Spical-Plus

Научно наименование:
Neoseiulus californicus
Обичайно наименование:
Хищен акар
Категория на продукта:
Natural enemy
Spical-Plus_Koppert_Biological_Systems.jpg
Play

Използвайте за

Използвайте за

Кога да се използва Spical-Plus?

Използвайте Spical-Plus за биологичен контрол на:

 • двуточков паяжинообразуващ акар (Tetranychus urticae)
 • червен овощен акар, известен още като европейски червен акар (Panonychus ulmi)
 • червен цитрусов акар (Panonynchus citri)
 • широк акар (Polyphagotarsonemus latus)
 • цикламен акар (Tarsonemus pallidus)

Въведете Spical-Plus, когато се очакват вредители или са видими първите признаци на присъствие на вредителите. Използвайте Spidex за третиране на горещи точки.

Как действа

Как действа

Как действа Spical-Plus?

Възрастните хищни акари, какавиди и ларви активно търсят и консумират плячката си.

Спецификации на продукта

Спецификации на продукта

 • Кутия със 100 сашета
 • Кутия с 500 сашета

Всяко саше съдържа 100 хищни акара и акари за съхранение (всички стадии), смесени с трици

Указания за употреба

Указания за употреба

Приложение на Spical-Plus

 • Окачете сашетата в културата
 • Сашетата вече имат изходен отвор
 • Дръжте сашетата за картонената лента отгоре, за да избегнете увреждане на хищните акари
 • Neoseiulus californicus толерира редица химически пестициди
 • Винаги използвайте Spical-Plus заедно със Spidex

Информацията, дадена по-долу, е само ориентировъчна. Могат да се предоставят персонализирани съвети, ако има информация за местните фактори, които трябва да бъдат взети под внимание, като например културата, климатичните условия и нивото на заразяване. За правилен подход, моля, консултирайте се със специалист на Koppert или с признат дистрибутор на продуктите на Koppert.

Spical-Plus превантивно слабо лечебно силно лечебно
Дозировка 1 саше/2,5m² 1 саше/2,5m² 1 саше/m²
Интервал (дни) 28—42 28 28
Забележки - Използвай със Spidex Използвайте със Spidex
Play

За приложение при насаждения на открито кликнете тук.

Най-добри условия за работа със Spical-Plus

Neoseiulus californicus толерира високите температури и ниската влажност. Той е насочен към всички стадии, но предпочита по-ранните стадии. Хищните акари оцеляват и върху други акари и цветен прашец и могат да оцелеят няколко седмици без храна.

Странични ефекти

Пестицидите могат да имат (не)директен ефект върху биологичните решения. Разберете кои пестициди имат странични ефекти върху този продукт.

Отиди на Базата данни на страничните ефекти

Боравене с продукта

Боравене с продукта

Използване

Биологичните полезни насекоми имат много кратка продължителност на живота и поради това трябва да бъдат въведени в културата възможно най-скоро след получаването им. Ако не го направите, това може да има отрицателно въздействие върху тяхното качество. В случай, че трябва да съхраните Spical-Plus, моля, следвайте инструкциите по-долу. Koppert B.V. не носи отговорност за намаленото качество на продукта, ако той е съхраняван по-дълго от препоръчаното и/или при различни условия от препоръчаните.

 • Съхранение след получаване: 1—2 дни
 • Температура на съхранение: 17—20 C/63—68 °F
 • На тъмно
 • Осигурете вентилация, за да предотвратите натрупването на CO2

Приложими са Общите условия на Koppert (Koppert B.V. и/или свързани с него компании). Използвайте само продукти, които са разрешени за вашата държава/област и култура. Проверете местните изисквания за регистрация. Koppert не може да бъде подведена под отговорност за неразрешена употреба. Koppert не носи отговорност за намаленото качество на продукта, ако той е съхраняван по-дълго от препоръчаното и/или при неподходящи условия.

Имате ли нужда от помощ?