Полезните нематоди

Какво представляват нематодите?

Нематодите, обикновено наричани кръгли червеи, са разнообразна група червеи, принадлежащи към филум Nematoda. Нематодите се характеризират с несегментирани, цилиндрични тела и са с различни размери - от микроскопични до няколко сантиметра дължина. Нематодите играят различни роли в екосистемите. Някои от тях са свободно живеещи, хранят се с органични вещества в почвата или водата и са от съществено значение за рециклирането на хранителните вещества. Други се наричат паразитни нематоди и заразяват растения, насекоми, животни или хора. Съществуват около 25 000 наименувани вида, но приблизителният брой на видовете се изчислява на милиони. Нематодите се наричат още кръгли червеи, нишковидни червеи и змиорки.

Видове нематоди

В селското стопанство най-важните видове нематоди са паразитните нематоди. По-конкретно, паразитни нематоди за насекоми и паразитни нематоди за растения.

Насекомно-паразитни нематоди

Насекомно-паразитните нематоди, често наричани ентомопатогенни нематоди или полезни нематоди, са група паразитни нематоди, които имат уникална връзка с насекомите. Тези нематоди са естествени хищници на различни насекоми и играят важна роля в биологичния контрол на вредителите, което ги прави полезни за селското стопанство и градинарството. Тези нематоди не са вредни за хората, животните или растенията, но са изключително ефективни в борбата с вредните насекоми.

Растителнопаразитни нематоди

Растителнопаразитните нематоди са група паразитни нематоди, които заразяват и увреждат растенията, което води до значителни проблеми в селското стопанство и градинарството. Тези нематоди са вредни за здравето на културите и могат да причинят загуби на добив. Те се хранят с корените на растенията, като нарушават способността им да поемат вода и хранителни вещества, което в крайна сметка се отразява на растежа и производителността им.

Най-често срещаните видове растителнопаразитни нематоди са кореново-възловите нематоди, цистовидните нематоди, лезиите, спиралните нематоди и кинжалните нематоди.

Полезните нематоди за контрол на вредителите

Нематодите за контрол на вредителите, често наричани ентомопатогенни нематоди или полезни нематоди, са микроскопични кръгли червеи, които служат като естествени агенти за биологичен контрол на вредителите. Полезните нематоди са много специфични в избора си на гостоприемници и не вредят на полезните насекоми, хората или животните. Обичайните вредители, към които се насочват тези нематоди, включват различни ларви на насекоми като личинки и плевели (Coleoptera larvae), гъсеници (Lepidoptera), ларви на мухи (Diptera), трипси (Thysanoptera) и много други вредители, обитаващи почвата.

Ползи от нематодите

Използването на полезни нематоди за борба с вредителите предлага няколко основни предимства:

 • Бързодействащо биологично решение
 • Устойчивост - вредителите не могат да изградят резистентност
 • Могат да се прилагат с обикновена техника за пръскане
 • Съвместимост с повечето пестициди
 • Не оставя следи

Какви вредители контролират нематодите?

Полезните нематоди са ефективни биологични агенти за борба с широк спектър от вредни насекоми и вредители. Нематодите са естествени врагове на личинки и плевели, гъсеници, трипси, телени червеи, кожодерки и голяма група ларви на мухи, като гъбни комари, кранови мухи, брегови мухи, луковични мухи и др. Нематодите се вписват идеално в програмите за борба с вредителите поради съвместимостта им с повечето пестициди. Те намаляват зависимостта от химически пестициди и насърчават устойчиви и екологосъобразни практики за управление на вредителите. Ето някои от най-често срещаните вредители, които полезните нематоди могат да контролират:

 • Нематоди за борба с гъсениците
  Нематоди за борба с гъсениците

  Полезните нематоди ефективно контролират личинките. Глистите са ларвен стадий на различни видове бръмбари, включително японски бръмбари и юнски бръмбари. Те са кремавобели, с форма на буквата С и обикновено се намират в почвата, където се хранят с корените на треви и други растения. Гъсениците са известни вредители в тревните площи, градините и меките плодове, тъй като храненето им може да доведе до значителни повреди в корените на растенията, причинявайки увяхване и кафяви петна в тревата.

