Limonica

Научно наименование:
Amblydromalus limonicus
Обичайно наименование:
Хищен акар
Категория на продукта:
Естествен враг
Използвайте за:
Използвайте за: Трипси белокрилки
 • Универсален хищен акар за контрол на трипси и белокрилки

 • Може да се използва при сравнително ниски температури

 • Особено се препоръчва за потискане на висока гъстота

Play
Play
 • Универсален хищен акар за контрол на трипси и белокрилки

 • Може да се използва при сравнително ниски температури

 • Особено се препоръчва за потискане на висока гъстота

Използвайте за

Използвайте за

Вредители

Ларви от различни видове трипси (първи и втори ларвен стадий); Яйца и ларви на оранжерийна белокрилка (Trialeurodes vaporariorum) и памукова белокрилка (Bemisia tabaci).

Култури

Не използвайте при домати.

Как действа

Как действа

Начин на действие

Хищните акари пробиват жертвата си със своите смучещи части на устата и изсмукват съдържанието.

Play
Спецификации на продукта

Спецификации на продукта

Вид опаковка 12 500 хищни акари.
Форма Бутилка 1000 мл.
Носител Люспи от просо, трици и дървени стърготини.
Указания за употреба

Указания за употреба

Приложение

 • Обърнете и разклатете бутилката внимателно преди употреба
 • Натиснете в центъра на капачката, за да отворите отвора за дозиране
 • Поръсете внимателно материал върху листата
 • Уверете се, че материалът остава върху листата поне няколко часа след въвеждането
 • Може да се приложи и с (Mini)-Air(o)bug
Play

Дозировка

Дозировката на Limonica зависи от климата, културата и гъстотата на вредителите и трябва винаги да се коригира според конкретната ситуация. Започнете въвеждането още при първите забелязани вредители в културите. Нормата на въвеждане обикновено варира от 50 до 250 нам² за едно третиране. Третирането трябва да се повтори един или два пъти или докато се постигне контрол. Свържете се с консултант на Koppert или с признат дистрибутор на продукти на Koppert за съвет относно най-добрата стратегия за вашата ситуация.

Околни условия

Amblydromalus limonicus е най-ефективен при температури между 13 и 25 °C (55 и 77 °F). Той не е ефективен над 30 °C (86 °F). A. limonicus е чувствителен към относителна влажност под 70%.

Комбинирана употреба

Може да се комбинира с Orius spp. и паразитоиди срещу белокрилки. Да не се комбинира с други универсални хищни акари (Amblyseius swirskii, Neoseiulus cucumeris, Transeius montdorensis, Amblyseius andersoni).

Предпазни мерки

Прилагането на този продукт може да причини сенсибилизация или алергични реакции, поради което съветваме да вземете необходимите предпазни мерки.

Странични ефекти

Пестицидите могат да имат (не)директен ефект върху биологичните решения. Разберете кои пестициди имат странични ефекти върху този продукт.

Отиди на Базата данни на страничните ефекти
Боравене с продукта

Боравене с продукта

Съхранение след получаване

1 – 2 дни.

Температура на съхранение

12 – 14 °C/54 – 57 °F.

Условия на съхранение

На тъмно, осигурете вентилация за предотвратяване на натрупването на CO2.

Приложими са Общите условия на Koppert (Koppert B.V. и/или свързани с него компании). Използвайте само продукти, които са разрешени за вашата държава/област и култура. Винаги се съобразявайте с условията, посочени в регистрациите на местните продукти. Koppert не може да бъде подведена под отговорност за неразрешена употреба. Koppert не носи отговорност за намаленото качество на продукта, ако той е съхраняван по-дълго от препоръчаното и/или при неподходящи условия.

Имате ли нужда от помощ?