Fragaria × ananassa

Ягода

Информация

Така наречената градинска ягода или Fragaria x ananassa в наши дни се култивира широко заради вкусните си плодове. Конкретният вид ягода е добре познат хибриден вид от рода Fragaria (наричан колективно ягоди).

Технически погледнато ягодата е т. нар. съвкупен аксесоарен плод. Това означава, че месестата, годна за консумация част на плодовете не се развива от плодниците на растението, а от съда, който държи същите тези плодници. Така наречените „семена“ (achenes), които се виждат върху кожата на ягодата, всъщност са плодниците на цвета вътре със семе.