Spical

Научно наименование:
Neoseiulus californicus
Обичайно наименование:
Хищен акар
Категория на продукта:
Natural enemy
Play
Play

Използвайте за

Използвайте за

Кога да се използва Spical?

Използвайте Spical за биологичен контрол на вредителите:

 • двуточков паяжинообразуващ акар (Tetranychus urticae)
 • червен овощен акар, известен още като европейски червен акар (Panonychus ulmi)
 • червен цитрусов акар (Panonychus citri)
 • широк акар (Polyphagotarsonemus latus)
 • цикламен акар (Tarsonemus pallidus)

Въведете Spical, ако имате съмнения за наличие на вредители или при първите признаци за наличие на вредители. Използвайте Spidex за третиране на горещи точки.

Предпазни мерки: прилагането на този продукт може да причини сенсибилизация или алергични реакции, поради което съветваме да вземете необходимите предпазни мерки.

Как действа

Как действа

Как действа Spical?

Възрастните хищни акари, какавиди и ларви активно търсят своята плячка и я консумират.

Play

Спецификации на продукта

Спецификации на продукта

Бутилка 500 ml, съдържа 25 000 хищни акари

Всяка бутилка съдържа хищни акари (всички подвижни стадии), смесени с носител

Указания за употреба

Указания за употреба

Информацията, дадена по-долу, е само ориентировъчна. Могат да се предоставят персонализирани съвети, ако има информация за местните фактори, които трябва да бъдат взети под внимание, като например културата, климатичните условия и нивото на заразяване. За правилен подход, моля, консултирайте се със специалист на Koppert или с признат дистрибутор на продуктите на Koppert.

Spical превантивно слабо лечебно силно лечебно
Дозировка 25/m² 100/m² 200/m²
Интервал (дни) 21 7 7
Честота - 2-3x 2-3x
Забележки - Използвайте със Spidex Използвайте със Spidex

Приложение на Spical

 • Внимателно обърнете и разклатете бутилката преди употреба
 • Натиснете центъра на капачката, за да отворите отвора за дозиране          
 • Разпръснете върху листата
 • Уверете се, че материалът остава върху листата поне няколко часа след приложението
 • Не извършвайте никаква работа в културата в часовете, след като сте освободили хищните акари
 • Изберете минимум 4 000 точки за освобождаване на хектар, разпределени равномерно върху общата площ.            
 • Ако е необходимо, използвайте Mini-Airbug, Airbug или Airobug за механично разпръскване на Spical 
 • Neoseiulus californicus е толерантен към различни химически пестициди
 • Винаги използвайте Spical в комбинация със Spidex        

Предпазни мерки: прилагането на този продукт може да причини сенсибилизация или алергични реакции, поради което съветваме да вземете необходимите предпазни мерки.

Play

Най-добри условия за работа със Spical

Neoseiulus californicus толерира високите температури и ниската влажност.

Странични ефекти

Пестицидите могат да имат (не)директен ефект върху биологичните решения. Разберете кои пестициди имат странични ефекти върху този продукт.

Отиди на Базата данни на страничните ефекти

Боравене с продукта

Боравене с продукта

Използване

Биологичните полезни насекоми имат много кратка продължителност на живота и поради това трябва да бъдат въведени в културата възможно най-скоро след получаването им. Ако не го направите, това може да има отрицателно въздействие върху тяхното качество. В случай, че трябва да съхраните Spical, моля, следвайте инструкциите по-долу. Koppert B.V. не носи отговорност за намаленото качество на продукта, ако той е съхраняван по-дълго от препоръчаното и/или при различни условия от препоръчаните.

 • Съхранение след получаване: 1—2 дни
 • Температура на съхранение: 8—10 °C/47—50 °F
 • На тъмно (бутилките са хоризонтални)

Приложими са Общите условия на Koppert (Koppert B.V. и/или свързани с него компании). Използвайте само продукти, които са разрешени за вашата държава/област и култура. Проверете местните изисквания за регистрация. Koppert не може да бъде подведена под отговорност за неразрешена употреба. Koppert не носи отговорност за намаленото качество на продукта, ако той е съхраняван по-дълго от препоръчаното и/или при неподходящи условия.

Имате ли нужда от помощ?