Scia-Rid

Научно наименование:
Steinernema feltiae
Обичайно наименование:
Ентомопатогенен нематод
Категория на продукта:
Natural enemy
Play
Play

Използвайте за

Използвайте за

Кога да се използва Scia-Rid?

Използвайте Scia-Rid за биологичен контрол на ларвите на гъбените мухи. Има ефект и върху други видове мухи (напр. форидни мухи).

Как действа

Как действа

Как действа Scia-Rid?

След приложение нематодите активно търсят плячката си и проникват в нея. Нематодите се хранят със съдържанието на плячката, като отделят специфични бактерии от храносмилателните си пътища. Тези бактерии превръщат гостоприемната тъкан в продукти, които нематодите могат лесно да погълнат. Ларвите умират в рамките на няколко дни.

Play

Спецификации на продукта

Спецификации на продукта

Всяка кутия съдържа нематоди (трети стадий) в гел

2 торби в кутия, а всяка торба съдържа 250 милиона нематода

Указания за употреба

Указания за употреба

Приложение на Scia-Rid

Play

Информацията, дадена по-долу, е само ориентировъчна. Могат да се предоставят персонализирани съвети, ако има информация за местните фактори, които трябва да бъдат взети под внимание, като например културата, климатичните условия и нивото на заразяване. За правилен подход, моля, консултирайте се със специалист на Koppert или с признат дистрибутор на продуктите на Koppert.

Scia-Rid превантивно слабо лечебно силно лечебно
Процент 2 000 000/m² 2 000 000/m² 2 000 000/m²
m²/пакет 250 250 250
Честота 1x 1x 1x
Забележки Приложете при втвърдяване от последното напояване след махане на обвивката Приложете при втвърдяване от последното напояване след махане на обвивката Приложете при втвърдяване от последното напояване след махане на обвивката

Най-добри условия за работа със Scia-Rid

  • Уверете се, че опаковката е влажна и температурата ѝ не надвишава 28 °C.

Боравене с продукта

Боравене с продукта

Използване

Биологичните полезни насекоми имат много кратка продължителност на живота и поради това трябва да бъдат въведени в културата възможно най-скоро след получаването им. Ако не го направите, това може да има отрицателно въздействие върху тяхното качество. В случай, че трябва да съхраните Scia-Rid, моля, следвайте инструкциите по-долу. Koppert B.V. не носи отговорност за намаленото качество на продукта, ако той е съхраняван по-дълго от препоръчаното и/или при неподходящи условия.

Инструкции за съхранение:

  • Срок на годност: вижте опаковката за срока на годност
  • Температура на съхранение: 2—6 °C
  • Съхранявайте на тъмно място

Изтегляния

Приложими са Общите условия на Koppert (Koppert B.V. и/или свързани с него компании). Използвайте само продукти, които са разрешени за вашата държава/област и култура. Проверете местните изисквания за регистрация. Koppert не може да бъде подведена под отговорност за неразрешена употреба. Koppert не носи отговорност за намаленото качество на продукта, ако той е съхраняван по-дълго от препоръчаното и/или при неподходящи условия.

Популярни връзки:

Имате ли нужда от помощ?