Spical Ulti-Mite

Научно наименование:
Neoseiulus californicus
Обичайно наименование:
Хищен акар
Категория на продукта:
Natural enemy
Play

Използвайте за

Използвайте за

Кога да се използва Spical Ulti-Mite?

Използвайте Spical Ulti-Mite за биологичен контрол на:

 • двуточков паяжинообразуващ акар (Tetranychus urticae)
 • червен овощен акар, известен още като европейски червен акар (Panonychus ulmi)
 • червен цитрусов акар (Panonynchus citri)
 • широк акар (Polyphagotarsonemus latus)
 • цикламен акар (Tarsonemus pallidus)

Въведете Spical Ulti-Mite, когато се очакват вредители или са видими първите признаци на присъствие на вредителите. Използвайте Spidex за третиране на горещи точки.

Как действа

Как действа

Как действа Spical Ulti-Mite?

Възрастните хищни акари, какавиди и ларви активно търсят и консумират плячката си.

Спецификации на продукта

Спецификации на продукта

 • Kутии от 100 сашета
 • Kутии от 500 сашета

Всяко саше — с кука — съдържа 100 хищни акари и обикновени акари (всички стадии) в материал носител.

Сашето е направено от 100 % индустриално компостируемо фолио. Тъй като фолиото отговаря на стандарта за „индустриална компостируемост“ (сертифицирана от външен орган), сашетата могат да се изхвърлят като отпадъци от култури.

Указания за употреба

Указания за употреба

Приложение на Spical Ulti-Mite

 • Окачете сашетата в културата
 • Сашетата вече имат изходен отвор
 • Дръжте сашетата за картонената лента отгоре, за да избегнете увреждане на хищните акари
 • Neoseiulus californicus толерира редица химически пестициди
 • Винаги използвайте Spical Ulti-Mite заедно със Spidex
Play

Информацията, дадена по-долу, е само ориентировъчна. Могат да се предоставят персонализирани съвети, ако има информация за местните фактори, които трябва да бъдат взети под внимание, като например културата, климатичните условия и нивото на заразяване. За правилен подход, моля, консултирайте се със специалист на Koppert или с признат дистрибутор на продуктите на Koppert.

Spical Ulti-Mite превантивно слабо лечебно силно лечебно
Дозировка 1 саше/2,5m² 1 саше/2,5m² 1 саше/m²
Интервал (дни) 28—42 28 28
Забележки - Използвайте със Spidex Използвайте със Spidex

Най-добри условия за работа със Spical Ulti-Mite

Neoseiulus californicus толерира високите температури и ниската влажност. Той е насочен към всички стадии, но предпочита по-ранните стадии. Хищните акари оцеляват и върху други акари и цветен прашец и могат да оцелеят няколко седмици без храна.

Странични ефекти

Пестицидите могат да имат (не)директен ефект върху биологичните решения. Разберете кои пестициди имат странични ефекти върху този продукт.

Отиди на Базата данни на страничните ефекти

Боравене с продукта

Боравене с продукта

Използване

Биологичните полезни насекоми имат много кратка продължителност на живота и поради това трябва да бъдат въведени в културата възможно най-скоро след получаването им. Ако не го направите, това може да има отрицателно въздействие върху тяхното качество. В случай, че трябва да съхраните Spical Ulti-Mite, моля, следвайте инструкциите по-долу. Koppert B.V. не носи отговорност за намаленото качество на продукта, ако той е съхраняван по-дълго от препоръчаното и/или при различни условия от препоръчаните.

 • Съхранение след получаване: 1—2 дни
 • Температура на съхранение: 12—14 °C/54—57 °F
 • На тъмно
 • Осигурете вентилация, за да предотвратите натрупването на CO2

Приложими са Общите условия на Koppert (Koppert B.V. и/или свързани с него компании). Използвайте само продукти, които са разрешени за вашата държава/област и култура. Проверете местните изисквания за регистрация. Koppert не може да бъде подведена под отговорност за неразрешена употреба. Koppert не носи отговорност за намаленото качество на продукта, ако той е съхраняван по-дълго от препоръчаното и/или при неподходящи условия.

Имате ли нужда от помощ?