Aphipar

Научно наименование:
Aphidius colemani
Обичайно наименование:
Паразитна оса
Категория на продукта:
Natural enemy
Parasitic wasp Aphidius colemani predating on aphids
Play
Play

Използвайте за

Използвайте за

Кога да се използва Aphipar?

Използвайте Aphipar за биологичен контрол на вредителите, а именно на:

  • памукова листна въшка (Aphis gossypii)
  • тютюнева листна въшка (Myzus persicae var. nicotianae)
  • прасковено-картофена листна въшка (Myzus persicae var. persicae)

Aphipar е особено полезен в началото на нападенията на листните въшки.

Как действа

Как действа

Как действа Aphipar?

Възрастните женски паразитни оси снасят паразитно яйцата си в листните въшки, което ги кара да се подуват и втвърдяват в кожести, сиви/кафяви какавиди. Първите възрастни паразитни оси излизат през кръгъл отвор в задната част на какавидата приблизително 2 седмици след въвеждането им.

Play

Спецификации на продукта

Спецификации на продукта

Информацията, дадена по-долу, е само ориентировъчна. Могат да се предоставят персонализирани съвети, ако има информация за местните фактори, които трябва да бъдат взети под внимание, като например културата, климатичните условия и нивото на заразяване. За правилен подход, моля, консултирайте се със специалист на Koppert или с признат дистрибутор на продуктите на Koppert.

Aphipar превантивно слабо лечебно силно лечебно
Процент 0,25/m² 1/m² 2/m²
m²/единица 4 000 1 000 500
Интервал (дни) 7 7 7
Честота - мин. 3x мин. 6x
Забележки - - -

Указания за употреба

Указания за употреба

Приложение на Aphipar

  • Разстелете материала върху плочи от минерална вата или в Diboxes
  • Уверете се, че материалът остава сух и не се премества от мястото му на поставяне поне няколко дни
  • Използвайте отлепващия се етикет, за да маркирате къде е въведен продуктът
Play

Най-добри условия за работа с Aphipar

Ефикасността намалява при температури над 30 °C.

Странични ефекти

Пестицидите могат да имат (не)директен ефект върху биологичните решения. Разберете кои пестициди имат странични ефекти върху този продукт.

Отиди на Базата данни на страничните ефекти

Боравене с продукта

Боравене с продукта

Използване

Биологичните полезни насекоми имат много кратка продължителност на живота и поради това трябва да бъдат въведени в културата възможно най-скоро след получаването им. Ако не го направите, това може да има отрицателно въздействие върху тяхното качество. В случай, че трябва да съхраните Aphipar, моля, следвайте инструкциите по-долу. Koppert B.V. не носи отговорност за намаленото качество на продукта, ако той е съхраняван по-дълго от препоръчаното и/или при различни условия от препоръчаните.

  • Съхранение след получаване: 1—2 дни
  • Температура на съхранение: 8—10 °C/47—50 °F
  • На тъмно

Приложими са Общите условия на Koppert (Koppert B.V. и/или свързани с него компании). Използвайте само продукти, които са разрешени за вашата държава/област и култура. Проверете местните изисквания за регистрация. Koppert не може да бъде подведена под отговорност за неразрешена употреба. Koppert не носи отговорност за намаленото качество на продукта, ако той е съхраняван по-дълго от препоръчаното и/или при неподходящи условия.

Имате ли нужда от помощ?