Полезните нематоди

Какво представляват нематодите?

Нематодите, обикновено наричани кръгли червеи, са разнообразна група червеи, принадлежащи към филум Nematoda. Нематодите се характеризират с несегментирани, цилиндрични тела и са с различни размери - от микроскопични до няколко сантиметра дължина. Нематодите играят различни роли в екосистемите. Някои от тях са свободно живеещи, хранят се с органични вещества в почвата или водата и са от съществено значение за рециклирането на хранителните вещества. Други се наричат паразитни нематоди и заразяват растения, насекоми, животни или хора. Съществуват около 25 000 наименувани вида, но приблизителният брой на видовете се изчислява на милиони. Нематодите се наричат още кръгли червеи, нишковидни червеи и змиорки.

Видове нематоди

В селското стопанство най-важните видове нематоди са паразитните нематоди. По-конкретно, паразитни нематоди за насекоми и паразитни нематоди за растения.

Насекомно-паразитни нематоди

Насекомно-паразитните нематоди, често наричани ентомопатогенни нематоди или полезни нематоди, са група паразитни нематоди, които имат уникална връзка с насекомите. Тези нематоди са естествени хищници на различни насекоми и играят важна роля в биологичния контрол на вредителите, което ги прави полезни за селското стопанство и градинарството. Тези нематоди не са вредни за хората, животните или растенията, но са изключително ефективни в борбата с вредните насекоми.

Растителнопаразитни нематоди

Растителнопаразитните нематоди са група паразитни нематоди, които заразяват и увреждат растенията, което води до значителни проблеми в селското стопанство и градинарството. Тези нематоди са вредни за здравето на културите и могат да причинят загуби на добив. Те се хранят с корените на растенията, като нарушават способността им да поемат вода и хранителни вещества, което в крайна сметка се отразява на растежа и производителността им.

Най-често срещаните видове растителнопаразитни нематоди са кореново-възловите нематоди, цистовидните нематоди, лезиите, спиралните нематоди и кинжалните нематоди.

Полезните нематоди за контрол на вредителите

Нематодите за контрол на вредителите, често наричани ентомопатогенни нематоди или полезни нематоди, са микроскопични кръгли червеи, които служат като естествени агенти за биологичен контрол на вредителите. Полезните нематоди са много специфични в избора си на гостоприемници и не вредят на полезните насекоми, хората или животните. Обичайните вредители, към които се насочват тези нематоди, включват различни ларви на насекоми като личинки и плевели (Coleoptera larvae), гъсеници (Lepidoptera), ларви на мухи (Diptera), трипси (Thysanoptera) и много други вредители, обитаващи почвата.

Ползи от нематодите

Използването на полезни нематоди за борба с вредителите предлага няколко основни предимства:

 • Бързодействащо биологично решение
 • Устойчивост - вредителите не могат да изградят резистентност
 • Могат да се прилагат с обикновена техника за пръскане
 • Съвместимост с повечето пестициди
 • Не оставя следи

Какви вредители контролират нематодите?

Полезните нематоди са ефективни биологични агенти за борба с широк спектър от вредни насекоми и вредители. Нематодите са естествени врагове на личинки и плевели, гъсеници, трипси, телени червеи, кожодерки и голяма група ларви на мухи, като гъбни комари, кранови мухи, брегови мухи, луковични мухи и др. Нематодите се вписват идеално в програмите за борба с вредителите поради съвместимостта им с повечето пестициди. Те намаляват зависимостта от химически пестициди и насърчават устойчиви и екологосъобразни практики за управление на вредителите. Ето някои от най-често срещаните вредители, които полезните нематоди могат да контролират:

Play

Как действат нематодите?

Полезните нематоди използват интересна стратегия за паразитиране и унищожаване на насекомите-гостоприемници. Ето как действат те:

