Примамка за плодови мушици

Активна съставка:
Mixture of sugars, vinegar and soap
Тип:
Вещество за примамване на плодови мушици
Категория на продукта:
Monitoring
Play

Използвайте за

Използвайте за

Кога да използвам примамката за плодови мушици?

Използвайте примамката за плодови мушици за наблюдение и улавяне на Drosophila suzukii и други видове в различни овощни култури.

Как действа

Как действа

Как действа примамката за плодови мушици?

Мушиците се привличат от примамващото вещество и влизат в капана. Попаднали вътре, те не могат да избягат. След като кацнат върху примамващото вещество, те се захващат и се давят.

Спецификации на продукта

Спецификации на продукта

Пластмасов контейнер с 5 литра примамващо вещество. Капанът на Drosasan трябва да бъде поръчан отделно.

Указания за употреба

Указания за употреба

Приложение на примамката за плодови мушици

  • Напълнете капана с 200 ml примамка за плодови мушици.
  • Закачете капана на клон или пръчка с помощта на приложената метална кука.
  • Закачете капаните, когато температурата е над 10 °C и дърветата/храстите започват да дават плодове. Най-ефективното място за окачване на капаните е на сянка по страните на парцела, в живия плет и на културата. Ако културите не са много високи, уверете се, че капаните висят най-малко един метър над земята. Що се отнася до по-високите култури, капаните могат да се окачат на културите.
  • След като примамващото вещество в капана привлече твърде много мухи или се изпари, капаните трябва да се напълнят отново.
  • Имайте предвид, че капаните ще хванат по-малко Drosophila suzukii, когато плодовете започнат да зреят.
Play

Информацията, дадена по-долу, е само ориентировъчна. Могат да се предоставят персонализирани съвети, ако има информация за местните фактори, които трябва да бъдат взети под внимание, като например културата, климатичните условия и нивото на заразяване. За правилен подход, моля, консултирайте се със специалист на Koppert или с признат дистрибутор на продуктите на Koppert.

Примамка за плодови мушици превантивно слабо лечебно силно лечебно
капани 1-2 7-10 20
m²/единица 1000 1000 1000
интервал (дни) - - -
честота - - -
забележки     когато се виждат увреждания на плодовете

Най-добри условия за работа с примамката за плодови мушици

Най-добрият период за използване на примамката за плодови мушици е преди плодовете да започнат да зреят

Боравене с продукта

Боравене с продукта

Използване

В случай, че трябва да съхраните примамката за плодови мушици, моля, следвайте инструкциите по-долу. Koppert B.V. не носи отговорност за намаленото качество на продукта, ако той е съхраняван по-дълго от препоръчаното и/или при неподходящи условия.

Инструкции за съхранение:

  • Срок на годност: вижте опаковката за срока на годност
  • Съхранявайте в запечатана опаковка при температура 2—30 °C
  • Съхранявайте на тъмно място

Приложими са Общите условия на Koppert (Koppert B.V. и/или свързани с него компании). Използвайте само продукти, които са разрешени за вашата държава/област и култура. Проверете местните изисквания за регистрация. Koppert не може да бъде подведена под отговорност за неразрешена употреба. Koppert не носи отговорност за намаленото качество на продукта, ако той е съхраняван по-дълго от препоръчаното и/или при неподходящи условия.

Имате ли нужда от помощ?