Spidex Vital

Научно наименование:
Phytoseiulus persimilis
Обичайно наименование:
Хищни акари
Категория на продукта:
Natural enemy
Play

Използвайте за

Използвайте за

Кога да се използва Spidex Vital?

Използвайте Spidex Vital за биологичен контрол на вредителите за обикновен паяжинообразуващ акар (Tetranychus urticae). Spidex Vital действа добре върху всички стадии от жизнения цикъл на обикновения паяжинообразуващ акар, но най-вече предпочита по-ранните стадии. Използвайте Spidex Vital превантивно и при първите признаци за наличие на вредители.

Как действа

Как действа

Как действа Spidex Vital?

Phytoseiulus persimilis се храни с всички стадии на паяжинообразуващи акари, но има предпочитание към яйцата. Хищните акари пробиват яйцата и консумират съдържанието им. Възрастните Phytoseiulus persimilis нападат и възрастни паяжинообразуващи акари, но по-ранните стадии на развитие се хранят само с по-малки стадии на плячката. Ларвите не се хранят. По културата хищният акар живее изключително от обикновени паяжинообразуващи акари (Tetranychus spp.).

Play

Спецификации на продукта

Спецификации на продукта

  • Бутилка 100 ml с капачка за дозиране, съдържа 2 000 подвижни стадии
  • Бутилка 500 ml, съдържа 10 000 подвижни стадии
  • Всяка бутилка съдържа нимфи и възрастни акари, смесени с дървесни стърготини

Указания за употреба

Указания за употреба

Приложение на Spidex Vital

  • Обърнете и разклатете леко бутилката преди употреба
  • Поръсете материал върху листата или изсипете в дозиращи кутийки (DIBOX)
  • Възможно е да разпространявате Spidex механично с помощта на разпръскващите вентилатори (Mini)Airbug/Airobug

Информацията, дадена по-долу, е само ориентировъчна. Могат да се предоставят персонализирани съвети, ако има информация за местните фактори, които трябва да бъдат взети под внимание, като например културата, климатичните условия и нивото на заразяване. За правилен подход, моля, консултирайте се със специалист на Koppert или с признат дистрибутор на продуктите на Koppert.

Spidex Vital превантивно слабо лечебно силно лечебно
Дозировка 2-4/m² 6-10/m² 20-50/m²
Интервал (дни) 21 7 7
Честота - 2-3x 2-3x
Забележка - - Прилагайте само в заразени зони

Най-добри условия за работа със Spidex Vital

Относителната влажност трябва да бъде над 75%, а температурата над 20°C/68°F за поне няколко часа от деня. Phytoseiulus persimilis не влиза в диапауза.

Странични ефекти

Пестицидите могат да имат (не)директен ефект върху биологичните решения. Разберете кои пестициди имат странични ефекти върху този продукт.

Отиди на Базата данни на страничните ефекти

Боравене с продукта

Боравене с продукта

Боравене

Агентите за биологичен контрол имат много кратка продължителност на живота и поради това трябва да бъдат приложени на културата възможно най-скоро след получаването им. Ако не го направите, това може да има отрицателно въздействие върху тяхното качество. В случай, че трябва да съхраните Spidex, моля, следвайте инструкциите по-долу. Koppert B.V. не носи отговорност за пониженото качество на продукта, ако той е съхраняван по-дълго и/или при различни условия от препоръчаното.

  • Съхранение след получаване: 1-2 дни
  • Температура на съхранение: 8-10°C/47-50°F
  • На тъмно (бутилката в хоризонтално положение)

Приложими са Общите условия на Koppert (Koppert B.V. и/или свързани с него компании). Използвайте само продукти, които са разрешени за вашата държава/област и култура. Проверете местните изисквания за регистрация. Koppert не може да бъде подведена под отговорност за неразрешена употреба. Koppert не носи отговорност за намаленото качество на продукта, ако той е съхраняван по-дълго от препоръчаното и/или при неподходящи условия.

Имате ли нужда от помощ?