Allium cepa L.

Лук

Информация

Лукът (Allium cepa L.), наричан още лук с луковица или обикновен лук, е зеленчук. Този конкретен вид е най-широко произвежданият вид от рода Allium. Луковото растение обикновено е двугодишно или многогодишно растение. Когато се отглежда обаче, растението се третира най-вече като едногодишно и се събира в края на първия си производствен сезон.

Лукът е популярен и затова се отглежда и използва за готвене по целия свят. Месестите люспи на лука лютят, когато се режат, тъй като съдържат определени химични елементи, които дразнят очите.