Deltatrap

Тип:
Феромонен капан
Категория на продукта:
Проследяване
 • За проследяване и улавяне на мъжки молци и лъжещитоносни въшки

 • Използва се в комбинация с дозатори Pherodis

 • Устойчива на климатични условия пластмаса

Play
 • За проследяване и улавяне на мъжки молци и лъжещитоносни въшки

 • Използва се в комбинация с дозатори Pherodis

 • Устойчива на климатични условия пластмаса

Използвайте за

Използвайте за

Използвайте Deltatrap за проследяване и улавяне на мъжки молци и лъжещитоносни въшки при култури, отглеждани в защитена среда или на открито в комбинация със специфичен за вида феромон.

Култури

Култури, отглеждани в защитена среда и на открито.

Как действа

Как действа

Начин на действие

Капанът Deltatrap следва да се използва в комбинация с феромонови дозатори Pherodis. Дозаторите освобождават специфичен за вида полов феромон, който примамва мъжките на конкретен вредител в капана. Попаднали в капана, те залепват за лепилото и са лесни за откриване, преброяване и идентифициране. Улавянето на мъжките също така помага за намаляване на броя на яйцата, снесени от женските, защото те не успяват да се чифтосат.

Спецификации на продукта

Спецификации на продукта

Форма

Един капан с кука за окачване и една лепкава подложка.

Указания за употреба

Указания за употреба

Подготовка

 • Сгънете капана в триъгълник
 • Поставете лепкава подложка на дъното на капана, като лепкавата повърхност е обърната нагоре
 • Сгънете двата ръба в основата на триъгълника нагоре
 • Поставете капсулата Pherodis в средата на лепкавата подложка в дъното на капана

Приложение

 • Закачете капаните на около 10 см над културата, на място където могат лесно да бъдат проверявани (напр. по централната пътека на оранжерията)
 • Разпределете капаните възможно най-равномерно в зоната, за да избегнете смущения
 • Сменете лепкавата подложка, когато в голяма степен се покрие с насекоми и/или замърсявания
Play

Дозировка

 • Използвайте два или четири капана на хектар за всеки вид молец, който следва да се наблюдава
 • Използвайте един капан на 500 – 1000 м² за лъжещитоносни въшки

Комбинирана употреба

Използва се в комбинация със специфичен за вида феромон Pherodis.

Боравене с продукта

Боравене с продукта

Температура на съхранение

0 – 32 °C/32 – 104 °F.

Условия на съхранение

Съхранявайте далеч от слънчева светлина.

Приложими са Общите условия на Koppert (Koppert B.V. и/или свързани с него компании). Използвайте само продукти, които са разрешени за вашата държава/област и култура. Винаги се съобразявайте с условията, посочени в регистрациите на местните продукти. Koppert не може да бъде подведена под отговорност за неразрешена употреба. Koppert не носи отговорност за намаленото качество на продукта, ако той е съхраняван по-дълго от препоръчаното и/или при неподходящи условия.

Имате ли нужда от помощ?