Swirski-Mite

Научно наименование:
Amblyseius swirskii
Обичайно наименование:
Хищен акар
Категория на продукта:
Natural enemy
Play
Play

Използвайте за

Използвайте за

Кога да се използва Swirski-Mite?

Използвайте Swirski-Mite за биологичен контрол на вредителите на млади ларви от различни видове трипси, яйца и ларви на белокрилка (както Trialeurodes vaporariorum, така и Bemisia tabaci) и тарсонемидни акари (Polyphagotarsonemus latus). Използвайте Swirski-Mite като превантивен метод и когато се появят първите признаци за вредител.

Как действа

Как действа

Как действа Swirski-Mite?

Възрастните хищни акари търсят плячката си или изчакват тя да мине покрай тях и след това се хранят с нея.

Play

Спецификации на продукта

Спецификации на продукта

Бутилка 500 ml, съдържа 50 000 хищни акари

Всяка бутилка с капачка за дозиране съдържа хищни акари (какавиди и възрастни), смесени с трици

Указания за употреба

Указания за употреба

приложение на Swirski-Mite

  • Обърнете и разклатете бутилката внимателно преди употреба
  • Натиснете в центъра на капачката, за да отворите отвора за дозиране
  • Поръсете материал върху листата
  • Изберете поне 4000 точки за въвеждане на хектар, разпределени равномерно по цялата повърхност
  • Използвайте (Mini)-Air(o)bug, ако е необходимо за механичното разпространение на Swirski-Mite

Предпазни мерки: прилагането на този продукт може да причини сенсибилизация или алергични реакции, поради което съветваме да вземете необходимите предпазни мерки.

Play

Информацията, дадена по-долу, е само ориентировъчна. Могат да се предоставят персонализирани съвети, ако има информация за местните фактори, които трябва да бъдат взети под внимание, като например културата, климатичните условия и нивото на заразяване. За правилен подход, моля, консултирайте се със специалист на Koppert или с признат дистрибутор на продуктите на Koppert.

Swirski-Mite превантивно слабо лечебно силно лечебно
Дозировка 25-50/m² 50-200/m² 200-400/m²
Интервал (дни) 7-14 7-14 7
Честота Постоянно Постоянно Постоянно
Забележки      

Най-добри условия за работа със Swirski-Mite

Хищният акар не е податлив на диапауза и поради това може да бъде въведен и през зимата. Толерантен е към високите температури; популация swirskii започва да се развива, когато температурите през деня редовно надвишават 20—22 °C.

Странични ефекти

Пестицидите могат да имат (не)директен ефект върху биологичните решения. Разберете кои пестициди имат странични ефекти върху този продукт.

Отиди на Базата данни на страничните ефекти

Боравене с продукта

Боравене с продукта

Използване

Биологичните полезни насекоми имат много кратка продължителност на живота и поради това трябва да бъдат въведени в културата възможно най-скоро след получаването им. Ако не го направите, това може да има отрицателно въздействие върху тяхното качество. В случай, че трябва да съхраните Swirski-Mite, моля, следвайте инструкциите по-долу. Koppert B.V. не носи отговорност за намаленото качество на продукта, ако той е съхраняван по-дълго от препоръчаното и/или при неподходящи условия.

  • Съхранение след получаване: 1—2 дни
  • Температура на съхранение: 12—14 °C/50—60 °F
  • На тъмно
  • Осигурете вентилация, за да предотвратите натрупването на CO2

Приложими са Общите условия на Koppert (Koppert B.V. и/или свързани с него компании). Използвайте само продукти, които са разрешени за вашата държава/област и култура. Проверете местните изисквания за регистрация. Koppert не може да бъде подведена под отговорност за неразрешена употреба. Koppert не носи отговорност за намаленото качество на продукта, ако той е съхраняван по-дълго от препоръчаното и/или при неподходящи условия.

Имате ли нужда от помощ?