En-Strip

Научно наименование:
Encarsia formosa
Обичайно наименование:
Паразитна оса
Категория на продукта:
Естествен враг
Използвайте за:
Използвайте за: Белокрилки
 • За контрол на белокрилка, по-специално оранжерийна белокрилка

 • Ефективен при по-нисък температурен диапазон спрямо Eretmocerus eremicus

 • Може да се използва превантивно или при първи признаци на наличие на вредители

Play
Play
 • За контрол на белокрилка, по-специално оранжерийна белокрилка

 • Ефективен при по-нисък температурен диапазон спрямо Eretmocerus eremicus

 • Може да се използва превантивно или при първи признаци на наличие на вредители

Използвайте за

Използвайте за

Вредители

Оранжерийна белокрилка (Trialeurodes vaporariorum); Тютюнева белокрилка (Bemisia tabaci).

Как действа

Как действа

Начин на действие

Възрастните женски паразитни оси поразяват третия и четвъртия стадий на ларвите на белокрилката. В допълнение възниква и хранене на гостоприемника.

Видим ефект

Поразените от паразити какавиди на Trialeurodes vaporariorum стават черни, а какавидите на Bemisia tabaci стават кафяви. Възрастните оси напускат какавидата през кръгъл отвор.

Play

Спецификации на продукта

Спецификации на продукта

Информацията, дадена по-долу, е само ориентировъчна. Могат да се предоставят персонализирани съвети, ако има информация за местните фактори, които трябва да бъдат взети под внимание, като например културата, климатичните условия и нивото на заразяване. За правилен подход, моля, консултирайте се със специалист на Koppert или с признат дистрибутор на продуктите на Koppert.

En-Strip превантивно слабо лечебно силно лечебно
<table> <tbody>   <tr>     <td>Вид опаковка</td>     <td>3000; 7500; 15 000 какавиди.</td>   </tr>   <tr>     <td>Форма</td>     <td>Картонени ленти с 5 карти всяка, увити в полиетилен, в картонена кутия, като всяка карта има 60 (30 за опаковка от 7500) заразени с паразити какавиди на белокрилка.</td>   </tr>   <tr>     <td>Носител</td>     <td>Няма.</td>   </tr> </tbody> </table>

Указания за употреба

Указания за употреба

Приложение

 • Отворете опаковката внимателно в оранжерията
 • Прегънете и откъснете лентите, противоположно на монтажния отвор
 • Внимавайте да не докосвате какавидите при манипулацията
 • Окачете картите в реколтата, ако е възможно, приблизително 75 см под короната на растението
 • Не поставяйте картите на места, изложени на пряка слънчева светлина
Play

Дозировка

Дозировката на En-Strip зависи от климата, културата и гъстотата на белокрилките и трябва винаги да се коригира според конкретната ситуация. Започнете да прилагате превантивно веднага след засаждането на културата. Нормата на въвеждане обикновено варира от 1 до 10 на м2 за едно третиране. Третирането трябва да се повтаря докато се постигне контрол. При повишаване на температурите, може би е по-добре да се премине към употребата на Enermix или Ercal. Свържете се с консултант на Koppert или с признат дистрибутор на продукти на Koppert за съвет относно най-добрата стратегия за вашата ситуация.

Околни условия

Паразитната оса е най-ефективна при температури между 20 °C и 25 °C (68 и 77 °F). Ако средната температура за денонощието е под 17 °C/63 °F, контролът на белокрилките може да не е достатъчен.

Комбинирана употреба

Най-добре е En-Strip да се използва в комбинация с универсални хищни акари (Amblyseius andersoni, Amblyseius swirskii, Neoseiulus cucumeris или Amblydromalus limonicus), а при доматите с универсални растителни буболечки (Macrolophus pygmaeus или Nesidiocoris tenuis).

Странични ефекти

Пестицидите могат да имат (не)директен ефект върху биологичните решения. Разберете кои пестициди имат странични ефекти върху този продукт.

Отиди на Базата данни на страничните ефекти

Боравене с продукта

Боравене с продукта

Съхранение след получаване

1 – 2 дни.

Температура на съхранение

8 – 10 °C/47 – 50 °F.

Условия на съхранение

На тъмно.

Приложими са Общите условия на Koppert (Koppert B.V. и/или свързани с него компании). Използвайте само продукти, които са разрешени за вашата държава/област и култура. Проверете местните изисквания за регистрация. Koppert не може да бъде подведена под отговорност за неразрешена употреба. Koppert не носи отговорност за намаленото качество на продукта, ако той е съхраняван по-дълго от препоръчаното и/или при неподходящи условия.

Имате ли нужда от помощ?