Отказ от отговорност

Общи условия за продажба

Тези оНастоящите Общи условия се прилагат за всички договори, които Коперт [Koppert] сключва, с изключение на договори за покупка. Настоящите Общи условия също така се прилагат за всички оферти на Коперт и дейност, извършвана от Коперт. Настоящите Общи условия също така се прилагат за всички консултации и услуги, предоставяни от Коперт. (чл. 2.1)

Общи условия за продажба

Общи условия за използване на този уебсайт

 1. Обща информация
  С настоящото Koppert Biological Systems Ви осигурява достъп до www.koppert.com, където той публикува текст, изображения и други материали за информационни цели.

  Като си позволите достъп до този уебсайт, Вие се съгласявате с настоящите Общи условия. Ако не сте съгласни с настоящите Общи условия, трябва да спрете да посещавате или да използвате този уебсайт. Освен това потвърждавате, че няма да държите Koppert Biological Systems отговорна за каквито и да било последици, свързани с информацията, препоръките и/или съветите, съдържащи се на този уебсайт.

  Информацията, съдържаща се на www.Koppert.com, не е задължителна и не представлява правно обвързваща оферта за сключване на договор.
   
 2. Отговорност
  Въпреки че този уебсайт е създаден с голямо внимание, Koppert Biological Systems не дава никаква гаранция, изрична или подразбираща се, че информацията (включително, но не само, изображения, описания на продукти и съвети), която се съдържа или на която се се позовава уебсайтът, е пълна, актуална, точна и подходяща за целите, за които потребителят на уебсайта използва тази информация.

  Доколкото е разрешено от закона, Koppert Biological Systems (включително свързаните с него компании, служители и служители на компанията) изключва всякаква отговорност за:
  1. всякаква загуба от какъвто и да е вид, пряка или непряка, причинена от и/или произтичаща от използването на уебсайта или друг уебсайт, свързан с този уебсайт;
  2. загуба на компютърен хардуер и софтуер, вируси и други проблеми и/или загуба на време поради използването на този уебсайт.
  3. загуба поради неправилна, непълна или неактуална информация на уебсайта.
    
  Уебсайтът може да включва препратки (например чрез хипервръзка, банер или бутон) към други сайтове, свързани със специфичен аспект на този уебсайт. Това не означава автоматично, че Koppert Biological Systems е обвързана или е притежател на тези други сайтове, и следователно не носи отговорност за тези сайтове или съдържащата се в тях информация.

  Koppert Biological Systems си запазва изключителното право да изменя съдържанието или да премахва части от него по всяко време без изискване за предизвестие. Koppert Biological Systems не може да бъде подведена под отговорност за каквито и да било последици от такива промени.

  Този уебсайт съдържа препратки към продуктите. Някои продукти не се предлагат във всички държави. Всяка такава препратка не означава, че Koppert Biological Systems предлага определен продукт на пазара в определена държава или че възнамерява да направи това.
   
 3. Интелектуална собственост
  Авторското право и всички други права, свързани с интелектуалната собственост, отнасящи се до цялото съдържание на този уебсайт, включително всички текстове, изображения, графики, аудио-, видео- или анимационни файлове, дизайн на уебсайта, оформление и начин на представяне на сайта изключително в Koppert Biological Systems и асоциираните трети страни, освен ако не е посочено друго.

  Съдържанието на този уебсайт не може да се копира, разпространява или обработва с търговска цел, нито каквото и да е друго съдържание да се копира на друг уебсайт без предварително писмено съгласие. Този уебсайт не дава разрешение за използване на интелектуалната собственост на Koppert Biological Systems или на трети страни.

  Нищо на този уебсайт не може да се копира или публикува чрез отпечатване, фотокопиране, микрофилм, дигитално копие или други средства, без предварителното писмено съгласие на Koppert Biological Systems

  Можете да отпечатате или изтеглите част от уебсайта на вашия твърд диск или да го разпространите на други страни, при условие че това се прави чисто с информационна цел. Ако ви бъде дадено разрешение да публикувате изображение, тогава публикацията винаги трябва да посочва, че източникът е достоверен: Авторско право Koppert Biological Systems. Всички права запазени.
   
 4. Декларация за поверителност
  По време на посещение на този уебсайт личните данни и другите данни могат да се съхраняват под формата на бисквитки. Koppert Biological Systems си запазва правото да съхранява тези данни и да ги използва в своите статистически данни и на други носители на данни. Използването на лични данни се урежда от Декларацията за поверителност и от Декларацията за бисквитки на Koppert Biological Systems. Препоръчително е да прочетете внимателно тези документи, преди да предоставите на Koppert Biological Systems Вашите лични данни.