  За борба с личинките се използва полезният вид нематод Heterorhabditis bacteriophora. Тези нематоди паразитират върху личинките, като навлизат в телата им и освобождават симбиотични бактерии, които бързо убиват личинките. Полезните нематоди са естествен и екологосъобразен метод за управление на популациите на гъсеници в тревните площи и градините, като намаляват нуждата от химически пестициди.

  Koppert предлага решения с нематоди, съобразени с конкретни пазарни сегменти. Larvanem е предназначен за различни оранжерийни култури, Sportnem-H е идеален за тревни площи, а Capyphor е специално за култури, отглеждани на открито.

  White grub cockchafer Melolontha melolontha Larva
 • Нематоди за борба с трипса
  Нематоди за борба с трипса

  Полезните нематоди се оказват ценен инструмент за борба с трипсите, които са дребни насекоми, известни със способността си да увреждат широк спектър от култури и декоративни растения. Трипсите се хранят с растителен сок, като оставят след себе си посребрени или обезцветени петна и причиняват изкривяване или белези по листата и цветовете.

  Нематодите са най-ефективни срещу трипса във фазата на ларвата, предпупалната фаза и какавидата, които живеят в почвата. Ларвите, намиращи се по растенията, и възрастните индивиди също са податливи на инфектиране с нематоди в зависимост от структурата на културата и условията на околната среда. За да се използват нематоди за контрол на трипса, те обикновено се прилагат върху почвата в зоната на корените на заразените растения, като се гарантира, че те влизат в контакт с какавидите на трипса.

  За борба с трипса най-често използваният вид полезни нематоди е Steinernema feltiae. Koppert предлага решения за нематоди, съобразени с конкретни пазарни сегменти. Entonem е предназначен за различни оранжерийни култури и градска зеленина. Като част от интегрираното управление на вредителите Capirel е предназначен за контрол на трипс в алиеви култури.

  Western Flower Thrips Frankliniella occidentalis on a leaf
 • Нематоди за борба с гъсениците
  Нематоди за борба с гъсениците

  За борба с гъсениците полезните нематоди са много ефективни съюзници. Нематодите са най-ефективни срещу гъсениците в уязвимите им ларвни стадии (ларви на пеперуди и молци). Гъсениците са ненаситни вредители, които могат да нанесат значителни щети на различни култури и декоративни растения. Няколко вида полезни нематоди са ефективни в борбата с гъсениците, включително Steinernema feltiae и Steinernema carpocapsae.

  Koppert предлага решения за нематоди, съобразени с конкретни пазарни сегменти. Изборът на видовете нематоди може да зависи от конкретните видове гъсеници, които засягат целевите растения, и от условията на околната среда. Времето на прилагане е от решаващо значение за насочване на гъсениците в почвата или по повърхността на растенията.

  Sportnem-T ефективно се справя с гъсениците и режещите червеи в тревните площи, Capsanem е пригоден за контрол на гъсениците в оранжерийните култури, а Casea и Capirel са изборът за контрол на гъсениците в овощните градини, ягодите, зеленчуците на открито и градските дървета. Entonem е предназначен за използване в редица оранжерийни култури и градски зелени площи.

  Soybean looper Chrysodeixis includens Larva
 • Нематоди за контрол на гъбични акари
  Нематоди за контрол на гъбични акари

  Нематодите могат да се използват за ефективен контрол на гъбичните комари - малки мухи, които могат да бъдат проблем в оранжериите и в помещенията с растения. Ларвите на гъбните комари се хранят с органични вещества в почвата и могат да повредят корените на растенията.

  Steinernema feltiae е често използван вид нематод за контрол на гъбните комари в оранжерии и култури на открито. Нематодите могат да се прилагат в почвата или в хранителната среда, като се гарантира, че те влизат в контакт с ларвите на гъбните акари.

  Koppert предлага решения за нематоди, съобразени с конкретни пазарни сегменти. Entonem ефективно контролира гъбните акари в различни оранжерийни култури и градски зелени площи. Scia-Rid е предпочитан избор за контрол на гъбните акари при отглеждане на гъби.

  Sciarid fly Bradysia paupera Larval stage
 • Нематоди за борба с кранови мухи и кожести бръмбари
  Нематоди за борба с кранови мухи и кожести бръмбари

  Полезните нематоди са ефективни в борбата с крановата муха, която е често срещан вредител в тревните площи и тревните площи. Ларвите на жеравната муха, известни още като кожести мухи, могат да причинят значителни щети, като се хранят с корените на тревата.

