Swirski Ulti-Mite

Научно наименование:
Amblyseius swirskii
Обичайно наименование:
Хищен акар
Категория на продукта:
Natural enemy
Play
Play

Използвайте за

Използвайте за

Кога да се използва Swirski Ulti-Mite

Използвайте Swirski Ulti-Mite за биологичен контрол на вредителите на млади ларви от различни видове трипси, яйца и ларви на белокрилка (както Trialeurodes vaporariorum, така и Bemisia tabaci) и тарсонемидни акари (Polyphagotarsonemus latus). Използвайте Swirski Ulti-Mite като превантивен метод и когато се появят първите признаци за вредител.

Как действа

Как действа

Как действа Swirski Ulti-Mite

Възрастните хищни акари търсят плячката си или изчакват тя да мине покрай тях и след това се хранят с нея.

Play

Спецификации на продукта

Спецификации на продукта

Всяко саше с кука съдържа 250 хищни акари и обикновени акари (всички стадии), смесени с материал носител. Swirski Ulti-Mite се предлага в кутии от по 100 или 500 сашета.

Сашето е направено от 100 % индустриално компостируемо фолио. То отговаря на изискванията на стандарта за „индустриално компостиране“ (сертифицирано от външна страна). Следователно сашетата могат да се изхвърлят заедно с отпадъците от растенията.

Указания за употреба

Указания за употреба

Приложение

  • Използвайте сашетата възможно най-скоро след получаването им
  • Окачете сашетата на защитени места върху културата (без пряка слънчева светлина).
  • Сашетата могат да се поставят директно в културата (сашетата вече имат изходен отвор)
  • Работете със сашетата с картонената лента отгоре; хищните акари лесно се повреждат

Информацията, дадена по-долу, е само ориентировъчна. Могат да се предоставят персонализирани съвети, ако има информация за местните фактори, които трябва да бъдат взети под внимание, като например културата, климатичните условия и нивото на заразяване. За правилен подход, моля, консултирайте се със специалист на Koppert или с признат дистрибутор на продуктите на Koppert.

Swirski Ulti-Mite превантивно слабо лечебно силно лечебно
Дозировка 1 саше/2,5m² 1 саше/1-2m² 1 саше/m²
Интервал (дни) 28—42 28 14—28
Забележки - Започнете, когато има трипси или белокрилки Само заразени райони, винаги в комбинация с други полезни насекоми
Play

Най-добри условия за работа

Хищният акар не е податлив на диапауза и поради това може да бъде въведен и през зимата. Толерантен е към високите температури; популация swirskii започва да се развива, когато температурите през деня редовно надвишават 20—22 °C.

Странични ефекти

Пестицидите могат да имат (не)директен ефект върху биологичните решения. Разберете кои пестициди имат странични ефекти върху този продукт.

Отиди на Базата данни на страничните ефекти

Боравене с продукта

Боравене с продукта

Използване

Биологичните полезни насекоми имат много кратка продължителност на живота и поради това трябва да бъдат въведени в културата възможно най-скоро след получаването им. Ако не го направите, това може да има отрицателно въздействие върху тяхното качество. В случай, че трябва да съхраните Swirski Ulti-Mite, моля, следвайте инструкциите по-долу. Koppert B.V. не носи отговорност за намаленото качество на продукта, ако той е съхраняван по-дълго от препоръчаното и/или при неподходящи условия.

  • Съхранение след получаване: 1—2 дни
  • Температура на съхранение: 10—15 °C/50—60 °F
  • На тъмно
  • Осигурете вентилация, за да предотвратите натрупването на CO2

Приложими са Общите условия на Koppert (Koppert B.V. и/или свързани с него компании). Използвайте само продукти, които са разрешени за вашата държава/област и култура. Проверете местните изисквания за регистрация. Koppert не може да бъде подведена под отговорност за неразрешена употреба. Koppert не носи отговорност за намаленото качество на продукта, ако той е съхраняван по-дълго от препоръчаното и/или при неподходящи условия.

Имате ли нужда от помощ?