Mirical

Научно наименование:
Macrolophus pygmaeus
Обичайно наименование:
Хищна буболечка
Категория на продукта:
Естествен враг
Използвайте за:
Използвайте за: Белокрилки Tuta absoluta
  • Универсален хищник, който предпочита белокрилки

  • Ефективен и за Tuta absoluta

  • Особено за употреба при домати

Play
  • Универсален хищник, който предпочита белокрилки

  • Ефективен и за Tuta absoluta

  • Особено за употреба при домати

Използвайте за

Използвайте за

Вредители

Оранжерийна белокрилка (Trialeurodes vaporariorum), Тютюнева белокрилка (Bemisia tabaci), яйца и гъсеници на доматен листен миниращ молец (Tuta absoluta) и други молци. Храни се и с двуточкови паякови акари (Tetranychus urticae), листни въшки и ларви на листоминиращи молци (Liriomyza spp.).

Култури

Особено при домати (може да причини увреждания на други растения).

Как действа

Как действа

Начин на действие

Възрастните хищни буболечки и какавиди активно търсят своята плячка и я изсмукват. Кожата им остава в първоначалния си вид.

Видим ефект

Macrolophus pygmaeus изсмуква съдържанието на тялото на своята жертва и оставя само празна кожа.

Play
Спецификации на продукта

Спецификации на продукта

Информацията, дадена по-долу, е само ориентировъчна. Могат да се предоставят персонализирани съвети, ако има информация за местните фактори, които трябва да бъдат взети под внимание, като например културата, климатичните условия и нивото на заразяване. За правилен подход, моля, консултирайте се със специалист на Koppert или с признат дистрибутор на продуктите на Koppert.

Mirical превантивно слабо лечебно силно лечебно
<table> <tbody>   <tr>     <td>Вид опаковка</td>     <td>500 възрастни и какавиди.</td>   </tr>   <tr>     <td>Форма</td>     <td>Бутилка 100 мл.</td>   </tr>   <tr>     <td>Носител</td>     <td>Дървесни трески и люспи от елда.</td>   </tr> </tbody> </table>
Указания за употреба

Указания за употреба

Дозировка

Дозировката на Mirical зависи от климата, културата и очакваната гъстота на вредителите и трябва винаги да се коригира според конкретната ситуация. Започнете да прилагате превантивно. Нормата на въвеждане обикновено варира от 0,25 до 5 на м2 за едно третиране. Третирането следва да се повтори след 2 седмици. Свържете се с консултант на Koppert или с признат дистрибутор на продукти на Koppert за съвет относно най-добрата стратегия за вашата ситуация.

Околни условия

Оптималните температури за Mirical са над 20 °C/68 °F, по-ниските температури забавят значително развитието на Macrolophus pygmaeus.

Комбинирана употреба

Трябва да се използва в комбинация с паразитоиди на белокрилка.

Странични ефекти

Пестицидите могат да имат (не)директен ефект върху биологичните решения. Разберете кои пестициди имат странични ефекти върху този продукт.

Отиди на Базата данни на страничните ефекти
Боравене с продукта

Боравене с продукта

Съхранение след получаване

1 – 2 дни.

Температура на съхранение

8 – 10 °C/47 – 50 °F.

Условия на съхранение

На тъмно, бутилката в хоризонтално положение.

Приложими са Общите условия на Koppert (Koppert B.V. и/или свързани с него компании). Използвайте само продукти, които са разрешени за вашата държава/област и култура. Винаги се съобразявайте с условията, посочени в регистрациите на местните продукти. Koppert не може да бъде подведена под отговорност за неразрешена употреба. Koppert не носи отговорност за намаленото качество на продукта, ако той е съхраняван по-дълго от препоръчаното и/или при неподходящи условия.

Имате ли нужда от помощ?