  Steinernema carpocapsae е често използван вид нематод за борба с щурцовите мухи и кожените акари. Обикновено нематодите се прилагат в почвата в районите, където тези вредители са активни, като се гарантира, че те влизат в контакт с целевите ларви. Този екологосъобразен подход за борба с вредителите намалява необходимостта от химически пестициди и спомага за поддържането на здрави тревни площи и тревни площи.

  Koppert предлага решения за борба с нематодите, съобразени с конкретни пазарни сегменти. Sportnem-T се използва за контрол на кранови мухи и кожести бръмбари в тревни площи. Капсанем е решение за контрол на щурцови мухи и кожести бръмбари в защитени и открити култури, както и в градски зелени площи. Casea е изборът за контрол на щурцови мухи и кожести носачи в зеленчуци на открито.

  European crane fly Tipula spp.
 • Нематоди за борба с крайбрежните мухи
  Нематоди за борба с крайбрежните мухи

  Нематодите могат да се използват и за борба с бреговите мухи, които са често срещани вредители в оранжериите и при стайните растения. Ларвите на бреговата муха могат да увредят растенията, като се хранят с кореновите власинки и органичните вещества в хранителната среда. Steinernema feltiae (Entonem) и Steinernema carpocapsae (Capsanem) са често използвани видове нематоди за контрол на бреговата муха при оранжерийни и открити култури. Нематодите могат да се прилагат в хранителната среда, за да се гарантира, че те влизат в контакт с ларвите на бреговата муха.

  Shore fly Scatella stagnalis Adult
 • Нематоди за борба с телените червеи
  Нематоди за борба с телените червеи

  Нематодите могат да се използват ефективно за борба с телените червеи, които са ларвен стадий на бръмбарите. Телените червеи са известни с разрушителните си хранителни навици, тъй като могат да повредят корените, семената и подземните части на различни култури.

  Heterorhabditis bacteriophora и Steinernema carpocapsae са често използвани видове нематоди за борба с телените червеи. Обикновено нематодите се внасят в почвата преди или по време на засаждането, за да се гарантира, че те ще влязат в контакт с телените червеи.

  Casea и Capyphor се използват за контрол на телените червеи при зеленчуци на открито, като картофи и домати за преработка.

 • Нематоди за борба с луковата муха и бобовата муха
  Нематоди за борба с луковата муха и бобовата муха

  Нематодите могат да се използват и за борба с луковата муха и бобовата муха, които са често срещани вредители, засягащи лука и други луковични култури. Тези мухи снасят яйцата си близо до основата на растенията, а ларвите, известни като луковични червеи, могат да причинят значителни щети, като се вмъкнат в луковиците и се хранят с тях.

  Steinernema feltiae е често използван вид нематод за борба с луковата муха и бобовата муха. Нематодите могат да се прилагат в почвата около растенията, за да се гарантира, че те влизат в контакт с ларвите на мухите. Този естествен и екологосъобразен подход за контрол на мухите намалява нуждата от химически пестициди и спомага за предпазване на луковите и луковичните култури от увреждане от подземни вредители.

  Koppert предлага нематоди Capirel за контрол на луковата муха и бобовата муха при много полски култури, като лук и фасул.

Play

Как действат нематодите?

Полезните нематоди използват интересна стратегия за паразитиране и унищожаване на насекомите-гостоприемници. Ето как действат те:

 1. Търсене на гостоприемници: Ентомопатогенните нематоди активно търсят потенциални насекоми-гостоприемници. Те се привличат към своите гостоприемници, като откриват химически сигнали, излъчвани от насекомите, като въглероден диоксид, топлина и специфични химикали.
 2. Проникване в гостоприемника: След като открият подходящ гостоприемник, нематодите проникват в тялото на гостоприемника през естествени отвори, като устата, спиракулите (дихателните тръби на насекомите), ануса или меките части на кутикулата. Някои нематоди отделят ензими, които спомагат за смилането и омекотяването на кутикулата на гостоприемника, което им позволява да проникнат.
 3. Симбиотичните бактерии освобождават: След като попаднат в насекомото-гостоприемник, нематодите освобождават симбиотични бактерии, като например видовете Xenorhabdus или Photorhabdus, в телесната кухина на насекомото. Тези бактерии са от съществено значение за паразитната стратегия на нематодите. Бактериите бързо се размножават, причинявайки септицемия (смъртоносна инфекция на кръвта) на насекомото-гостоприемник.
 4. Бактериална инфекция: Бактериите отделят токсини и антимикробни съединения, които убиват насекомото-гостоприемник в рамките на няколко дни. Гостоприемникът става неподвижен и в крайна сметка умира поради бактериалната инфекция.
 5. Хранене и размножаване: Нематодите се хранят с размножаващите се бактерии и абсорбират хранителните вещества, освободени от бактериалната дейност. Това осигурява храна за нематодите и подпомага тяхното размножаване. Тъй като бактериалната популация в насекомото-гостоприемник продължава да нараства, нараства и популацията на нематодите. Нематодите се размножават, като преминават през множество ювенилни стадии и се превръщат в зрели възрастни.
 6. Възникване: След като консумират тъканите на насекомото-гостоприемник и бактериите, хиляди нови нематоди се появяват от тялото на мъртвото насекомо. Тези новопоявили се нематоди вече са готови да търсят нови гостоприемници и да продължат цикъла.

