Pherodis

Тип:
Species-specific pheromones or lures
Обичайно наименование:
Специфични за вида феромони
Категория на продукта:
Monitoring

Използвайте за

Използвайте за

Кога да се използва Pherodis?

Използвайте Pherodis за откриване на пеперуди, молци, бръмбари или мъжки, брашнени бръмбари с крила в оранжерии или на открито.

Феромоните се предлагат за различни молци:

Adoxophyes orana

Agrotis segetum

Agrotis ipsilon

Anarsia lineatella

Autographa gamma

Cacoecimorpha pronubana

Cameraria ohridella

Ceratitis capitata

Chilo suppressalis

Chrysodeixis chalcites

Clepsis spectrana

Cossus cossus

Cryptophlebia leucotreta (Thaumatotibia leucotreta)

Cydia funebrana

Cydia pomonella

Cydia pyrivora

Cydia splendana

Cylas formicarius elegantul

Dacus oleae

Duponchelia fovealis

Eupoecilia ambiguella

Euzophera punicaella

Grapholita lobarzewskii

Grapholita molesta

Helicoverpa armigera

Heliothis virescens

Keiferia lycopersicella

Lacanobia oleracea

Lobesia botrana

Mamestra brassicae

Musca domestica

Operophtera brumata

Opogona sacchari

Ostrinia furnacalis

Ostrinia nubinalis(EZ-щам)

Pandemis heperana

Pectinophora gossypiella

Phtorimaea operculella

Phyllonocyter corylifoliella

Phyllonorcyter blancardella

Plodia / Ephestia

Plutella xylostella

Prays oleae

Rhagoletis cerasi

Riptortus clavatus

Sesamia nonagrioides

Spodoptera exigua

Spodoptera littoralis

Spodoptera litura

Symmetrischema tangolias

Synanthedon myopaeformis

Synanthedon pyopaefo

Synanthedon tipuliformis

Tecia solanivora

Thaumetopoea processionea

Thaumatotibia leucotreta (Cryptophlebia leucotreta)

Trichoplusia ni

Tuta absoluta

Vitacea polistiformis

Zeuzera pyrinaФеромоните се предлагат за бръмбари:

Rhynchophorus ferrugineus

Феромоните се предлагат за брашнени бръмбари:

Planococcus citri


Как действа

Как действа

Как действа Pherodis?

Капсулите Pherodis освобождават специфичен за вида полов феромон, за да примамят възрастните мъжки на съответния вид вредители в капана. Там те се залепват към лепкавата лента и са лесни за откриване, преброяване и идентифициране.

Спецификации на продукта

Спецификации на продукта

Пакетчета с 4 феромонови дозатори със специфичен за вида полов феромон

Използвайте в комбинация с Deltatrap

Указания за употреба

Указания за употреба

Приложение на Pherodis

  • Вземете сашетата, съдържащи феромоновите дозатори, от хладилния склад, и ги отворете. Не докосвайте дозатора, тъй като ръчният контакт може да разпространи феромони в други зони в оранжерията.
  • Поставете капсулата върху лепкавата лента на Deltatrap и закачете капана в подходящо положение.
  • Закачете капаните прибл. 10 сантиметра над културата, на място където могат лесно да бъдат инспектирани (напр. по централната пътека).
  • Разпределете капаните възможно най-равномерно в зоната, за да избегнете смущения.
  • Задайте на всеки Deltatrap сериен номер. Запишете на външната страна серийния номер на капана и вида на феромона, който се съдържа в него.
  • Мийте ръцете си между сглобяването на феромонни капани за различни видове пеперуди и молци.
  • През първите няколко дни след инсталирането на нова феромонна капсула, молците или пеперудите могат да бъдат улавяни по-често от обикновено. Това се дължи на по-голямото освобождаване (временно) на феромона от новата капсула.
  • Феромоновите дозатори остават ефективни 6 седмици. Сменете капсулата в капана след 6 седмици, но само с дозатор, съдържащ същия вид феромон.

Дозировка

Информацията, дадена по-долу, е само ориентировъчна. Могат да се предоставят персонализирани съвети, ако има информация за местните фактори, които трябва да бъдат взети под внимание, като например културата, климатичните условия и нивото на заразяване. За правилния подход, моля, консултирайте се със специалист на Koppert или с признат специалист

Дозировка:

  • За всеки вид пеперуда/молец, който може да се появи, използвайте два или четири дозатора на хектар
  • За брашнените бръмбари използвайте един дозатор на 500—1000 m²

Най-добри условия за работа с Pherodis

Никога не отваряйте феромоновия дозатор тип „пластмасова тръба“, защото феромонът ще се изпари почти веднага и напълно. Пластмасовата тръба е пропусклива и феромонът постепенно ще дифузира през стената.

Боравене с продукта

Боравене с продукта

Използване

Koppert B.V. не носи отговорност за намаленото качество на продукта, ако той е съхраняван по-дълго от препоръчаното и/или при неподходящи условия.

Феромоновите дозатори (и сашетата, които ги съдържат, за предпочитане трябва да се държат във фризер (-18 °C) и във всеки случай при температури под 4 °C.

Датата на производство е отпечатана върху опаковката. Дозаторите имат срок на годност 2 години след датата на производство, когато се съхраняват във фризер, и 1 година, когато се съхраняват в хладилник (4—6 °C).

Приложими са Общите условия на Koppert (Koppert B.V. и/или свързани с него компании). Използвайте само продукти, които са разрешени за вашата държава/област и култура. Проверете местните изисквания за регистрация. Koppert не може да бъде подведена под отговорност за неразрешена употреба. Koppert не носи отговорност за намаленото качество на продукта, ако той е съхраняван по-дълго от препоръчаното и/или при неподходящи условия.

Имате ли нужда от помощ?