Larvanem

Научно наименование:
Heterorhabditis bacteriophora
Обичайно наименование:
Ентомопатогенни нематоди
Категория на продукта:
Natural enemy
Play
Play

Използвайте за

Използвайте за

Как да се използва Larvanem?

Използвайте Larvanem за биологичен контрол на:

Coleoptera — Ларви на хоботни бръмбари
Малък лозов хоботник (Otiorhynchus sulcatus и други видове Otiorhynchus spp.)

Бръмбари
Европейски майски бръмбар (Amphimallon majale)
Обикновен градински бръмбар (Phyllopertha horticola и Phyllophaga spp.)
Amphimallon solstitialis, Hoplia philanthus

Японски, ориенталски майски бръмбар и азиатски градински бръмбар (Popillia japonica, Exomala orientalis, Autoserica castanea)
Зелен бръмбар (Anomala dubia)
Serica brunnea, Hoplia spp.
и торни бръмбари от рода Aphodius spp. И млади ларви на Melolontha melolontha, Amphimallon aestivus и Anoxia villosa

Chrysomelidae
Ларви на листни бълхи (Phyllotreta spp.)

Lepidoptera
Ларви на обикновен бръмбар призрак (Korscheltellus lupulina)

Larvanem е съвместим с много продукти за растителна защита. Проверете в приложението за странични ефекти на Koppert за съвместими продукти или се свържете с местния представител за съвет. Като общо правило за смесването в резервоар, винаги добавяйте нематодите в напълно напълнен резервоар, съдържащ съвместимия продукт.

Как действа

Как действа

Как действа Larvanem?

Нематодите навлизат във вредителя и освобождават симбиотични бактерии в телесната кухина. Тези бактерии превръщат ларвната тъкан в източник на храна, с който нематодите се хранят, развиват и размножават. Вредителят гостоприемник умира в рамките на няколко часа до няколко дни след заразяването. Заразеният гостоприемник става червено-кафяв, но може да бъде трудно да се намери, поради бързото му разграждане в развиващата се среда.

Play

Спецификации на продукта

Спецификации на продукта

Всяка кутия съдържа ентомопатогенни нематоди в инертен носител.
86 % Heterorhabditis bacteriophora — 14 % инертен носител

50 милиона — 1 саше в кутия
500 милиона — 2 сашета с по 250 милиона в кутия
2 500 милиона — 10 сашета с по 250 милиона в кутия

Указания за употреба

Указания за употреба

Приложение на Larvanem

Play

Дозировка

Weevil larvae

Otiorhynchus spp

Процент на приложение

 

50 милиона в пакет за третиране

 

500 милиона в пакет за третиране

 

2 500 милиона в пакет за третиране

 

Препоръчителен минимален обем на приложение

(не е включено напояване преди и след приложението)

Честота

И съвет

Интервал

500 000 нематода на m2

500 000 нематода на 10 ft2

 

100 m2

1 000 ft2

1 000 m2

10 000 ft2

(0,25 акра)

5 000 m2 (0,5 хектара)

1,25 акра

200 литра/100 m2

(20 000 литра/хектар)

53 галона/1 000 ft2

 

Прилагайте два пъти в случай на силно заразяване

Изисква се напояване след приложението

ВАЖНО:

Когато средната температура на почвата е под 14 °C (57 °F), използвайте продукта ENTONEM

14 дни

Ларви на обикновен бръмбар призрак

Korscheltellus lupulina

Процент на приложение

 

50 милиона в пакет за третиране

 

500 милиона в пакет за третиране

 

2 500 милиона в пакет за третиране

 

Препоръчителен минимален обем на приложение

(не е включено напояване преди и след приложението)

Честота

И съвет

Интервал

500 000 нематода на m2

500 000 нематода на 10 ft2

 

100 m2

1 000 ft2

1 000 m2

10 000 ft2

(0,25 акра)

5 000 m2 (0,5 хектара)

1,25 акра

200 литра/100 m2

(20 000 литра/хектар)

53 галона/1 000 ft2

 

Прилагайте два пъти в случай на силно заразяване

Изисква се напояване след приложението

ВАЖНО:

Когато средната температура на почвата е под 14 °C (57 °F), използвайте продукта ENTONEM

14 дни

Бели червеи

Различни видове - вижте раздела „цели“

Процент на приложение

 

50 милиона в пакет за третиране

 

500 милиона в пакет за третиране

 

2 500 милиона в пакет за третиране

 

Препоръчителен минимален обем на приложение

(не е включено напояване преди и след приложението)

Честота

И съвет

Интервал

250 000 нематода на m2

250 000 нематода на 10 ft2

200 m2

2 000 ft2

2 000 m2

20 000 ft2

(0,5 акра)

1 хектар

2,5 акра

Мин. 1 000 литра/хектар

107 галона/акър

 

Прилагайте два пъти

Систематично, на интервал 7 дни

Повторете, ако е необходимо

Изисква се напояване преди и след приложението (5 mm — 0,2 инча)

14 дни

Листни бълхи

Phyllotreta spp 

Процент на приложение

 

50 милиона в пакет за третиране

 

500 милиона в пакет за третиране

 

2 500 милиона в пакет за третиране

 

Препоръчителен минимален обем на приложение

(не е включено напояване преди и след приложението)

Честота

И съвет

Интервал

От 1,5 до 3 милиарда на хектар

От 0,6 до 1,2 милиарда на акър

 

От 167 до 330 m2

От 1 670 до 3 300 ft2

От 1 670 mдо 3 300 m2

От 16 700 до 33 000 ft2

От 8 300 m2 до 1,7 хектара

От 2,1 до 4,2 акра

 

Мин. 1 000 литра/хектар

107 галона/акър

Приложение при сеитба —

Повторете, ако е необходимо

Изисква се напояване след приложението

От 7 до 14 дни

Най-добри условия за работа с Larvanem

  • Температурата на почвата или въздуха под 5 °C (41 °F) и над 35 °C (95 °F) може да бъде смъртоносна — оптималната температура е между 19 и 33°C (66—92 °F).
  • Съдържанието на влага в почвата трябва да се поддържа високо в продължение на няколко дни след приложението. Когато е възможно, полейте културата преди и веднага след приложението.
  • Нематодите са податливи на ултравиолетова светлина (УВ): не ги използвайте на пряка слънчева светлина.
  • Пръскайте вечер (или в някои случаи сутрин), позволявайки на нематодите да работят няколко часа в оптималния диапазон на температурата и влажността, както е описано по-горе.

Боравене с продукта

Боравене с продукта

Използване

1. Непосредствено след получаване извадете кутията от колетната пратка.
2. Охладете при температура между 2 °C и 6 °C (35—43 °F) във вентилиран хладилник/студено помещение.
3. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Спазвайте срока на годност, посочен на кутията.

Изтегляния

Приложими са Общите условия на Koppert (Koppert B.V. и/или свързани с него компании). Използвайте само продукти, които са разрешени за вашата държава/област и култура. Проверете местните изисквания за регистрация. Koppert не може да бъде подведена под отговорност за неразрешена употреба. Koppert не носи отговорност за намаленото качество на продукта, ако той е съхраняван по-дълго от препоръчаното и/или при неподходящи условия.

Имате ли нужда от помощ?