Cucurbitaceae

Пъпеш

Информация

Пъпешът може да бъде всяко едно от няколкото растения, принадлежащи към семейство Cucurbitaceae. Пъпешите обикновено са сладки и годни за консумация месести плодове. Терминът „пъпеш“ се използва за растението, но също така и за идентифициране на плодовете. От ботаническа гледна точка пъпешът (плодът) всъщност е дребен плод, или по-точно дори „пепо“. В днешно време се произвеждат много различни сортове за търговия, особено мускатни пъпеши.

Най-често срещаните видове пъпеши са:

Обикновена диня (Citrullus lanatus var. lanatus)
Пъпеш (C. melo)
Бенинкаса (B. hispida)
Едър пъпеш
Пъпеш Медена роса
Захарен пъпеш
Пъпеш Галия