Информация

Обикновената гроздова лоза (Vitis vinifera) е вид Vitis. Растението произхожда от Средиземноморския регион, Централна Европа и Югозападна Азия и по този начин започва да се отглежда в Мароко и Португалия, Южна Германия и Иран. Гроздето е плод на това растение и всъщност е грозд от зрънца.

Гроздето се консумира прясно и се преработва, за да се получи вино или сок, и се суши, за да се получат стафиди. В днешно време има между 5 000 и 10 000 сорта грозде Vitis vinifera, но само няколко играят важна търговска роля, що се отнася до производството на вино, но също и на трапезно грозде. И все пак сортовете Vitis vinifera са основата на производството на вино по целия свят. Всички обичайни сортове вино са направени от (различни) видове Vitis vinifera.