Spidex Vital

Научно наименование:
Phytoseiulus persimilis
Обичайно наименование:
Хищен акар
Категория на продукта:
Естествен враг
Използвайте за:
Използвайте за: Паякови акари
  • Само за контрол на паяков акар

  • Особено се препоръчва за потискане на висока гъстота

  • Въведените акари се превръщат от бели в червени, когато се хранят с паякови акари

Play
  • Само за контрол на паяков акар

  • Особено се препоръчва за потискане на висока гъстота

  • Въведените акари се превръщат от бели в червени, когато се хранят с паякови акари

Използвайте за

Използвайте за

Вредители

Двуточков паяков акар (Tetranychus urticae) и други Tetranychus spp., с изключение на Tetranychus evansi.

Как действа

Как действа

Начин на действие

Хищните акари пробиват жертвата си със своите смучещи части на устата и изсмукват съдържанието.

Play

Спецификации на продукта

Спецификации на продукта

Вид опаковка 2000; 10 000 хищни акари.
Форма Бутилка 100 мл с тапа за дозиране, бутилка 500 мл.
Носител Дървесни трески.

Указания за употреба

Указания за употреба

Приложение

  • Обърнете и разклатете леко бутилката преди употреба
  • Поръсете материал върху листата или изсипете в дозиращи кутийки Dibox
  • Уверете се, че материалът остава на мястото на въвеждане поне няколко часа след въвеждането
  • Може да се приложи и с (Mini)-Air(o)bug

Дозировка

Дозировката на Spidex Vital зависи от климата, културата и очакваната гъстота на паяковите акари и трябва винаги да се коригира според конкретната ситуация. Започнете въвеждането още при първите забелязани акари - вредители в културите. Нормата на въвеждане обикновено варира от 2 до 50 нам2 за едно третиране. Третирането следва да се повтори веднъж или два пъти на седмични интервали. Свържете се с консултант на Koppert или с признат дистрибутор на продукти на Koppert за съвет относно най-добрата стратегия за вашата ситуация.

Околни условия

Phytoseiulus persimilis е най-ефективен при температури между 13 и 27 °C (55 и 81 °F) и не е ефективен над 30 °C/86 °F. Phytoseiulus persimilis е чувствителен на относителна влажност под 70%.

Комбинирана употреба

Може да се комбинира с Neoseiulus californicus и Feltiella acarisuga.

Странични ефекти

Пестицидите могат да имат (не)директен ефект върху биологичните решения. Разберете кои пестициди имат странични ефекти върху този продукт.

Отиди на Базата данни на страничните ефекти

Боравене с продукта

Боравене с продукта

Съхранение след получаване

1 – 2 дни.

Температура на съхранение

8 – 10 °C/47 – 50 °F.

Условия на съхранение

На тъмно, бутилката в хоризонтално положение.

Приложими са Общите условия на Koppert (Koppert B.V. и/или свързани с него компании). Използвайте само продукти, които са разрешени за вашата държава/област и култура. Проверете местните изисквания за регистрация. Koppert не може да бъде подведена под отговорност за неразрешена употреба. Koppert не носи отговорност за намаленото качество на продукта, ако той е съхраняван по-дълго от препоръчаното и/или при неподходящи условия.

Имате ли нужда от помощ?