Vidi Funda

Активна съставка:
Смес от смлени бобови растения, царевица, екстракт от морски водорасли и минерали
Категория на продукта:
Биостимулант
 • Органично азотно хранене на растенията

 • Подобрява потискането на болестите в почвата

 • Увеличава съществуващата популация от полезни микроорганизми в почвата

Play
 • Органично азотно хранене на растенията

 • Подобрява потискането на болестите в почвата

 • Увеличава съществуващата популация от полезни микроорганизми в почвата

Използвайте за

Използвайте за

Vidi Funda възстановява и поддържа естествения баланс и потиска болестите в почвата.

Култури

Всички култури.

Как действа

Как действа

Начин на действие

Пелетите Vidi Funda се разграждат чрез взаимодействието на температура, влага и съществуващата микробна популация и освобождават минералите в околната почва. Това постепенно разлагане подпомага и развива микробния живот и увеличава биологичната наличност на хранителни вещества.

Спецификации на продукта

Спецификации на продукта

Вид опаковка Торби 20 кг.
Форма Твърди, кафяви пелети.
Съдържание Органично вещество, 7% органичен азот, 2% P₂O₅ (като скален фосфат), 4% K₂O (като патенкалий).
Указания за употреба

Указания за употреба

Play

Дозировка

 • Дозировката на Vidi Funda зависи от културата, субстрата за растеж и климата и трябва винаги да се коригира според конкретната ситуация
 • Започнете да прилагате превантивно или веднага след засаждането на културата
 • Нормите на приложение обикновено варират от 250 – 500 кг/ha или 2 – 3 кг/m3 от субстрата
 • Приложенията може да се повтарят за определени култури
 • Свържете се с консултант на Koppert или с признат дистрибутор на продукти на Koppert за съвет относно най-добрата стратегия за вашата ситуация

Забележки

 • Регулирайте вложените торове, като се вземат предвид хранителните вещества, предоставени от Vidi Funda
 • Избягвайте директен контакт на пелетите Vidi Funda с мека, зелена растителна тъкан, защото това може да доведе до изгаряне
 • Субстратите за растеж, съдържащи Vidi Funda, могат да развият гъбички. При аеробни условия това е знак, че биологията на субстрата е активна и става по-устойчива
 • Гъбичките ще изчезнат при разпадането на пелетите

Приложение

Vidi Funda може да се влага в субстрата за растеж или да се прилага като горна обработка на почвата или саксията.

Влагане в субстрата за растеж:

 • Разбъркайте Vidi Funda равномерно в субстрата за растеж. Това може да се направи във фермата или от доставчика на субстрата за растеж
 • След като бъде вложен в субстрата за растеж, го използвайте в рамките на 3 – 4 седмици (по-бързо, ако е мокър), тъй като биологичният процес започва веднага след смесването
 • Избягвайте анаеробните условия

Прилагане като горна обработка на почвата:

 • Разпръснете равномерно по повърхността на почвата
 • Избягвайте директен контакт между пелетите и стеблото на растението или ризома
 • Ако е възможно, работете с пелетите в горния слой, за да стимулирате процеса на разлагане
 • Ако почвата трябва да се покрие с полиетиленово фолио, гранулите Vidi Funda трябва да се вкарат в почвата, за да се избегнат анаеробни условия

Прилагане като горна обработка за саксийни растения:

 • Осигурете директен контакт със средата за отглеждане, за да може да започне разграждането на пелетите
 • Избягвайте анаеробните условия. Следователно, не прилагайте директно под капкообразувателите

Странични ефекти

Пестицидите могат да имат (не)директен ефект върху биологичните решения. Разберете кои пестициди имат странични ефекти върху този продукт.

Отиди на Базата данни на страничните ефекти
Боравене с продукта

Боравене с продукта

Съхранение след получаване

 • Вижте опаковката за срока на годност
 • Срокът за съхранение намалява след отваряне на опаковката

Температура на съхранение

5 – 20 °C/41 – 68 °F.

Условия на съхранение

 • На хладно, тъмно и сухо място
 • Избягвайте пряка слънчева светлина
 • Предпазвайте от замръзване

Приложими са Общите условия на Koppert (Koppert B.V. и/или свързани с него компании). Използвайте само продукти, които са разрешени за вашата държава/област и култура. Винаги се съобразявайте с условията, посочени в регистрациите на местните продукти. Koppert не може да бъде подведена под отговорност за неразрешена употреба. Koppert не носи отговорност за намаленото качество на продукта, ако той е съхраняван по-дълго от препоръчаното и/или при неподходящи условия.

Имате ли нужда от помощ?