Swirski-Mite

Научно наименование:
Amblyseius swirskii
Обичайно наименование:
Хищен акар
Категория на продукта:
Естествен враг
Използвайте за:
Използвайте за: Трипси белокрилки
  • За контрол на трипси и белокрилки

  • Може да оцелее и на полени или други плячки

Play
Play
  • За контрол на трипси и белокрилки

  • Може да оцелее и на полени или други плячки

Използвайте за

Използвайте за

Вредители

Млади ларви на различни видове трипси и яйца и ларви на белокрилка.

Култури

Не използвайте при домати.

Как действа

Как действа

Начин на действие

Хищните акари пробиват жертвата си със своите смучещи части на устата и изсмукват съдържанието.

Play
Спецификации на продукта

Спецификации на продукта

Вид опаковка 50 000; 250 000 хищни акари.
Форма Бутилка 500 мл; бутилка 1000 мл; кофа 6 литра.
Носител Трици.
Указания за употреба

Указания за употреба

Приложение

  • Обърнете и разклатете леко бутилката преди употреба
  • Натиснете в центъра на капачката, за да отворите отвора за дозиране
  • Поръсете материал върху листата или изсипете в дозиращи кутийки Dibox
  • Уверете се, че материалът остава на мястото на въвеждане поне няколко часа след въвеждането
  • Може да се приложи и с (Mini)-Air(o)bug
Play

Дозировка

Дозировката на Swirski-Mite зависи от климата, културата и гъстотата на вредителите и трябва винаги да се коригира според конкретната ситуация. Започнете въвеждането още при първите забелязани акари - вредители в културите. Нормата на въвеждане обикновено варира от 25 до 300 нам2 за едно третиране. Третирането следва да се повтори, ако е необходимо. Свържете се с консултант на Koppert или с признат дистрибутор на продукти на Koppert за съвет относно най-добрата стратегия за вашата ситуация.

Околни условия

Amblyseius swirskii е най-ефективен при температури между 20 и 32 °C (68 и 90 °F). Той не е ефективен при температура под 18 °C/64 °F. Amblyseius swirskii е чувствителен към относителна влажност под 60%.

Комбинирана употреба

Може да се комбинира с Orius spp. и паразитоиди срещу белокрилки. Да не се комбинира с други универсални хищни акари (Neoseiulus cucumeris, Amblydromalus limonicus, Transeius montdorensis, Amblyseius andersoni).

Предпазни мерки

Прилагането на този продукт може да причини сенсибилизация или алергични реакции, поради което съветваме да вземете необходимите предпазни мерки.

Странични ефекти

Пестицидите могат да имат (не)директен ефект върху биологичните решения. Разберете кои пестициди имат странични ефекти върху този продукт.

Отиди на Базата данни на страничните ефекти
Боравене с продукта

Боравене с продукта

Съхранение след получаване

1 – 2 дни.

Температура на съхранение

12 – 14 °C/54 – 57 °F.

Условия на съхранение

На тъмно, осигурете вентилация за предотвратяване на натрупването на CO2.

Приложими са Общите условия на Koppert (Koppert B.V. и/или свързани с него компании). Използвайте само продукти, които са разрешени за вашата държава/област и култура. Винаги се съобразявайте с условията, посочени в регистрациите на местните продукти. Koppert не може да бъде подведена под отговорност за неразрешена употреба. Koppert не носи отговорност за намаленото качество на продукта, ако той е съхраняван по-дълго от препоръчаното и/или при неподходящи условия.

Имате ли нужда от помощ?