 1. Търсене на гостоприемници: Ентомопатогенните нематоди активно търсят потенциални насекоми-гостоприемници. Те се привличат към своите гостоприемници, като откриват химически сигнали, излъчвани от насекомите, като въглероден диоксид, топлина и специфични химикали.
 2. Проникване в гостоприемника: След като открият подходящ гостоприемник, нематодите проникват в тялото на гостоприемника през естествени отвори, като устата, спиракулите (дихателните тръби на насекомите), ануса или меките части на кутикулата. Някои нематоди отделят ензими, които спомагат за смилането и омекотяването на кутикулата на гостоприемника, което им позволява да проникнат.
 3. Симбиотичните бактерии освобождават: След като попаднат в насекомото-гостоприемник, нематодите освобождават симбиотични бактерии, като например видовете Xenorhabdus или Photorhabdus, в телесната кухина на насекомото. Тези бактерии са от съществено значение за паразитната стратегия на нематодите. Бактериите бързо се размножават, причинявайки септицемия (смъртоносна инфекция на кръвта) на насекомото-гостоприемник.
 4. Бактериална инфекция: Бактериите отделят токсини и антимикробни съединения, които убиват насекомото-гостоприемник в рамките на няколко дни. Гостоприемникът става неподвижен и в крайна сметка умира поради бактериалната инфекция.
 5. Хранене и размножаване: Нематодите се хранят с размножаващите се бактерии и абсорбират хранителните вещества, освободени от бактериалната дейност. Това осигурява храна за нематодите и подпомага тяхното размножаване. Тъй като бактериалната популация в насекомото-гостоприемник продължава да нараства, нараства и популацията на нематодите. Нематодите се размножават, като преминават през множество ювенилни стадии и се превръщат в зрели възрастни.
 6. Възникване: След като консумират тъканите на насекомото-гостоприемник и бактериите, хиляди нови нематоди се появяват от тялото на мъртвото насекомо. Тези новопоявили се нематоди вече са готови да търсят нови гостоприемници и да продължат цикъла.

Полезни видове нематоди

Няколко вида полезни нематоди обикновено се използват в биологичния контрол на вредителите. Тези нематоди играят жизненоважна роля в борбата с насекомните вредители и се считат за полезни за селското стопанство, градинарството и програмите за интегрирано управление на вредителите. Някои от добре познатите видове полезни нематоди включват:

 • Steinernema feltiae: Тези студоустойчиви нематоди са ефективни срещу широк спектър от вредители, живеещи в почвата, включително гъбични акари, зеленчукови коренови мухи, коренови бръмбари и други ларви на насекоми. Те се използват често в борбата с вредителите в оранжериите и разсадниците и стават все по-популярни в овощните градини и зеленчуковите култури на открито.
 • Steinernema carpocapsae: Този вид е известен с ефективността си срещу вредители като телени червеи, различни гъсеници и ларви на бръмбари и насе коми. Способността му да се адаптира към различни температури го прави добър избор за борба с гъсениците при различни култури.
 • Heterorhabditis bacteriophora: Тези нематоди са особено ефективни срещу насекоми, живеещи в почвата, като японски бръмбар, бели личинки и коренови бръмбари. Използват се при управлението на тревни площи и за борба с вредителите при няколко зеленчукови култури, боровинки и други меки овощни култури.

Как да прилагате нематоди

Прилагането на полезните нематоди е лесен процес, който гарантира, че те влизат в контакт с целевите насекоми. В зависимост от целевия вредител нематодите могат да се прилагат чрез листно или почвено приложение. Ето общи насоки за това как да прилагате нематодите (винаги проверявайте етикета за подробни съвети за прилагане):

 • Изберете правилния вид нематод, съобразен с конкретния проблем с вредителите
 • Определете необходимото количество нематоди въз основа на степента на заразяване и площта на третиране и както е посочено на етикета на продукта
 • Съхранявайте нематодите в хладилна среда, за да запазите ефективността им до деня на прилагане
 • Създайте суспензия от нематоди, като ги смесите с вода, следвайки предоставените инструкции
 • В случай на почвено приложение: Уверете се, че почвата или хранителната среда са достатъчно влажни (не преовлажнени), за да се улесни движението на нематодите. Вземете предвид и температурата на почвата (за подробна информация вижте етикетите на продуктите).
 • В случай на листно приложение, относителната влажност на въздуха е друг важен фактор, който трябва да се вземе предвид, за да се постигне максимален успех (>75%)
 • В идеалния случай прилагайте нематодите в периоди на умерена ултравиолетова светлина, например рано сутрин или късно следобед, и избягвайте високата интензивност на слънцето
 • Разпръсквайте нематодите равномерно, като използвате различни методи, като пръскачки, напоителни системи, дронове и т.н., за да помогнете на нематодите да достигнат до ларвите на вредителите
 • Обмислете последващи приложения в зависимост от степента на разпространение на вредителите и вида на нематодите
 • Наблюдавайте и коригирайте плана си за третиране, ако е необходимо

Продукти за полезни нематоди

Истории на успеха

Общи сведения за нематодите

нематодите - Приложение

нематодите - Регулаторни въпроси

нематодите - Опаковка и формулация

нематодите - Използване и съхранение