Hemiptera

Буболечки

Какво представляват буболечките?

Хетероптерите са група от разред Hemiptera - изключително разнообразна група насекоми, включваща както вредни, така и полезни видове. Хетероптерните бръмбари са насекоми със сплескани тела, които в покой сгъват крилата си плоско над тялото. Крилата се припокриват едно с друго, като се открива скутълът - изпъкнала триъгълна област на гръдния кош между основите на крилата. Това ги отличава от бръмбарите, които имат твърди, кожести предни крила, които се срещат, но не се припокриват, в гръбната средна линия. Някои бръмбари произвеждат остра миризма. Хетероптерите са хемиметаболични насекоми. Жизненият им цикъл се състои от яйце, обикновено пет нимфални стадия и възрастно насекомо. Няколко вида, особено от семействата Miridae и Pentatomidae, се срещат като вредители по селскостопанските култури.

Имате ли нужда от помощ?