Предпазни мерки при продуктови алергии

Предпазни мерки при продуктови алергии

Точно както можете да бъдете алергични към котки, полени и прахови акари, също така е възможно да сте алергични към естествените вещества в хищните акари, фидерните акари и продуктите за допълнително хранене. Ако не сте алергични, но влизате в близък и продължителен контакт с определени вещества, пак можете да развиете алергия. На тази страница ви даваме съвети за предпазните мерки, които можете да предприемете, за да предотвратите или да намалите всякакви алергични реакции, причинени от вида на продуктите, споменати по-горе.

Кои продукти предизвикват безпокойство?

Става въпрос за хищните акари, фидерните акари и продуктите за допълнително хранене, продавани от Koppert. Иконите върху опаковката на продукта ви показват предпазните мерки, които могат да бъдат взети за предотвратяване на възможни алергични реакции.

Предпазете се от вдишване и поглъщане чрез носене на маска.
Предпазете кожата си от откриване, като носите защитно облекло, което покрива ръцете и краката ви.
Предпазете кожата си от откриване, като носите ръкавици.

Излагане и предпазни мерки

В зависимост от начина, по който сте изложени на веществата в тези продукти, има конкретни предпазни мерки, които можете да предприемете:

Излагане чрез вдишване и поглъщане
За да предотвратите излагане чрез вдишване и поглъщане, препоръчваме носенето на дихателно оборудване с P3 филтър като минимум, но за предпочитане пълна маска с P3 филтър.

Излагане чрез кожата
Ако съществува риск от излагане чрез кожата, препоръчваме ви да носите защитно облекло, покриващо ръцете и краката (напр. гащеризон за еднократна употреба). Също така ви съветваме да покриете ръцете си, като носите ръкавици.

Устройство за приложение

Ако използвате устройство за приложение, избягвайте директния контакт и се уверете, че в директния въздушен поток на вентилатора няма никого.

Хигиена

След като приключите работата си, свалете ръкавиците, обувките и дрехите си, преди да свалите маската си. Почиствайте дрехите и обувките си на работното място, ако е възможно, и не ги носете вкъщи, за да се избегне разпространението на алергени и други частици. Ако все пак перете дрехите си у дома, навлажнете дрехите си на работа и ги носете в затворена найлонова торбичка. Овлажняването на дрехите в чантата предотвратява разсейването на алергените и другите частици във въздуха, когато отворите чантата.

Възможни алергични реакции и лечение

Ако обаче влезете в контакт с вещества от гореспоменатите продукти и се окажете алергични, може да изпитате симптоми, свързани с кожата (като зачервяване, сърбеж на кожата или алергична екзема), носа (като кихане, хрема или сърбеж в носа) или очите (като сърбящи или сълзящи очи).

Ако имате симптоми и трябва да зададете въпроси, моля, свържете се с вашата здравна служба или с лекар. В случай на животозастрашаваща ситуация незабавно се обадете на спешната медицинска помощ.

Комбинация на фактори

Нивото на чувствителност е различно при всеки човек. Проблемите с алергията могат да се проявят само за няколко седмици от първия момент на контакта или може да отнеме години, за да се проявят. Не всеки, който е изложен на алергени, ще развие алергия. На практика е трудно да се определи кое вещество ще предизвика алергична реакция. Алергията може да бъде причинена и от други отключващи фактори или комбинация от отключващи фактори от вашата среда (полени, трици или други летливи вещества в обкръжението ви). Ще трябва да си направите тест за алергия, за да определите към кое вещество сте алергични.

Тази информация е предназначена само за информационни цели и не може да се използва за диагностика или лечение на здравословен проблем, тъй като не е заместител на медицинското обслужване. Ако имате или подозирате, че имате здравословен проблем, консултирайте се с лекар.

Тази информация е съставена съвместно със здравната служба „Arbodienst Perspectief’“.

ЧЗВ за алергии към продуктите

Литература

Arbo, R., Meern, D., de Rooij, A., Tamsma, P., en Longaandoeningen, K. C. A., Folgering, G. H., ... & Secretariaat, S. E. VEILIG WERKEN MET BIO-BESTRIJDERS.

de Groot, H. (2003). De prevalentie van beroepsallergie bij werkers in de paprikateelt. TBV–Tijdschrift voor Bedrijfs-en Verzekeringsgeneeskunde, 11(2), 47-52.

Van Toorenenbergen, A. W., & Dieges, P. H. (1984). Occupational allergy in horticulture: demonstration of immediate-type allergic reactivity to freesia and paprika plants. International Archives of Allergy and Immunology, 75(1), 44-47.

Gisele Groenewoud, Occupational Allergy in Horticulture/Beroepsallergie in de glas- en tuinbouw, Rotterdam, 2004, ISBN 90-90 185 25-9.

Bælum, J., Enkegaard, A., Doekes, G., Skov, P. S., Kjærstad, M. B., & Sigsgaard, T. (2007). Health effects of predatory beneficial mites and wasps in greenhouses. Датска агенция за опазване на околната среда.