Spical

Научно наименование:
Neoseiulus californicus
Обичайно наименование:
Хищен акар
Категория на продукта:
Естествен враг
Използвайте за:
Използвайте за: Паякови акари
  • За контрол на паякови акари

  • По-толерантен към високи температури и ниска влажност в сравнение с Phytoseiulus persimilis

Play
Play
  • За контрол на паякови акари

  • По-толерантен към високи температури и ниска влажност в сравнение с Phytoseiulus persimilis

Използвайте за

Използвайте за

Вредители

Двуточкови паякови акари (Tetranychus urticae); червени овощни паякови акари (Panonychus ulmi); червени цитрусови акари (Panonychus citri); други видове паякови акари.

Култури

Не използвайте при домати.

Как действа

Как действа

Начин на действие

Хищните акари пробиват жертвата си със своите смучещи части на устата и изсмукват съдържанието.

Play
Спецификации на продукта

Спецификации на продукта

Вид опаковка 25 000 хищни акари.
Форма Бутилка 500 мл.
Носител Вермикулит.
Указания за употреба

Указания за употреба

Приложение

  • Обърнете и разклатете леко бутилката преди употреба
  • Натиснете в центъра на капачката, за да отворите отвора за дозиране
  • Поръсете материал върху листата
  • Уверете се, че материалът остава върху листата поне няколко часа след въвеждането
  • Може да се приложи и с (Mini)-Air(o)bug
Play

Дозировка

Дозировката на Spical зависи от климата, културата и гъстотата на вредителите и трябва винаги да се коригира според конкретната ситуация. Започнете въвеждането още при първите забелязани акари - вредители в културите. Нормата на въвеждане обикновено варира от 25 до 125 на м2 за едно третиране. Третирането следва да се повтори поне пъти на седмични интервали. Свържете се с консултант на Koppert или с признат дистрибутор на продукти на Koppert за съвет относно най-добрата стратегия за вашата ситуация.

Околни условия

Neoseiulus californicus е най-ефективен при температури между 13 и 32 °C (55 и 90 °F) и е чувствителен към относителна влажност под 60%.

Комбинирана употреба

Може да се комбинира с Phytoseiulus persimilis и Feltiella acarisuga.

Предпазни мерки

Прилагането на този продукт може да причини сенсибилизация или алергични реакции, поради което съветваме да вземете необходимите предпазни мерки.

Странични ефекти

Пестицидите могат да имат (не)директен ефект върху биологичните решения. Разберете кои пестициди имат странични ефекти върху този продукт.

Отиди на Базата данни на страничните ефекти
Боравене с продукта

Боравене с продукта

Съхранение след получаване

1 – 2 дни.

Температура на съхранение

8 – 10 °C/47 – 50 °F.

Условия на съхранение

На тъмно, бутилката в хоризонтално положение.

Приложими са Общите условия на Koppert (Koppert B.V. и/или свързани с него компании). Използвайте само продукти, които са разрешени за вашата държава/област и култура. Винаги се съобразявайте с условията, посочени в регистрациите на местните продукти. Koppert не може да бъде подведена под отговорност за неразрешена употреба. Koppert не носи отговорност за намаленото качество на продукта, ако той е съхраняван по-дълго от препоръчаното и/или при неподходящи условия.

Имате ли нужда от помощ?