Нашата компания

Нашата история

За да направим нашия свят по-устойчив, се нуждаем от начини за отглеждане на култури, които да са едновременно безопасни и здравословни. Ние вярваме, че отговорите на тези земеделски предизвикателства се крият в самата природа. Затова си партнираме с природата. И помагаме на нашата планета да открие своя баланс. Като използваме естествени врагове за борба с вредителите, пчели за опрашване, микроби, както и биостимуланти, които поддържат, защитават и укрепват културите. Така подобряваме здравето на растенията както над, така и под земята.

Компанията ни е основана през 1967 г. от Ян Коперт, холандски производител с ясна визия – светът се нуждае от алтернатива на химическите пестициди. Той е първият, открил природно решение за справяне с вредителите в своята реколта. Така се поставя началото на голяма трансформация към устойчиво земеделие.

Вече повече от 50 години ние развиваме иновации в земеделието, като тези усилия оказват своето въздействие. Производители и фермери по целия свят използват нашите продукти и знания, за да възстановят естествения баланс на своите култури. По-здрави и по-устойчиви култури с по-висок добив.

Заедно отговаряме на най-високите изисквания за безопасност на храните по пътя към крайната ни цел: 100% устойчиво земеделие.

Ясна цел, която не можем да постигнем сами. Ето защо обединихме усилия с производители, партньори, университети, изследователски станции и правителствени органи по целия свят. Заедно даваме своя принос за по-доброто здраве на хората и на планетата. Така че нека продължим да се движим напред, като си партнираме с природата.

Нашата визия

Светът се нуждае от 100% устойчиво земеделие. Ние допринасяме за тази цел, като развиваме и популяризираме устойчиви практики за отглеждане на култури в партньорство с природата.

Big impact starts small

Play

Нашата мисия

Koppert дава своя принос за по-доброто здраве на хората и на планетата. В партньорство с природата ние правим селското стопанство по-здравословно, по-безопасно и по-продуктивно. Ние предлагаме интегрирана система от специализирани знания и естествени, безопасни решения, които подобряват здравето на културите, тяхната устойчивост и производство.

Нашите ценности

Принципите, които ръководят нашето поведение в подкрепа и преследване на нашата мисия, визия и цел. Нашите основни ценности ясно демонстрират какво отстояваме и предоставят насока за всичко, което правим. Те са в основата на културата на нашата компания.

Ние си партнираме с природата
За да направим нашия свят по-устойчив, се нуждаем от решения за отглеждане на култури, които да са едновременно безопасни и здравословни. С всяко наше действие трябва да сме сигурни, че както природата, така и хората извличат полза в еднаква степен. Ние вярваме, че отговорите на земеделските ни предизвикателства се крият в самата природа. И във възстановяването на естествения баланс на нашата планета. Именно затова си партнираме с природата.

Ние работим за производителите
Тъй като нашият основател е именно производител, никога не забравяме корените си. Предоставяме своите продукти и знания на производители и фермери по цял свят. Разбираме предизвикателствата, пред които са изправени, и се чувстваме силно отговорни да им помогнем да възстановят естествения баланс в посевите си. Чрез тях ние допринасяме за това да има на разположение безопасна, висококачествена и достъпна храна.

Ние непрекъснато се подобряваме
Водени от своята мисия, ние постоянно търсим нови и по-добри решения. Постоянно надграждаме своя ноу-хау и подобряваме своите процеси, продукти и услуги, за да надхвърлим очакванията на клиентите си. Като оставаме отворени към нови идеи и се учим чрез метода на „проба и грешка“, ние си запазваме мястото на пионери в сферата.

Ние изграждаме глобални мрежи
Сътрудничеството е в нашата ДНК. Знаем, че за да се приближим стъпка по стъпка до своята мисия и визия, трябва да работим заедно. Чрез нашата глобална мрежа, ние споделяме своята визия и знания, изграждаме ценни връзки и вдъхновяваме останалите. Нашата глобална мрежа е от ключово значение и по тази причина гарантирането на сигурността ѝ е също толкова важна, колкото и самото ѝ изграждане. Заедно ние работим по постигането на крайната си цел: 100% устойчиво земеделие.

Ние сме семейство
Ние сме семейна компания и се отнасяме към всеки един като към член на семейството. Ние се грижим един за друг, уважаваме се и се ценим. Ние сме обединени от нашите общи ценности и силна вяра в биологичните решения и устойчивите практики за отглеждане на култури.

Нашата хронология

През 1967 г. производителят на краставици Ян Коперт търси ново решение за борба с вредителите и болестите по растенията, тъй като използваните от него пестициди демонстрират все по-слаба ефективност. Той е първият, който открива и въвежда решение от природата: за борба с паяковите акари той използва техен естествен враг – акарът Phytoseiulus persimilis.

Резултатите и ефектите са толкова впечатляващи, че Ян Коперт решава да произвежда това решение не само за собствената си компания, но и да го продава на своите колеги производители.

Ражда се компанията Koppert. Неговите синове Петер и Пол Коперт, както и племенникът му Хенри Остхук са тези, които превръщат малката иновативна компания в глобалния пазарен лидер, който сме днес. Разширяват нейния диапазон от полезни насекоми, въвеждат природни опрашители и проучват и разработват микробни продукти и биостимуланти. Също така правят достъпни нашите натурални решения за производители и фермери по целия свят. Така предоставят устойчива алтернатива на химическите пестициди и поставят началото на голяма трансформация към устойчиво земеделие, за да се гарантира здравословно бъдеще за хората и планетата.

Повече от 50 години ние не преставаме да проучваме, формулираме и въвеждаме натурални решения, които се коренят в природата. Днес следващото поколение води нашата компания към бъдещето. С 30 дъщерни дружества по целия свят, нашите решения в момента успешно се прилагат в над 100 държави

Нашите решения

Ние предлагаме интегрирана система от природни решения за отглеждане на по-здравословни и безопасни култури, с които даваме възможност на производителите да подобряват качеството и добива. С нашите непрекъснати иновации и винаги достъпни експертни познания и консултантски услуги ние подкрепяме производители в повече от 100 държави успешно да прилагат устойчиви методи за отглеждане на култури. Нашият цялостен подход е това, което ни отличава. Така подобряваме здравето на растенията както над, така и под земята. Всички наши решения действат за постигането на една цел: 100% устойчиво земеделие.