Hemiptera

Дървеници и люспи

Какво представляват дървениците и люспите?

Дървеници (сем. Pseudococcidae), меки люспи (сем. Coccidae) и бронирани люспи (сем. Diaspididae) образуват три важни семейства в рамките на надсемейство Coccoidea. Това надсемейство принадлежи към разред Hemiptera (истински буболечки). На пръв поглед Coccoidea едва се разпознават като насекоми. Женските са безкрили и неподвижни и са покрити с твърда люспа (бронирани люспи и меки люспи) или с восъчни нишки (брашнени дървеници). Освен че нанасят щети чрез смучене на растителен сок, брашнените и меките люспи произвеждат и медена роса (върху която се развиват плесени), което води до значителни щети по декоративните и овощните култури и загуба на стойност. Бронираните люспи не произвеждат медена роса. Скритият навик и защитната обвивка на тези насекоми означават, че те са много добре защитени от естествените врагове, както и от синтетичните пестициди.

Play

Жизнен цикъл на брашнените дървеници и люспите

Play

Видеоклипове за контрол на дървеници и люспи

Разгледайте видеото или отидете в нашия канал в Youtube, за да видите нашите продукти за борба с брашнените дървеници в действие.

Имате ли нужда от помощ?