Natupol

Научно наименование:
Bombus terrestris
Категория на продукта:
Pollination
Play
Play

Използвайте за

Използвайте за

Кога да се използва Natupol?

Natupol е водещ продукт на Koppert. Този стандартен продукт е идеален за широк спектър от култури, отглеждани на площи, по-големи от 2 000 m² и с приблизително 25—35 цвята на m² на седмица (например кръгли и продълговати домати).

Play

Как действа

Как действа

Как действа Natupol?

След освобождаването им, бомбусите-работници започват да опрашват културата. Те са подкрепени от повече работници, родени в седмиците след поставянето им.

Подобрената видимост на кошерите сред растенията (Beevision) се основава на начина, по който виждат пчелите. Сега бомбусите лесно намират кошера, по-малко бомбуси се губят в оранжерията и опрашването се подобрява.

Спецификации на продукта

Спецификации на продукта

Един кошер с една колония бомбуси, включително царица, работници, люпило и захарна вода

Указания за употреба

Указания за употреба

Приложение на Natupol

 • Разпределете кошерите Natupol равномерно по главната алея на оранжерията
 • Поставете колониите на хоризонтална платформа (избягвайте наклона, в противен случай захарната вода може да изтече)
 • През лятото — поставете кошера на около 20—60 cm над земята от южната страна на пътека, за да получите максимална сянка от културата. Ако е необходимо, осигурете допълнителна сянка.
 • През зимата — поставете кошера близо до върха на растенията от северната страна на главната алея. Уверете се, че кошерът е изложен на първата дневна светлина.
 • Изчакайте поне 15 минути след поставянето на кошерите, преди да отворите входа на кошера, това ще позволи колониите бомбуси да се успокоят.
Play

Най-добри условия за работа с Natupol

Natupol се представя най-добре при температури на околната среда в интервала 10—30 °C

Специални точки на внимание

 • Уверете се, че кошерите и входовете се виждат добре, така че бомбусите лесно да намерят пътя си към дома.
 • Поставете не повече от два кошера наблизо или близо един до друг. За да намалите дрейфа на бомбусите, уверете се, че всеки вход на кошера сочи в различна посока.
 • Моля, обърнете внимание, че пряката слънчева светлина върху кошера може да повиши вътрешната температура на кошера с 5—15 °C. Важно е да се осигури сянка в топлите условия.
 • Уверете се, че мравките не могат да достигнат захарната вода на кошера, като направите бариера от грес или лепило за насекоми. Също така избягвайте контакт между растенията и кошера, така че мравките да не могат да стигнат до кошера.
 • Избягвайте да поставяте колониите в близката околност на доставяне на CO2 или на други места, където CO2 може да достигне високи нива (над 2 500 ppm).

Странични ефекти

Пестицидите могат да имат (не)директен ефект върху биологичните решения. Разберете кои пестициди имат странични ефекти върху този продукт.

Отиди на Базата данни на страничните ефекти

Боравене с продукта

Боравене с продукта

Използване

 • Всеки кошер съдържа храна, за да поддържа бомбусите в добро състояние по време на транспортирането и съхранението.
 • За да гарантирате най-добри резултати от опрашването, започнете да използвате кошера от деня на пристигането му.
 • Започнете да използвате кошера не по-късно от един ден след пристигането му.
 • Поддържайте бомбусите при температура в интервала 15—25 °C.
 • Избягвайте пряката слънчева светлина върху кошера.

Използване и хигиена

 • Никога не премествайте кошер от една оранжерия в друга
 • Не допускайте бомбусите да напускат оранжерията
 • Махнете кошера с бомбуси 6—8 седмици след поставянето му
 • Почистете стойката за кошери, преди да поставите нови кошери
 • Запечатайте старите кошери в найлонови торбички и ги изхвърлете в съответствие с местното законодателство.

Изтегляния

Приложими са Общите условия на Koppert (Koppert B.V. и/или свързани с него компании). Използвайте само продукти, които са разрешени за вашата държава/област и култура. Проверете местните изисквания за регистрация. Koppert не може да бъде подведена под отговорност за неразрешена употреба. Koppert не носи отговорност за намаленото качество на продукта, ако той е съхраняван по-дълго от препоръчаното и/или при неподходящи условия.

Имате ли нужда от помощ?