Полезни видове нематоди

Няколко вида полезни нематоди обикновено се използват в биологичния контрол на вредителите. Тези нематоди играят жизненоважна роля в борбата с насекомните вредители и се считат за полезни за селското стопанство, градинарството и програмите за интегрирано управление на вредителите. Някои от добре познатите видове полезни нематоди включват:

 • Steinernema feltiae: Тези студоустойчиви нематоди са ефективни срещу широк спектър от вредители, живеещи в почвата, включително гъбични акари, зеленчукови коренови мухи, коренови бръмбари и други ларви на насекоми. Те се използват често в борбата с вредителите в оранжериите и разсадниците и стават все по-популярни в овощните градини и зеленчуковите култури на открито.
 • Steinernema carpocapsae: Този вид е известен с ефективността си срещу вредители като телени червеи, различни гъсеници и ларви на бръмбари и насе коми. Способността му да се адаптира към различни температури го прави добър избор за борба с гъсениците при различни култури.
 • Heterorhabditis bacteriophora: Тези нематоди са особено ефективни срещу насекоми, живеещи в почвата, като японски бръмбар, бели личинки и коренови бръмбари. Използват се при управлението на тревни площи и за борба с вредителите при няколко зеленчукови култури, боровинки и други меки овощни култури.

Как да прилагате нематоди

Прилагането на полезните нематоди е лесен процес, който гарантира, че те влизат в контакт с целевите насекоми. В зависимост от целевия вредител нематодите могат да се прилагат чрез листно или почвено приложение. Ето общи насоки за това как да прилагате нематодите (винаги проверявайте етикета за подробни съвети за прилагане):

 • Изберете правилния вид нематод, съобразен с конкретния проблем с вредителите
 • Определете необходимото количество нематоди въз основа на степента на заразяване и площта на третиране и както е посочено на етикета на продукта
 • Съхранявайте нематодите в хладилна среда, за да запазите ефективността им до деня на прилагане
 • Създайте суспензия от нематоди, като ги смесите с вода, следвайки предоставените инструкции
 • В случай на почвено приложение: Уверете се, че почвата или хранителната среда са достатъчно влажни (не преовлажнени), за да се улесни движението на нематодите. Вземете предвид и температурата на почвата (за подробна информация вижте етикетите на продуктите).
 • В случай на листно приложение, относителната влажност на въздуха е друг важен фактор, който трябва да се вземе предвид, за да се постигне максимален успех (>75%)
 • В идеалния случай прилагайте нематодите в периоди на умерена ултравиолетова светлина, например рано сутрин или късно следобед, и избягвайте високата интензивност на слънцето
 • Разпръсквайте нематодите равномерно, като използвате различни методи, като пръскачки, напоителни системи, дронове и т.н., за да помогнете на нематодите да достигнат до ларвите на вредителите
 • Обмислете последващи приложения в зависимост от степента на разпространение на вредителите и вида на нематодите
 • Наблюдавайте и коригирайте плана си за третиране, ако е необходимо

Продукти за полезни нематоди

Истории на успеха

Всички теми

Препоръчва се за вас

Общи сведения за нематодите

 • Какво представляват нематодите?
  Какво представляват нематодите?

  Нематодите са микроскопски малки (от 0,6 до 1 mm), несегментирани червеи, които се срещат естествено в почвата по целия свят.

