Montdo-Mite

Научно наименование:
Transeius montdorensis
Обичайно наименование:
Хищен акар
Категория на продукта:
Естествен враг
Използвайте за:
Използвайте за: Трипси белокрилки
 • Универсален хищен акар за контрол на трипси и белокрилки

 • Може да оцелее и на полени или други плячки

 • Особено за употреба при хризантеми

Play
 • Универсален хищен акар за контрол на трипси и белокрилки

 • Може да оцелее и на полени или други плячки

 • Особено за употреба при хризантеми

Използвайте за

Използвайте за

Вредители

Млади ларви на различни видове трипси, яйца и ларви на белокрилка. Има ефект и върху всички стадии на непаяжинообразуващи паякови акари (напр. Европейски червен акар, Panonychus ulmi) и ръждиви акари.

Култури

 • Създава големи популации в хризантеми, когато се използва в комбинация с Nutari
 • Не използвайте при домати
Как действа

Как действа

Начин на действие

Хищните акари пробиват жертвата си със своите смучещи части на устата и изсмукват съдържанието.

Спецификации на продукта

Спецификации на продукта

Вид опаковка 50 000; 250 000 хищни акари.
Форма Бутилка 1000 мл; кофа 6 литра
Носител Трици и дървени стърготини.
Указания за употреба

Указания за употреба

Приложение

 • Обърнете и разклатете бутилката внимателно преди употреба
 • Натиснете в центъра на капачката, за да отворите отвора за дозиране
 • Поръсете внимателно материал върху листата
 • Уверете се, че материалът остава върху листата поне няколко часа след въвеждането
 • Може да се приложи и с (Mini)-Air(o)bug
Play

Дозировка

Дозировката на Montdo-Mite зависи от климата, културата и гъстотата на вредителите и трябва винаги да се коригира според конкретната ситуация. Започнете въвеждането още при първите забелязани вредители в културите. Нормата на въвеждане обикновено варира от 25 до 300 на м2 за едно третиране. Третирането трябва да се повтори един или два пъти или докато се постигне контрол. Свържете се с консултант на Koppert или с признат дистрибутор на продукти на Koppert за съвет относно най-добрата стратегия за вашата ситуация.

Околни условия

Transeius montdorensis е най-ефективен при температури между 20 и 32 °C (68 и 90 °F). Той не е ефективен при температури под 15 °C/59 °F. Transeius montdorensis е чувствителен към относителна влажност под 70%.

Комбинирана употреба

Може да се комбинира с Orius spp. и паразитоиди срещу белокрилки. Да не се комбинира с други универсални хищни акари (Amblyseius swirskii, Neoseiulus cucumeris, Amblyseius andersoni и Amblydromalus limonicus).

Предпазни мерки

Прилагането на този продукт може да причини сенсибилизация или алергични реакции, поради което съветваме да вземете необходимите предпазни мерки.

Странични ефекти

Пестицидите могат да имат (не)директен ефект върху биологичните решения. Разберете кои пестициди имат странични ефекти върху този продукт.

Отиди на Базата данни на страничните ефекти
Боравене с продукта

Боравене с продукта

Съхранение след получаване

1 – 2 дни.

Температура на съхранение

12 – 14 °C/54 – 57 °F.

Условия на съхранение

На тъмно, осигурете вентилация за предотвратяване на натрупването на CO2.

Приложими са Общите условия на Koppert (Koppert B.V. и/или свързани с него компании). Използвайте само продукти, които са разрешени за вашата държава/област и култура. Винаги се съобразявайте с условията, посочени в регистрациите на местните продукти. Koppert не може да бъде подведена под отговорност за неразрешена употреба. Koppert не носи отговорност за намаленото качество на продукта, ако той е съхраняван по-дълго от препоръчаното и/или при неподходящи условия.

Имате ли нужда от помощ?