Entofood

Научно наименование:
Ephestia kuehniella, Artemia spp.
Обичайно наименование:
Яйца на молци
Категория на продукта:
Supplementary food
Play

Използвайте за

Използвайте за

Кога да се използва Entofood?

Използвайте Entofood като алтернативен източник на храна както за възрастните, така и за какавидите на хищната буболечка Macrolophus pygmaeus, когато няма поява на белокрилки. Това помага на хищните буболечки да изградят популация в отсъствието на вредителя.

Как действа

Как действа

Как действа Entofood?

Хищните буболечки Macrolophus използват яйцата като протеинен източник

Спецификации на продукта

Спецификации на продукта

Бутилка 100 ml, съдържа 10 грама яйца на Ephestia kuehniella, смесени с 50 грама Artemia spp. cysts (яйца)

Бутилка 500 ml, съдържа 50 грама яйца на Ephestia kuehniella, смесени с 250 грама Artemia spp. cysts (яйца)

Указания за употреба

Указания за употреба

Приложение на Entofood

  • Приложете Entofood заедно с Macrolophus pygmaeus
  • Разпръснете 60 грама на ред с помощта на Mini-Airbug*

* Моля, обърнете внимание! Когато разпръсквате Entofood /вариант 50 грама/ с помощта на вентилатор, на Mini-Airbug трябва да се монтира различен контейнер за дозиране.

Предпазни мерки: прилагането на този продукт може да причини сенсибилизация или алергични реакции, поради което съветваме да вземете необходимите предпазни мерки.

Play

Най-добри условия за работа с Entofood

За оптимално разпространение с помощта на Mini-Airbug:

  • Започнете от края на пътека и вървете/карайте към централната пътека
  • Уверете се, че Entofood се разпределя върху горната част на културата
  • Дръжте Mini-Airbug под ъгъл, който гарантира, че всичкият материал ще попадне върху културата
  • Изключете всички вентилатори в оранжерията; те нарушават въздушния поток на Mini-Airbug

Боравене с продукта

Боравене с продукта

Използване

Биологичните полезни насекоми имат много кратка продължителност на живота и поради това трябва да бъдат въведени в културата възможно най-скоро след получаването им. Ако не го направите, това може да има отрицателно въздействие върху тяхното качество. В случай, че трябва да съхраните Entofood, моля, следвайте инструкциите по-долу. Koppert B.V. не носи отговорност за намаленото качество на продукта, ако той е съхраняван по-дълго от препоръчаното и/или при различни условия от препоръчаните.

Инструкции за съхранение:

  • За да се предотврати появата на конденз вътре в бутилката, оставете я със затворен капак в оранжерията, за да се аклиматизира. С това ще се избегне образуването на бучки от яйца.
  • Максимален период на съхранение след получаване: 5 дни
  • Оптимална температура на съхранение: 8—10 °C/47—50 °F
  • Осигурете съхранение на тъмно

Приложими са Общите условия на Koppert (Koppert B.V. и/или свързани с него компании). Използвайте само продукти, които са разрешени за вашата държава/област и култура. Проверете местните изисквания за регистрация. Koppert не може да бъде подведена под отговорност за неразрешена употреба. Koppert не носи отговорност за намаленото качество на продукта, ако той е съхраняван по-дълго от препоръчаното и/или при неподходящи условия.

Имате ли нужда от помощ?