Thripex

Научно наименование:
Neoseiulus cucumeris
Обичайно наименование:
Хищен акар
Категория на продукта:
Естествен враг
Използвайте за:
Използвайте за: Трипси
 • За контрол на трипси

 • Може да оцелее и на полени или други плячки

Play
Play
 • За контрол на трипси

 • Може да оцелее и на полени или други плячки

Използвайте за

Използвайте за

Вредители

Млади ларви на различни видове трипси.

Култури

Не използвайте при домати.

Как действа

Как действа

Начин на действие

Хищните акари пробиват жертвата си със своите смучещи части на устата и изсмукват съдържанието.

Play
Спецификации на продукта

Спецификации на продукта

Вид опаковка 50 000; 100 000; 500 000 хищни акари.
Форма Бутилка 1000 мл; кофа 6 литра.
Носител Трици.
Указания за употреба

Указания за употреба

Приложение

 • Обърнете и разклатете бутилката или кофата преди употреба
  • Бутилка: Натиснете в центъра на капачката, за да отворите отвора за дозиране
  • Кофа: Използвайте лъжица за разпръсване на Thripex
 • Пръскайте продукта по листата или поставяйте малки купчинки на плочи от минерална вата
 • Уверете се, че материалът остава на мястото на въвеждане поне няколко часа след въвеждането
 • Изберете поне 4000 точки за въвеждане на хектар, разпределени равномерно по цялата повърхност
 • Може да се приложи и с (Mini)-Air(o)bug
Play

Дозировка

Дозировката на Thripex зависи от климата, културата и гъстотата на вредителите и трябва винаги да се коригира според конкретната ситуация. Започнете въвеждането още при първите забелязани акари - вредители в културите. Нормата на въвеждане обикновено варира от 50 до 100 нам2 за едно третиране. Третирането следва да се повтори, ако е необходимо. Свържете се с консултант на Koppert или с признат дистрибутор на продукти на Koppert за съвет относно най-добрата стратегия за вашата ситуация.

Околни условия

Neoseiulus cucumeris е най-ефективен при температури между 15 и 25 °C (59 и 77 °F). Той не е ефективен при температури под 30 °C/86 °F. Neoseiulus cucumeris е чувствителен към относителна влажност под 70%.

Комбинирана употреба

Може да се комбинира с Orius spp. Да не се комбинира с други универсални хищни акари (Amblyseius swirskii, Amblydromalus limonicus, Transeius montdorensis, Amblyseius andersoni).

Предпазни мерки

Прилагането на този продукт може да причини сенсибилизация или алергични реакции, поради което съветваме да вземете необходимите предпазни мерки.

Странични ефекти

Пестицидите могат да имат (не)директен ефект върху биологичните решения. Разберете кои пестициди имат странични ефекти върху този продукт.

Отиди на Базата данни на страничните ефекти
Боравене с продукта

Боравене с продукта

Съхранение след получаване

1 – 2 дни.

Температура на съхранение

10 – 15 °C/50 – 59 °F.

Условия на съхранение

На тъмно, осигурете вентилация за предотвратяване на натрупването на CO2.

Приложими са Общите условия на Koppert (Koppert B.V. и/или свързани с него компании). Използвайте само продукти, които са разрешени за вашата държава/област и култура. Винаги се съобразявайте с условията, посочени в регистрациите на местните продукти. Koppert не може да бъде подведена под отговорност за неразрешена употреба. Koppert не носи отговорност за намаленото качество на продукта, ако той е съхраняван по-дълго от препоръчаното и/или при неподходящи условия.

Имате ли нужда от помощ?