Entofood

Научно наименование:
Ephestia kuehniella, Artemia spp.
Обичайно наименование:
Яйца на молци
Категория на продукта:
Supplementary food
Play

Използвайте за

Използвайте за

Кога да се използва Entofood?

Използвайте Entofood като алтернативен източник на храна както за възрастните, така и за какавидите на хищната буболечка Macrolophus pygmaeus, когато няма поява на белокрилки. Това помага на хищните буболечки да изградят популация в отсъствието на вредителя.

Как действа

Как действа

Как действа Entofood?

Хищните буболечки Macrolophus използват яйцата като протеинен източник

Указания за употреба

Указания за употреба

Приложение на Entofood

  • Приложете Entofood заедно с Macrolophus pygmaeus
  • Разпръснете 60 грама на ред с помощта на Mini-Airbug*

* Моля, обърнете внимание! Когато разпръсквате Entofood /вариант 50 грама/ с помощта на вентилатор, на Mini-Airbug трябва да се монтира различен контейнер за дозиране.

Предпазни мерки: прилагането на този продукт може да причини сенсибилизация или алергични реакции, поради което съветваме да вземете необходимите предпазни мерки.

Play

Най-добри условия за работа с Entofood

За оптимално разпространение с помощта на Mini-Airbug:

  • Започнете от края на пътека и вървете/карайте към централната пътека
  • Уверете се, че Entofood се разпределя върху горната част на културата
  • Дръжте Mini-Airbug под ъгъл, който гарантира, че всичкият материал ще попадне върху културата
  • Изключете всички вентилатори в оранжерията; те нарушават въздушния поток на Mini-Airbug

Боравене с продукта

Боравене с продукта

Използване

Биологичните полезни насекоми имат много кратка продължителност на живота и поради това трябва да бъдат въведени в културата възможно най-скоро след получаването им. Ако не го направите, това може да има отрицателно въздействие върху тяхното качество. В случай, че трябва да съхраните Entofood, моля, следвайте инструкциите по-долу. Koppert B.V. не носи отговорност за намаленото качество на продукта, ако той е съхраняван по-дълго от препоръчаното и/или при различни условия от препоръчаните.

Инструкции за съхранение:

  • За да се предотврати появата на конденз вътре в бутилката, оставете я със затворен капак в оранжерията, за да се аклиматизира. С това ще се избегне образуването на бучки от яйца.
  • Максимален период на съхранение след получаване: 5 дни
  • Оптимална температура на съхранение: 8—10 °C/47—50 °F
  • Осигурете съхранение на тъмно

Приложими са Общите условия на Koppert (Koppert B.V. и/или свързани с него компании). Използвайте само продукти, които са разрешени за вашата държава/област и култура. Проверете местните изисквания за регистрация. Koppert не може да бъде подведена под отговорност за неразрешена употреба. Koppert не носи отговорност за намаленото качество на продукта, ако той е съхраняван по-дълго от препоръчаното и/или при неподходящи условия.

Имате ли нужда от помощ?