 • Има ли различни видове нематоди?
  Има ли различни видове нематоди?

  Да, има ентомопатогенни нематоди (паразитни насекоми), растително-патогенни нематоди и сапрофитни нематоди. Ентомопатогенните нематоди са естествени врагове на много насекоми.

 • Безвредни ли са всички видове нематоди?
  Безвредни ли са всички видове нематоди?

  Не. Растително-патогенните нематоди причиняват вреда на растенията. Ентомопатогенните нематоди обаче са 100 % безопасни за растенията, животните и хората. Това е така, защото само насекоми могат да бъдат домакини на тази група нематоди. Най-много нематоди принадлежат към групата на сапрофитите. Тези нематоди са безвредни и живеят от мъртва органична материя, за да осигурят богат живот на почвата.

 • Как действат ентомопатогенните нематоди?
  Как действат ентомопатогенните нематоди?

  Нематодите активно търсят гостоприемник или използват стратегия за засада, за да достигнат своя гостоприемник. След като са в контакт с гостоприемник, те се опитват да проникнат през него през отвор на тялото. В гостоприемника нематодите отделят бактерия, която може много бързо да убие гостоприемника. Тази бактерия също така води до превръщането на гостоприемника в храна за нематодите. Тази храна дава възможност на нематодите да завършат своя жизнен цикъл.

 • Има ли различни видове ентомопатогенни нематоди?
  Има ли различни видове ентомопатогенни нематоди?

  Да. Най-често срещаните ентомопатогенни нематоди принадлежат към рода Heterorhabditis или Steinernema. Освен това има редица други родове и видове, но те се срещат в много по-малки количества.

 • Вредни ли са освободените бактерии?
  Вредни ли са освободените бактерии?

  Не. Тази група бактерии е вредна само за насекомите и не може да оцелее извън насекомо или в топлокръвни организми.

 • Могат ли ентомопатогенните нематоди да прекарат зимата (умерен климат)?
  Могат ли ентомопатогенните нематоди да прекарат зимата (умерен климат)?

  Не. Нематодите не могат да оцелеят при много ниски температури и със сигурност извън гостоприемника. Само ако нематодът е в гостоприемника и температурата не е твърде ниска, има малка вероятност той да презимува. Това обаче никога не е до такава степен, че през пролетта да са налични достатъчно нематоди, за да могат да окажат достатъчно контролиращ ефект.

 • Действат ли ентомопатогенните нематоди на всички етапи от развитието на насекомото-вредител?
  Действат ли ентомопатогенните нематоди на всички етапи от развитието на насекомото-вредител?

  Зависи. Някои вредители са податливи на инфекция с нематоди както в стадии на ларви, така и като възрастни, а някои само по време на стадиите на ларвите (а някои само като възрастни). Като общо правило нематодите предпочитат да се насочват към млади ларви, особено в случая на големи насекоми.

 • Действат ли ентомопатогенните нематоди само като приложение в почвата?
  Действат ли ентомопатогенните нематоди само като приложение в почвата?

  Повечето са посветени на почвени вредители, но за няколко надземни вредители листните приложения показват добра ефикасност, при условие че градините/оранжериите предлагат оптималните необходими условия за температура и влажност. Например нематодите могат да се използват срещу вредителите на палмовите дървета, гъсениците, трипсите, Nesidiocoris, бръмбарите аспержи, Tuta absoluta и няколко плодови молци и бръмбари...

нематодите - Приложение

 • Кой нематод да използвам?
  Кой нематод да използвам?

  Моля, свържете се с вашия съветник за списъците на вредителите и целите. Този списък не е изчерпателен, тъй като редовно провеждаме биопроби, за да открием нови цели.

 • Как да прилагам нематодите?
  Как да прилагам нематодите?

  Нематодите трябва да се прилагат с вода. Веднъж суспендирана във вода, суспензията от нематоди може да се разпръсне с помощта на системи за пръскане/напояване, най-често използвани в земеделието и градините: пръскачка с въздушна струя, щангова пръскачка, дронове, пръскачка за гръб, лейка или други. Те могат да бъдат разпръснати и чрез системи за капково напояване с предпочитание към такива с високо налягане и да бъдат инжектирани чрез инжектор Dosatron/Venturi. Отстранете филтрите, ако са по-фини от 0,3 mm. Ако имате някакво съмнение, отстранете всички филтри.

