Lurem-TR

Активна съставка:
Кайромон за трипси
Тип:
Примамка за трипси
Категория на продукта:
Проследяване
  • Примамка за трипси

  • За ранно откриване на трипси

  • За употреба с лепкави капани Horiver

Play
  • Примамка за трипси

  • За ранно откриване на трипси

  • За употреба с лепкави капани Horiver

Използвайте за

Използвайте за

Lurem-TR увеличава привличането на трипсите към сините и жълтите лепкави капани и по този начин се гарантира по-ранното откриване на вредителя.

Вредители

Няколко вида трипси като Frankliniella occidentalis и Thrips tabaci.

Култури

Защитени култури.

Как действа

Как действа

Начин на действие

Lurem съдържа кайромон, който се освобождава бавно от дозатора след отварянето му. Това прави възрастните трипси по-активни. Те се появяват от своите скривалища и са по-привлечени от лепкавите капани.

Спецификации на продукта

Спецификации на продукта

Форма Дозатор, съдържащ кайромон.
Брой в пакет Всяка опаковка съдържа 20 дозатора.
Указания за употреба

Указания за употреба

Подготовка

Завъртете горната част на дозатора, за да активирате изпускането на кайромон.

Приложение

  • Окачете дозатора до лепкавия капан
  • Поставете лепкавия капан и дозатора точно (макс. 30 см) над горната част на културата
Play

Дозировка

  • Използвайте 1 дозатор на 100 м2
  • Сменете го след 6 седмици

Комбинирана употреба

Използвайте в комбинация с лепкави капани Horiver.

Боравене с продукта

Боравене с продукта

Срок на съхранение

Вижте опаковката за срока на годност.

Температура на съхранение

8 – 10 °C/47 – 50 °F.

Условия на съхранение

Съхранявайте далеч от слънчева светлина.

Приложими са Общите условия на Koppert (Koppert B.V. и/или свързани с него компании). Използвайте само продукти, които са разрешени за вашата държава/област и култура. Винаги се съобразявайте с условията, посочени в регистрациите на местните продукти. Koppert не може да бъде подведена под отговорност за неразрешена употреба. Koppert не носи отговорност за намаленото качество на продукта, ако той е съхраняван по-дълго от препоръчаното и/или при неподходящи условия.

Имате ли нужда от помощ?