Aphidend

Научно наименование:
Aphidoletes aphidimyza
Обичайно наименование:
Хищна галица
Категория на продукта:
Natural enemy
Play

Използвайте за

Използвайте за

Кога да се използва Aphidend?

Използвайте Aphidend за биологичен контрол на вредителите на широк спектър видове листни въшки, особено ако се появят колонии от листни въшки.

Как действа

Как действа

Как действа Aphidend?

Колониите листни въшки разпръскват миризма на медена роса, която привлича възрастни галици. Те снасят яйцата си в тези колонии, осигурявайки непосредствен източник на храна за ларвите. При излюпването ларвите се парализират и след това консумират листните въшки.

Спецификации на продукта

Спецификации на продукта

Информацията, дадена по-долу, е само ориентировъчна. Могат да се предоставят персонализирани съвети, ако има информация за местните фактори, които трябва да бъдат взети под внимание, като например културата, климатичните условия и нивото на заразяване. За правилен подход, моля, консултирайте се със специалист на Koppert или с признат дистрибутор на продуктите на Koppert.

Aphidend превантивно слабо лечебно силно лечебно
Процент 0,4/m² 1/m² 10/m²
Интервал (дни) 7 7 7
Честота - Постоянно Постоянно
Забележки -    

Указания за употреба

Указания за употреба

Прилагане на Aphidend

  • Отворете бутилката с Aphidend в оранжерията
  • Поставете бутилката директно върху почвата или я закачете между растенията, като използвате Biotag, за да я държите на място, недостъпно за мравки
  • Не разпръсквайте съдържанието!
  • След като се излюпят, галици ще напуснат бутилката и ще се разпространят сами
  • Една бутилка Aphidend служи за около 3 000 m2. Бутилката от 500 ml въвежда най-малко три галици на m2.
  • Използвайте отлепващия се етикет, за да маркирате къде е въведен продуктът
Play

Най-добри условия за работа с Aphidend

Приложете Aphidend в среда с висока относителна влажност, за да постигнете най-добри резултати. Тъй като галици са активни през нощта, от решаващо значение е нощната температура да се поддържа над 12 °C/61 °F, за да се осигурят оптимални условия за яйцеснасяне.

Странични ефекти

Пестицидите могат да имат (не)директен ефект върху биологичните решения. Разберете кои пестициди имат странични ефекти върху този продукт.

Отиди на Базата данни на страничните ефекти

Боравене с продукта

Боравене с продукта

Използване

Биологичните полезни насекоми имат много кратка продължителност на живота и поради това трябва да бъдат въведени в културата възможно най-скоро след получаването им. Ако не го направите, това може да има отрицателно въздействие върху тяхното качество. В случай, че трябва да съхраните Aphidend, моля, следвайте инструкциите по-долу. Koppert B.V. не носи отговорност за намаленото качество на продукта, ако той е съхраняван по-дълго от препоръчаното и/или при различни условия от препоръчаните.

  • Съхранение след получаване: 1—2 дни
  • Температура на съхранение: 10—15 °C/50—59 °F
  • На тъмно

Приложими са Общите условия на Koppert (Koppert B.V. и/или свързани с него компании). Използвайте само продукти, които са разрешени за вашата държава/област и култура. Проверете местните изисквания за регистрация. Koppert не може да бъде подведена под отговорност за неразрешена употреба. Koppert не носи отговорност за намаленото качество на продукта, ако той е съхраняван по-дълго от препоръчаното и/или при неподходящи условия.

Имате ли нужда от помощ?