Как да предпазим пчелите от топлина

Предизвикателството на високите температури

Ние разбираме жизненоважната роля, която играят земните пчели за опрашването, особено при високи температури. С повишаването на температурите е изключително важно да се осигури ефективно опрашване, за да се подпомогне производството на култури и да се поддържат високи добиви за производителите. За да се гарантира положителен резултат, е от решаващо значение да се предпазят пчелите от горещините.

Горещите температури могат да окажат значително влияние върху активността и ефективността на опрашителите, включително и на пчелите. Високите нива на топлина могат да повлияят на поведението на щурците при търсене на храна, да намалят енергийните им нива и да ограничат способността им да пренасят ефективно прашец. Тези предизвикателства могат да доведат до намаляване на степента на опрашване и до по-ниски добиви на култури.

Шмелите се опитват да поддържат температура от 28 °C в кошера при всякакви условия на околната среда. При температура над 28 °C капацитетът за опрашване намалява, тъй като дейността им е насочена към охлаждане на кошера. При температура над 32 °C опрашването може да спре поради повреда на кошера. Следователно, за да могат да функционират оптимално и да извършват ценната си дейност по опрашване, пчелите трябва да поддържат хладно в горещите летни условия.

Play

Най-добри практики за опрашване при високи температури

Въздействието на температурата на околната среда и слънчевата радиация върху вътрешната температура в кошера може да бъде голямо. Съветваме производителите да предпазват кошера от пряка слънчева светлина и да го поставят на хладно място. Има различни методи, с които производителите могат да направят това:

Правилно поставяне

Поставянето на кошера близо до земята, на сянка на културата, може да запази температурата вътре в кошера по-ниска.

Засенчване

Осигуряването на ефективно засенчване на горната и страничната част на кошера или осигуряването на инсталация над централната пътека може да бъде от полза за пчелите при високи температури.

Други методи за охлаждане включват

Използване на деформирано стъкло и покритие, охлаждане с външен въздух и използване на почва за охлаждане.

Използване на повече земни пчели

Чрез използването на допълнителни пчели ще се гарантира, че все пак ще се постигне желаното опрашване. Като използвате Natupol Excel, който съдържа повече пчели в сравнение с нашия кошер Natupol, вие си осигурявате ефикасното количество, необходимо за горещи условия.

Кошери, предназначени за горещ климат

Проучването на климатичните и екологичните условия, при които трябва да работят пчелите в различни страни по света, проведено в продължение на 35 години, доведе до редица нововъведения, които сега са вградени в дизайна на популярните кошери Natupol. Natupol Excel например имат големи вентилационни отвори и увеличено количество захарна вода, за да подпомогнат пчелите да регулират климата си при горещи климатични условия.

Взаимодействие между опрашителите на растенията при високи температури

Успешното опрашване може да бъде трудно в горещините. Информирайте се за различните фактори, които оказват влияние върху опрашването, като жизнеността на пчелите, качеството на цветовете, нивата на влажност и радиацията. Качеството на цветовете може да бъде намалено и поради ниската влажност и високата радиационна топлина. Дори при 28°С опрашването може да бъде намалено, ако влажността е твърде ниска или радиацията е твърде висока. В обикновените оранжерии препоръчителният диапазон на влажност е 60-75 %. Поради по-доброто движение на въздуха, диапазонът в полузатворените оранжерии е 70-85%.

Още най-добри практики

Препоръчано за вас