Entofood

Научно наименование:
Ephestia kuehniella, Artemia spp.
Обичайно наименование:
Мъртви яйца от брашнен молец и кисти от соленоводни скариди
Категория на продукта:
Допълнителна храна
  • Алтернативна храна за Macrolophus pygmaeus

  • За създаване и поддържане на популацията

Play
  • Алтернативна храна за Macrolophus pygmaeus

  • За създаване и поддържане на популацията

Използвайте за

Използвайте за

Използвайте Entofood като алтернативен източник на храна за създаването и поддържането на популации Macrolophus pygmaeus при домати в началото на сезона и при по-слаба гъстота на плячката.

Как действа

Как действа

Начин на действие

Тъй като Macrolophus pygmaeus следва да изгради популация в културата преди да се появят вредителите, Entofood може да се използва като алтернативна храна през първите седмици след въвеждане.

Спецификации на продукта

Спецификации на продукта

Вид опаковка 10 грама Ephestia kuehniella + 50 грама Artemia spp.; 50 грама Ephestia kuehniella + 250 грама Artemia spp..
Форма Бутилка 100 мл; 500 мл.
Етап на развитие Мъртви яйца и цисти.
Носител Няма.
Указания за употреба

Указания за употреба

Приложение на Entofood

  • Приложете Entofood на тези места в оранжерията, където е въведен Macrolophus pygmaeus
  • Прилагайте ежеседмично докато популацията на Macrolophus pygmaeus стане достатъчно голяма и има вредители
  • Уверете се, че Entofood се разпределя върху горната част на културата
  • Entofood може да се разпредели с помощта на Mini-Airbug
Play

Дозировка

Дозировката на Entofood зависи от климата, културата и гъстотата на вредителите и трябва винаги да се коригира според конкретната ситуация. Разпръснете 60 грама на всеки ред от 100 метра. Повторете след 7 – 14 дни. Свържете се с консултант на Koppert или с признат дистрибутор на продукти на Koppert за съвет относно най-добрата стратегия за вашата ситуация.

Забележки

Entofood може също така да се използва за Nesidiocoris tenuis през първите седмици след третиране с хищни буболечки докато има достатъчно плячка.

Предпазни мерки

Прилагането на този продукт може да причини сенсибилизация или алергични реакции, поради което съветваме да вземете необходимите предпазни мерки.

Боравене с продукта

Боравене с продукта

Съхранение след получаване

Максимум 5 дни.

Температура на съхранение

8 – 10 °C/47 – 50 °F.

Условия на съхранение

Да се съхранява на сухо и тъмно място. Оставете бутилките да се аклиматизират в оранжерията преди употреба, дръжка капака затворен, за да предотвратите кондензацията и образуването на бучки.

Приложими са Общите условия на Koppert (Koppert B.V. и/или свързани с него компании). Използвайте само продукти, които са разрешени за вашата държава/област и култура. Винаги се съобразявайте с условията, посочени в регистрациите на местните продукти. Koppert не може да бъде подведена под отговорност за неразрешена употреба. Koppert не носи отговорност за намаленото качество на продукта, ако той е съхраняван по-дълго от препоръчаното и/или при неподходящи условия.

Имате ли нужда от помощ?