Capsicum spp.

Лют пипер

Информация

Конкретният вид лют пипер, Capsicum frutescens, понякога се категоризира под вида Capsicum annuum. Сортовете пипер Capsicum frutescens могат да бъдат едногодишни или многогодишни (с кратък живот) растения. Цветовете на растението са бели и имат зеленикаво-бяло или зеленикаво-жълто венче. Плодовете на растението са много малки (с дължина 10—20 милиметра (0,39—0,79 инча) и с диаметър 3—7 милиметра (0,12—0,28 инча)) и люти, формата им е елипсоидно-конична до ланцетна. Плодовете (чушките) обикновено се развиват от бледожълти до яркочервени, когато узреят. Сортовете могат да са и с други цветове.