Примамка за плодови мушици

Активна съставка:
Смес от захар, оцет и сапун
Тип:
Примамва петнистокрила дрозофила
Категория на продукта:
Проследяване
  • Примамка за Drosophila suzukii

  • За употреба с капан Drososan

Play
  • Примамка за Drosophila suzukii

  • За употреба с капан Drososan

Използвайте за

Използвайте за

В комбинация с Drososan, наблюдавайте и улавяйте Drosophila suzukii в различни плодни насаждения.

Вредители

Петнистокрила дрозофила (Drosophila suzukii).

Култури

Различни плодни насаждения.

Как действа

Как действа

Начин на действие

Мушиците се привличат от примамката и влизат в капана. След като влязат вътре, те не могат да избягат и се удавят в примамката.

Спецификации на продукта

Спецификации на продукта

Форма

Туба 5 литра.

Указания за употреба

Указания за употреба

Приложение

  • Примамката за плодови мушици е готова за употреба
  • Напълнете капана Drososan с 200 мл от примамката
  • Допълнете, когато примамката се изпарил или е наситена с мушици
Play

Дозировка

За броя капани, които следва да се използват, вижте инструкциите за Drososan.

Комбинирана употреба

Използвайте в комбинация с капани Drososan.

Боравене с продукта

Боравене с продукта

Срок на съхранение

Вижте опаковката за срока на годност.

Температура на съхранение

2 – 30 °C/36 – 86 °F.

Условия на съхранение

Да се съхранява в запечатана опаковка, далеч от слънчева светлина.

Приложими са Общите условия на Koppert (Koppert B.V. и/или свързани с него компании). Използвайте само продукти, които са разрешени за вашата държава/област и култура. Винаги се съобразявайте с условията, посочени в регистрациите на местните продукти. Koppert не може да бъде подведена под отговорност за неразрешена употреба. Koppert не носи отговорност за намаленото качество на продукта, ако той е съхраняван по-дълго от препоръчаното и/или при неподходящи условия.

Имате ли нужда от помощ?