Mirical

Научно наименование:
Macrolophus pygmaeus
Обичайно наименование:
Хищна дярвеница
Категория на продукта:
Natural enemy
Play
Play

Използвайте за

Използвайте за

Кога да се използва Mirical?

Използвайте Mirical за биологичен контрол на вредителите на всички стадии на:

 • оранжерийната белокрилка (Trialeurodes vaporariorum)
 • тютюневата белокрилка (Bemisia tabaci), особено яйцата и ларвите

Mirical също е предназначен за:

 • Двуточкови паяжинообразуващи акари
 • трипси (включително Echinothrips americanus)
 • яйца на пеперуди
 • доматен листен миниращ молец (Tuta absoluta)
 • листни въшки (в по-малка степен)
 • ларви на листни миниращи молци

Macrolophus може също да оцелее и със зеленчукови сокове, но това забавя изграждането на популацията.

Въведете Macrolophus в началото на вегетационния период, тъй като популацията на хищни буболечки се нуждае от време, за да се установи и развие.

Как действа

Как действа

Как действа Mirical?

Възрастните хищни буболечки и какавиди активно търсят своята плячка и я консумират. В случай на яйца на белокрилки, ларви или какавиди, в оригиналния си вид остава само кожата.

Play

Спецификации на продукта

Спецификации на продукта

Информацията, дадена по-долу, е само ориентировъчна. Могат да се предоставят персонализирани съвети, ако има информация за местните фактори, които трябва да бъдат взети под внимание, като например културата, климатичните условия и нивото на заразяване. За правилен подход, моля, консултирайте се със специалист на Koppert или с признат дистрибутор на продуктите на Koppert.

Mirical превантивно слабо лечебно силно лечебно
Дозировка 0,25/m² 0,5/m² 5/m²
m²/единица 2 000 1 000 100
Интервал (дни) 14 14 14
Честота 2x 2x 2x
Забележки - - въвежда се само в заразените райони

Указания за употреба

Указания за употреба

Приложение на Mirical

 • Поръсете материал върху чисти, сухи плочи от минерална вата, в кутии Dibox или върху листа. Уверете се, че материалът не е обезпокоен поне няколко часа
 • Въведете в клъстери най-малко 50 хищни буболечки
 • Създайте 6—10 точки за разпределение на бутилка
 • Разстелете материала на тънък слой (с дебелина максимум 1 cm), за да позволите на хищните буболечки да излязат от носещия материал
 • Използвайте Entofood, за да осигурите хранителен източник в началото на сезона, когато като цяло влиянието на вредителите е слабо. Това подобрява развитието на Macrolophus.
 • След няколко седмици също може да се използва и Artefeed.
 • Използвайте отлепващия се етикет, за да маркирате къде е въведен продуктът
Play

Най-добри условия за работа с Mirical

Оптималните температури за Mirical са над 20 °C, по-ниските температури забавят значително развитието на Macrolophus pygmaeus.

Странични ефекти

Пестицидите могат да имат (не)директен ефект върху биологичните решения. Разберете кои пестициди имат странични ефекти върху този продукт.

Отиди на Базата данни на страничните ефекти

Боравене с продукта

Боравене с продукта

Използване

Биологичните полезни насекоми имат много кратка продължителност на живота и поради това трябва да бъдат въведени в културата възможно най-скоро след получаването им. Ако не го направите, това може да има отрицателно въздействие върху тяхното качество. В случай, че трябва да съхраните Mirical, моля, следвайте инструкциите по-долу. Koppert B.V. не носи отговорност за намаленото качество на продукта, ако той е съхраняван по-дълго от препоръчаното и/или при различни условия от препоръчаните.

 • Съхранение след получаване: 1—2 дни
 • Температура на съхранение: 8—10 °C/47—50 °F
 • На тъмно (бутилката е хоризонтална)

Приложими са Общите условия на Koppert (Koppert B.V. и/или свързани с него компании). Използвайте само продукти, които са разрешени за вашата държава/област и култура. Проверете местните изисквания за регистрация. Koppert не може да бъде подведена под отговорност за неразрешена употреба. Koppert не носи отговорност за намаленото качество на продукта, ако той е съхраняван по-дълго от препоръчаното и/или при неподходящи условия.

Имате ли нужда от помощ?