Ervibank

Научно наименование:
Sitobion avenae
Обичайно наименование:
Система с използване на растения гостоприемници
 • Алтернативен гостоприемник за афидни паразитни оси от видовете Aphidius ervi и Aphelinus abdominalis

 • За създаване и поддържане на популацията

Play
 • Алтернативен гостоприемник за афидни паразитни оси от видовете Aphidius ervi и Aphelinus abdominalis

 • За създаване и поддържане на популацията

Използвайте за

Използвайте за

Използвайте Ervibank, за да осигурите алтернативни гостоприемници за Aphidius ervi и Aphelinus abdominalis с цел създаване на популация, когато листните въшки в културата все още се срещат рядко.

Естествени врагове

Използвайте Ervibank за Aphidius ervi и Aphelinus abdominalis.

Как действа

Как действа

Начин на действие

Освободените паразитни оси ще паразитират в житните листни въшки (Sitobion avenae), присъстващи в житните растения, и ще образуват голяма популация от паразитни оси по тях. Нивото на заразяване с листни въшки остава ниско поради непрекъснатото присъствие на големи количества паразитни оси, които активно търсят листни въшки в културата.

Спецификации на продукта

Спецификации на продукта

Вид опаковка 1 кутия житни растения с приблизително 500 житни листни въшки.
Форма Пластмасова кутия.
Етап на развитие Всички етапи.
Носител Зимна пшеница.
Указания за употреба

Указания за употреба

Приложение

 • Отворете кутията веднага след получаване
 • Използвайте парче намокрена минерална вата, за да напълните една висяща кошница с диаметър 20 см
 • Вземете туфата от житни растения от кутията и я поставете върху минералната вата в кошницата
 • Поставете кошницата на пряка светлина, за предпочитане на място, където може да остане 10 – 12 седмици
 • Поставете дозатор над туфата за непрекъснато снабдяване с вода и хранителни вещества, направете подходящ дренаж за излишната вода
 • Преместете дозатора от туфата към минералната вата, когато корените започнат да растат
 • Най-добри резултати се получават, когато растенията гостоприемници висят над културата
 • За да се предотврати замърсяването на културата с медена роса, отделяна от листните въшки, под висящата кошница може да се постави голяма пластмасова купа
 • Ако в културата бъдат открити листни въшки преди растенията гостоприемници да произведат паразитни оси, приложете Ervipar
 • Редовно добавяйте нови туфи
 • Започнете въвеждането на Aphidend веднага, щом се появят хиперпаразити в растенията гостоприемници или в културата
Play

Дозировка

Използвайте 5 – 15 Ervibank за хектар. Свържете се с консултант на Koppert или с признат дистрибутор на продукти на Koppert за съвет относно най-добрата стратегия за вашата ситуация.

Околни условия

Ervibank е ефективен при температури приблизително до 30 °C/86 °F.

Странични ефекти

Листните въшки по растенията гостоприемници са изключително податливи на инсектициди. Извадете растенията гостоприемници от оранжерията за най-малко 24 часа в случай на пръскане с инсектицид. Ако пестицидът се прилага чрез дозиращата система, отстранете дозаторите от растенията гостоприемници за около 24 часа. В тези случаи може да се наложи временно да се премине към алтернативен начин на напояване.

Забележки

Житните листни въшки могат да живеят и да се размножават само върху едносемеделни растения. Тъй като повечето посевни култури в оранжериите са двусемеделни, те не са атакувани.

Боравене с продукта

Боравене с продукта

Съхранение след получаване

1 – 2 дни.

Температура на съхранение

5 – 8 °C/41 – 47 °F.

Условия на съхранение

Съхранявайте на тъмно място. При наличие на прекомерна кондензация в кутията, свалете капака.

Приложими са Общите условия на Koppert (Koppert B.V. и/или свързани с него компании). Използвайте само продукти, които са разрешени за вашата държава/област и култура. Винаги се съобразявайте с условията, посочени в регистрациите на местните продукти. Koppert не може да бъде подведена под отговорност за неразрешена употреба. Koppert не носи отговорност за намаленото качество на продукта, ако той е съхраняван по-дълго от препоръчаното и/или при неподходящи условия.

Имате ли нужда от помощ?