 • Колко трябва да е налягането на помпата и на пръскащата стрела?
  Колко трябва да е налягането на помпата и на пръскащата стрела?

  Налягането на дюзата не трябва да надвишава 20 бара (190 psi) при конвенционалните дюзи с голям обем.

 • Защо почвата трябва да бъде мокра преди/след третирането?
  Защо почвата трябва да бъде мокра преди/след третирането?

  Нематодите са чувствителни на суша. Когато бъдат внесени в сух субстрат/почва, те ще умрат. Също така, когато почвата изсъхва много бързо след нанасяне. Освен това те използват влагата в комбинация с почвените частици да се придвижват. Разпръскването не е възможно без воден филм.

 • Колко време след прилагането субстратът трябва да остане влажен?
  Колко време след прилагането субстратът трябва да остане влажен?

  Докато почвата не е суха, нематодите ще оцелеят и ще търсят гостоприемник. Поради това е важно почвата да се остави влажна няколко седмици след прилагането на нематодите.

 • Мога ли да прилагам нематоди върху всеки субстрат/почва?
  Мога ли да прилагам нематоди върху всеки субстрат/почва?

  Не. По-специално в чиста камениста плоча те не могат да се поддържат добре и ще се отмият в канализацията. От друга страна почвата (в саксия), ако не е твърде суха, винаги е добра.

  Тежката глинеста почва също не е оптимална за нематодите. В този случай са необходими многократни приложения.

 • Какви са оптималните условия за листни приложения?
  Какви са оптималните условия за листни приложения?

  Нематодите могат да се използват и срещу няколко листни вредители (напр. гъсеници, трипси). Тяхната ефикасност ще бъде строго свързана с времето за оцеляване върху листата. За да се осигурят най-добри резултати, препоръчваме да използвате нематоди, когато:

  • Относителната влажност е висока (>75 %); рано сутрин или вечер
  • Слънчевото греене е ниско; рано сутрин или вечер
  • В идеалния случай температурата е в интервала 15° C—25 °C (59—77 °F)
  • Препоръчва се адювант (попитайте местните консултанти за съвместими адюванти)
 • Каква трябва да бъде температурата на водата за пръскане?
  Каква трябва да бъде температурата на водата за пръскане?

  За предпочитане около 15 - 20°C (59 - 68°F), но със сигурност не над 25°C (77°F). Над 30°C (86°F) нематодите бързо ще умрат.

  Внимавайте с рециркулационната помпа, която може бързо да загрее водата на резервоара за пръскане над 30 °C, особено в горещите сезони.

 • Колко дълго мога да запазя разтвор?
  Колко дълго мога да запазя разтвор?

  След като нематодите се ресуспендират във вода, общият обем на суспензията трябва незабавно да се изпръска. Следователно суспензията не може да се запазва.

  Ако суспензията не се разбърка, нематодите ще потънат на дъното и ще умрат от недостиг на кислород. Следователно суспензията винаги трябва да се поддържа в движение или да се аерира.

 • Кои стойности на pH и EC са безопасни?
  Кои стойности на pH и EC са безопасни?

  Стойностите на pH​​в интервала 4—8 и на EC ​​до 5 са безопасни за нематодите.

 • С кои пестициди/фунгициди мога да смесвам нематоден продукт?
  С кои пестициди/фунгициди мога да смесвам нематоден продукт?

  Нематодите са доста нечувствителни към много видове пестициди и следователно могат да се пръскат лесно след обработка с пестициди или дори понякога да се смесват с тях в резервоари. Относно пълния списък на страничните ефекти проверете Списъка странични ефекти на Koppert на: https://sideeffects.koppert.com/side-effects или изтеглете приложението. Трябва да се избягва смесването в резервоари с листни торове.

 • Кога мога да очаквам ефект? Колко бързо действат нематодите?
  Кога мога да очаквам ефект? Колко бързо действат нематодите?

  При оптимални условия нематодът може да убие насекомо за 24—48 часа. При практически условия нематодът първо ще трябва да потърси гостоприемник. Следователно ефектът от третирането силно зависи от това колко бързо нематодът е намерил гостоприемник.

 • Вижда ли се ефектът?
  Вижда ли се ефектът?

  Заразените ларви ще променят цвета си поради растежа на бактериите и нематодите. В случай на Heterorhabditis в розово-червеникаво, а при Steinernema в жълто-кафеникаво. При практически условия заразените ларви на насекоми бързо ще станат лигави и по този начин вече няма да бъдат открити. На практика намаляването на налягането на вредителите е единственият индикатор за ефективността на приложението.

