Deltatrap

Тип:
Pheromone trap
Обичайно наименование:
Феромонен капан, който се използва в комбинация с феромонови дозатори Pherodis
Категория на продукта:
Monitoring
Play

Използвайте за

Използвайте за

Кога да се използва Deltatrap?

За наблюдение на пеперуди/молци или мъжки брашнени бръмбари с крила във или извън оранжерията.

Как действа

Как действа

Как действа Deltatrap?

Deltatrap е феромонен капан, който се използва в комбинация с феромонови дозатори Pherodis. Феромоновият дозатор освобождава специфичен за вида полов феромон, за да примами целевите възрастни мъжки вредители в капана. Попаднали в капана, те се залепват към лепкавата лента и са лесни за откриване, преброяване и идентифициране.

Спецификации на продукта

Спецификации на продукта

1 делта капан с кука за окачване и 1 лепкава вложка

За да поръчате отделно:
Сашета с 4 феромонови капсули със специфичен за вида полов феромон (вижте текста на сашето)

Указания за употреба

Указания за употреба

Прилагане на Deltatrap

Как да сглобите капана:

  • Сгънете делта капана в триъгълник.
  • Поставете лепкавия капан на дъното на капана, като лепкавата повърхност е обърната нагоре.
  • Сгънете двата ръба в основата на триъгълника навътре.
  • Закачете капана на подходящото място.

Как да монтирате капана:

  • Пригответе желания брой феромонови капани, както е описано в „Сглобяване“.
  • Закачете капаните на около 10 cm над културата, на място където могат лесно да бъдат инспектирани (напр. по централната пътека).
  • Разпределете капаните възможно най-равномерно в зоната, за да избегнете смущения.
Play

Дозировка

Информацията, дадена по-долу, е само ориентировъчна. Персонализираните съвети изискват подробна информация за местните фактори, като например самата култура, климатичните условия и нивото на заразяване. За да осигурите правилен подход, моля, консултирайте се със специалист на Koppert или с признат дистрибутор на продуктите на Koppert.

Дозировка:

  • Използвайте два или четири капана на хектар за всеки очакван вид пеперуда/молец
  • Използвайте един капан на 500—1 000 m² за брашнения червей

Най-добри условия за работа с Deltatrap

Картонената кутия с делта капани не изисква някакви специални условия

Боравене с продукта

Боравене с продукта

Използване

Картонената кутия с делта капани не изисква специфични условия за съхранение. Отбележете серийния номер на капана и съдържащия се в него феромон на външната повърхност на триъгълника. Преди да сглобявате капани за различни видове пеперуди или молци, измийте ръцете си.

Приложими са Общите условия на Koppert (Koppert B.V. и/или свързани с него компании). Използвайте само продукти, които са разрешени за вашата държава/област и култура. Проверете местните изисквания за регистрация. Koppert не може да бъде подведена под отговорност за неразрешена употреба. Koppert не носи отговорност за намаленото качество на продукта, ако той е съхраняван по-дълго от препоръчаното и/или при неподходящи условия.

Имате ли нужда от помощ?