Mini-Airbug

Тип:
Ръчен вентилатор
Категория на продукта:
Приложение
 • Равномерно разпределение на естествени врагове

 • По-ефикасно от ръчното приложение

 • Няма въздействие върху качеството на естествените врагове

Play
Play
 • Равномерно разпределение на естествени врагове

 • По-ефикасно от ръчното приложение

 • Няма въздействие върху качеството на естествените врагове

Използвайте за

Използвайте за

Използвайте Mini-Airbug за разпространението на естествени врагове в културите. Mini-Airbug може да се използва за пълно разпределяне на полето, специфични проблемни места, както и за освобождаване на Artefeed и Entofood.

Play
Как действа

Как действа

Начин на действие

Иновативната комбинация от специалния вентилатор на Mini-Airbug и въртящия се дозиращ съд осигурява равномерно освобождаване на материала - носител, съдържащ естествени врагове. Въздушният поток от вентилатора гарантира равномерно разпределение на този материал на разстояние най-малко 2 метра от Mini-Airbug.

Спецификации на продукта

Спецификации на продукта

Компоненти на продукта

Mini-Airbug се състои от следните елементи:

 • Издухващо устройство 2 батерии (6V) със зарядни устройства
 • Чанта-колан за батерията
 • Регулируем съд за дозиране и съд за смесване
 • Mini-Airbug се предлага също и за използване в колички и тогава се доставя с преобразувател

Обем на дозиращия съд/ кутия

1,5 литра.

Обсег

2 – 3 метра (в зависимост от продукта/ материала-носител).

Указания за употреба

Указания за употреба

Приложение

 • Регулирайте размера на отворите в дозиращия съд до необходимата доза въз основа на информацията, предоставена в таблицата от долната страна на съда
 • Напълнете дозиращия съд с материала, който трябва да се освободи и затворете капака
 • Поставете напълно заредената батерия в чантата за колана
 • Нагласете колана около кръста си
 • Свържете кабела към батерията
 • Поставете дозиращия съд на въртящата се глава на вентилатора
 • Стартирайте Mini-Airbug като натиснете и двата бутона
 • Вървете с постоянна скорост
 • Дръжте вентилатора под правилния ъгъл, за добро покритие на културите
Play
Боравене с продукта

Боравене с продукта

Условия на съхранение

Съхранявайте Airbug и аксесоарите на сухо място без прах. Airbug може да се съхранява в доставения калъф. Винаги съхранявайте батериите в зарядните устройства, когато не ги използвате.

Приложими са Общите условия на Koppert (Koppert B.V. и/или свързани с него компании). Използвайте само продукти, които са разрешени за вашата държава/област и култура. Винаги се съобразявайте с условията, посочени в регистрациите на местните продукти. Koppert не може да бъде подведена под отговорност за неразрешена употреба. Koppert не носи отговорност за намаленото качество на продукта, ако той е съхраняван по-дълго от препоръчаното и/или при неподходящи условия.

Имате ли нужда от помощ?