En-Strip

Научно наименование:
Encarsia formosa
Обичайно наименование:
Паразитна оса
Категория на продукта:
Natural enemy
Play
Play

Използвайте за

Използвайте за

Кога да се използва En-Strip?

Използвайте En-Strip за биологичен контрол на оранжерийните белокрилки (Trialeurodes vaporariorum) и тютюневите белокрилки (Bemisia tabaci) в третия и в четвъртия ларвен стадий. Използвайте En-Strip превантивно и при първите признаци за присъствие на вредители.

Как действа

Как действа

Как действа En-Strip?

Възрастната женска паразитна оса паразитира на белокрилката в третия и четвъртия ларвен стадий. Възрастната паразитна оса също така може да „изсмуче докрай“ ларвите в първия и втория ларвен стадий, което ние наричаме хранене на гостоприемника.

Play

Спецификации на продукта

Спецификации на продукта

Информацията, дадена по-долу, е само ориентировъчна. Могат да се предоставят персонализирани съвети, ако има информация за местните фактори, които трябва да бъдат взети под внимание, като например културата, климатичните условия и нивото на заразяване. За правилен подход, моля, консултирайте се със специалист на Koppert или с признат дистрибутор на продуктите на Koppert.

En-Strip превантивно слабо лечебно силно лечебно
Дозировка 1,5-3/m² 3-6/m² 6-12/m²
Интервал (дни) 7 7 7
Честота Постоянно Мин. 5x Мин. 5x
Забележки Освобождавайте ежеседмично, докато Macrolophus достигне стандарта Освобождавайте до постигане на контрол Освобождавайте до постигане на контрол

Указания за употреба

Указания за употреба

Приложение на En-Strip

  • Отворете опаковката внимателно в оранжерията
  • Огънете и откъснете лентите, противоположни на монтажния отвор.
  • Окачете картите в реколтата, ако е възможно, приблизително 75 cm под главната част на растението.
  • Избягвайте пряката слънчева светлина
  • Не докосвайте какавидите
Play

Най-добри условия за работа с En-Strip

Оптималните условия за работа с En-Strip изискват минимум 24-часова средна температура в оранжерията най-малко 17 °C/63 °F. При по-ниски температури се препоръчва да използвате картите с половината количество какавиди.

Странични ефекти

Пестицидите могат да имат (не)директен ефект върху биологичните решения. Разберете кои пестициди имат странични ефекти върху този продукт.

Отиди на Базата данни на страничните ефекти

Боравене с продукта

Боравене с продукта

Използване

Биологичните полезни насекоми имат много кратка продължителност на живота и поради това трябва да бъдат въведени в културата възможно най-скоро след получаването им. Ако не го направите, това може да има отрицателно въздействие върху тяхното качество. В случай, че трябва да съхраните En-Strip, моля, следвайте инструкциите по-долу. Koppert B.V. не носи отговорност за намаленото качество на продукта, ако той е съхраняван по-дълго от препоръчаното и/или при различни условия от препоръчаните.

  • Съхранение след получаване: максимум 1—2 дни
  • Температура на съхранение: 8—10 °C/47—50 °F
  • На тъмно

Приложими са Общите условия на Koppert (Koppert B.V. и/или свързани с него компании). Използвайте само продукти, които са разрешени за вашата държава/област и култура. Проверете местните изисквания за регистрация. Koppert не може да бъде подведена под отговорност за неразрешена употреба. Koppert не носи отговорност за намаленото качество на продукта, ако той е съхраняван по-дълго от препоръчаното и/или при неподходящи условия.

Имате ли нужда от помощ?