 • Колко време действат нематодите/могат ли да оцелеят след прилагане?
  Колко време действат нематодите/могат ли да оцелеят след прилагане?

  При подходящите условия нематодите могат, в зависимост от енергийните си запаси, да останат живи в почвата няколко седмици и да търсят гостоприемник.

нематодите - Регулаторни въпроси

 • Трябва ли ми лиценз за пръскане, за да прилагам нематоди?
  Трябва ли ми лиценз за пръскане, за да прилагам нематоди?

  Нематодите се считат за естествени врагове в повечето държави, така че за прилагането на нематоди не се изисква лиценз.

 • Изискват ли нематодите фитосанитарна регистрация?
  Изискват ли нематодите фитосанитарна регистрация?

  Нематодите се считат за естествени врагове в повечето държави, така че за прилагането на нематоди не се изисква лиценз. Следователно те са освободени от разпоредбите за пестицидите. Обаче в някои държави могат да се изискват местни разрешителни. Консултирайте се с местния консултант на Koppert и/или с местните власти, ако имате съмнения.

 • Съвместими ли са нематодите с биологичното земеделие?
  Съвместими ли са нематодите с биологичното земеделие?

  В много държави те се считат за естествени врагове (макроорганизми) и поради това могат да се използват в биологичното земеделие. Местните изисквания за регистрация и изискванията за продажба на дребно могат да се различават, така че винаги проверявайте местната ситуация във вашата държава.

  Нашите продукти с нематоди Entonem и Capsanem са посочени от OMRI, което означава, че тази формулация е прегледана от OMRI в съответствие с американските и канадските стандарти за органични вещества. Други продукти са в процес на сертифициране. За повече информация, моля, свържете се с местния филиал на Koppert.

нематодите - Опаковка и формулация

 • В какъв материал са опаковани нематодите?
  В какъв материал са опаковани нематодите?

  За да оцелеят по време на транспортиране и съхранение, нематодите трябва да бъдат опаковани в материал за пренасяне. Този биоразградим материал за пренасяне позволява добра разтворимост и дълъг срок на годност за жив продукт.

 • Вреден ли е материалът за пренасяне за хората?
  Вреден ли е материалът за пренасяне за хората?

  Не, материалът за пренасяне не е вреден за хората.

 • Вреден ли е материалът за пренасяне за околната среда?
  Вреден ли е материалът за пренасяне за околната среда?

  Не, материалът за пренасяне е биоразградим и не е вреден за околната среда, рибите, микроорганизмите и почвените организми. В допълнение материалът за пренасяне бързо се разпада в околната среда, като освобождава естествените си съставки.

нематодите - Използване и съхранение

 • Как да съхранявам продукта?
  Как да съхранявам продукта?

  Продуктът трябва да се съхранява във вентилиран хладилник с температура в интервала 2—6 °C (35—43 °F). При получаване на нематодите, които обикновено се доставят в хладилни кутии, е силно препоръчително да ги извадите от хладилната кутия възможно най-скоро и да ги съхранявате, за предпочитане неподредени, в хладилник или в проветриво хладно помещение при температура в интервала от 2 до 6 °C (35—43 °F). Това ще увеличи максимално срока на годност на нематодите. Замразяването ще бъде летално.

  Ако е невъзможно да ги извадите от хладилните кутии, дръжте капака на хладилните кутии отворен до получаването и сложете продукта в хладна стая възможно най-скоро.

 • Колко дълго мога да запазя продукта?
  Колко дълго мога да запазя продукта?

  Нематодите могат да се съхраняват във вентилиран хладилник до изтичане на срока на годност. За по-дълго съхранение се препоръчва да се избягва подреждането на опаковките, за да се поддържа добра циркулация на въздуха.

 • Мъртвите ли са нематодите след достигане на датата на изтичане на „срока на годност“?
  Мъртвите ли са нематодите след достигане на датата на изтичане на „срока на годност“?

  Не. Обаче вече не можем да гарантираме, че посочените количества нематоди в опаковката са все още активни. В резултат на това ефикасността вече не може да бъде гарантирана. Това не означава, че например 1 седмица след датата на изтичане на „срока на годност“ не може да се очакват ефекти.