Полезни микроорганизми

Какво представляват полезните микроорганизми?

Полезните микроорганизми, известни също като полезни микроби, са микроорганизми, които осигуряват положителни ефекти за своята среда, включително различни биологични системи и организми. Тези микроорганизми играят важна роля в биологичния контрол на вредителите, като ефективно заразяват и контролират вредните вредители.

Полезните микроорганизми за контрол на вредителите включват гъбички, бактерии и вируси, които естествено се срещат в среди като почвата, водата и въздуха. Тези микроорганизми се използват за контрол на вредителите чрез приложения като биопестициди, при които те се въвеждат в целевите групи вредители, осигурявайки екологична алтернатива на химическите пестициди.

Добре познати примери за полезни микроби са гъбите Lecanicillium muscarium, Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae и Isaria fumosoroseus , както и бактерията Bacillus thuringiensis.

Полезни микроорганизми за борба с вредителите

Как работи

 1. Инфекция и колонизация: Полезните микроорганизми започват да заразяват своите насекоми-гостоприемници. Гъбите произвеждат спори, които се прикрепят към кутикулата (външната обвивка) на насекомото. След като се прикрепят, спорите покълват, проникват през кутикулата и колонизират тялото на насекомото.
 2. Вътрешно увреждане: Веднъж попаднали в тялото на насекомото, гъбичките се размножават и причиняват вътрешни увреждания. Това може да доведе до смъртта на насекомото.
 3. Производство на спори: Докато насекомото се поддава на гъбичната инфекция, гъбичките продължават да се развиват. В крайна сметка тя произвежда повече спори, които могат да бъдат освободени в околната среда, за да заразят други вредители.

Предимства на микроорганизмите в селското стопанство

Без вредни остатъци

За разлика от химическите пестициди полезните микроорганизми представляват минимален риск за околната среда. Те се разграждат по естествен начин, без да оставят вредни остатъци.

Прецизен контрол на вредителите

Полезните микроорганизми са специфични за целевите си вредители, като акари, белокрилки и трипси, като свеждат до минимум вредата за полезните насекоми и други нецелеви организми.

Намалена зависимост от пестициди

Включването на полезни микроорганизми в стратегиите за борба с вредителите намалява необходимостта от химически пестициди, като допринася за по-устойчиво и екологично земеделие.

Продукти от полезни микроорганизми

Koppert предлага широка гама от продукти с полезни микроорганизми, които са се превърнали в инструмент за управление на вредителите в устойчивото земеделие. Използвайки собствените защитни сили на природата, Koppert използва силата на ентомопатогенните гъби, като Lecanicillium muscarium (Mycotal), Beauveria bassiana (Boveril), Metarhizium anisopliae (Metarril) и Isaria fumosoroseus (Isarid), за да осигури ефективни решения за борба с вредителите. Тези продукти с полезни микроорганизми, внимателно разработени и подкрепени от дългогодишни изследвания, са предназначени за борба с конкретни вредители, като осигуряват прецизен контрол на вредителите и ефикасност. Наличието на тези продукти зависи от специфичните за всяка държава разпоредби.

Полезните микроорганизми могат да се прилагат чрез различни методи на пръскане. Конкретният метод на приложение зависи от целевите вредители и вида на културата.

Често задавани въпроси

 • Какво представляват полезните микроорганизми и как те допринасят за борбата с вредителите в селското стопанство?
  Какво представляват полезните микроорганизми и как те допринасят за борбата с вредителите в селското стопанство?

  Полезните микроорганизми, по-специално ентомопатогенните гъби като Lecanicillium muscarium (Mycotal), Beauveria bassiana (Boveril), Metarhizium anisopliae (Metarril) и Isaria fumosoroseus (Isarid), са естествено срещащи се организми, които заразяват и убиват насекомите. В селското стопанство те служат като мощни съюзници в борбата с вредителите, като се насочват специално към популациите на вредните вредители и ги намаляват.

 • Безопасни ли са полезните микроорганизми за културите и околната среда?
  Безопасни ли са полезните микроорганизми за културите и околната среда?

  Да, полезните микроорганизми са екологично чисти и представляват минимален риск за културите и нецелевите организми. Те са естествена алтернатива на химическите пестициди, като не оставят вредни остатъци и допринасят за устойчиви земеделски практики.

 • Как да прилагам полезни микроорганизми в моите култури?
  Как да прилагам полезни микроорганизми в моите култури?

  Полезните микроорганизми могат да се прилагат чрез различни методи за пръскане. Конкретният метод на приложение зависи от целевите вредители и вида на културата. Koppert предоставя изчерпателни указания за подходящите техники на приложение за своята гама от продукти с полезни микроорганизми.

 • Могат ли полезните микроорганизми да се използват в биологичното земеделие?
  Могат ли полезните микроорганизми да се използват в биологичното земеделие?

  Да, полезните микроорганизми са подходящи за биологичното земеделие. Те са в съответствие с принципите на биологичното земеделие, тъй като осигуряват естествено и биологично решение на проблемите с вредителите, без да се използват синтетични химикали.

 • Вредят ли полезните микроорганизми на полезните насекоми или на други нецелеви видове?
  Вредят ли полезните микроорганизми на полезните насекоми или на други нецелеви видове?

  Не, полезните микроорганизми са специфични за целевите си вредители и обикновено не вредят на полезните насекоми или други нецелеви видове. Тази прецизна насоченост ги прави ценен компонент на стратегиите за интегрирано управление на вредителите (ИУВ).

 • Кога се проявява ефектът от полезните микроорганизми?
  Кога се проявява ефектът от полезните микроорганизми?

  В много случаи забележими ефекти върху популациите на вредителите могат да се наблюдават в рамките на няколко дни до седмици след прилагането.

 • Могат ли полезните микроорганизми да се използват превантивно, или са ефективни само след появата на вредители?
  Могат ли полезните микроорганизми да се използват превантивно, или са ефективни само след появата на вредители?

  Полезните микроорганизми не се използват превантивно. Микроорганизмите са ефективни при справяне със съществуващите нашествия на вредители, като допринасят за по-устойчива и устойчива система на земеделие.