Tutasan

Тип:
Феромонен капан
Категория на продукта:
Проследяване
 • За проследяване и улавяне на мъжки Tuta absoluta

 • Лесен за употреба

 • Може да улавя голям брой мъжки

Play
 • За проследяване и улавяне на мъжки Tuta absoluta

 • Лесен за употреба

 • Може да улавя голям брой мъжки

Използвайте за

Използвайте за

Използвайте капана Tutasan за наблюдение и улавяне на мъжки доматени листоминиращи молци в комбинация с Pherodis Tuta absoluta.

Вредители

Доматен листен миниращ молец (Tuta absoluta).

Култури

Домат.

Как действа

Как действа

Начин на действие

Tutasan трябва да се използва в комбинация с феромонови дозатори Pherodis. Дозаторите отделят специфичен за вида феромон, който примамва мъжките молци към капана, където те попадат във водата. Улавянето на мъжките намалява количеството яйца, снесени от женските, които не успяват да се чифтосат.

Спецификации на продукта

Спецификации на продукта

Форма

Един капан.

Указания за употреба

Указания за употреба

Подготовка

 • Поставете феромоновия дозатор в зелената кутия и го прикрепете към горната централна част на капана
 • Напълнете капана с вода до посоченото ниво
 • Ако е възможно, свържете капана с капкообразувател и се уверете, че водата капе правилно в капана
 • Добавете малко количество растително масло или течен сапун към водата

Приложение

 • Поставете капаните на почвата или субстрата
 • Разстоянието между капаните трябва да е 15 – 20 метра
 • Необходимо е непрекъснато водоснабдяване, за да се гарантира, че капанът работи правилно. Ако капанът не е свързан с капкообразувател, го напълнете ръчно
 • Сменяйте феромоновата капсула на всеки 4 – 6 седмици
 • Почиствайте капана, който е напълно запълнен с молци
Play

Дозировка

Използвайте 20 – 30 капана на хектар, равномерно разпределени по протежение на пътеката и редовете с растения.

Време

През целия период на отглеждане на реколтата.

Комбинирана употреба

Използвайте в комбинация с Pherodis Tuta absoluta.

Боравене с продукта

Боравене с продукта

Условия на съхранение

Съхранявайте далеч от слънчева светлина.

Приложими са Общите условия на Koppert (Koppert B.V. и/или свързани с него компании). Използвайте само продукти, които са разрешени за вашата държава/област и култура. Винаги се съобразявайте с условията, посочени в регистрациите на местните продукти. Koppert не може да бъде подведена под отговорност за неразрешена употреба. Koppert не носи отговорност за намаленото качество на продукта, ако той е съхраняван по-дълго от препоръчаното и/или при неподходящи условия.

Имате ли нужда от помощ?