Контролен списък за опрашване на домати

Контролен списък за опрашване на домати

Бомбусите са идеални за опрашване на домати. Контролният списък за опрашване на Koppert показва как могат да бъдат постигнати най-добрите резултати от опрашването.

По време на опрашването бомбус захапва цвета и го кара да вибрира. Това е известно като опрашване с бръмчене. Отпечатъците от челюстта на бомбуса върху цвета (следи от ухапвания) стават кафяви в рамките на един до четири часа и позволяват да се провери работата на бомбусите. Еднократно посещение води до прехвърляне на достатъчно прашец за опрашване. Зараждането на плода се извършва, след като цветът се опраши.

Цветът трябва да се опраши, преди да се затвори. В зависимост от условията цветът ще остане отворен за един до три дни. За да проверите опрашването, съберете около 20 затворени цветове от различни места. Всички затворени цветове трябва да имат следи от ухапване. Затворените цветове дават точна картина на ситуацията. Цветовете, отворени за повече от един ден, имат между една и пет следи от ухапване

Проверявайте работата на бомбусите поне веднъж на всеки два дни. Поставете нов кошер на бомбуси, след като броят на следите от ухапване спаднат само да една или две на цвят.

Поленът се отделя най-добре при относителна влажност (RH) между 50 % и 80 %. Относителна влажност на въздуха над 80 %—85 % ще доведе до това, че цветният прашец няма да се отделя и бомбусите ще станат неактивни. При относителна влажност под 50 % покълващата способност на полените намалява, което потенциално може да доведе до проблеми със зараждането на плодовете. Бомбусите все още ще събират цветен прашец и ще оставят следи от ухапвания, но плодове няма да растат.

Бомбусите са активни при температури между 8 и 32 градуса по Целзий. Оптималното им ниво на активност е при температури между 8 и 28 градуса по Целзий. При температури между 28 и 32 градуса по Целзий нивото им на активност постепенно спада. При по-високи температури бомбусите спират да летят. От този момент бомбусите ще се заемат с охлаждане на кошера, докато температурата отново спадне под 32 градуса по Целзий.

Здравата култура и наличието на достатъчно здрави цветове формира основата за доброто опрашване. Различни фактори могат да нарушат здравето на растението и по този начин да намалят броя на здравите цветове. Потенциалните рискове включват недостиг на вода, небалансирано хранене, влиянието на вируси, заболявания по растенията, нападения от вредители, недостатъчен или екстремен растеж, екстремни климатични условия и влияние на химикали върху растенията или цветовете.

Бомбусите поддържат постоянна температура в кошера. Ако температурата, на която са изложени, е твърде висока за дълъг период от време, кошерът и колонията могат да пострадат. Следователно трябва да разположите кошера на пчелите на най-хладното място или поне на сянка, особено през най-топлата част на деня. Уверете се, че кошерът получава малко слънчева светлина през тъмния зимен период. Сянката може да бъде осигурена от културата, щайга или други методи за засенчване. По време на периоди с екстремни температури ще са необходими допълнителни мерки, като например активно охлаждане.

  • Поставете кошера така, че да бъде лесно видим както за бомбусите, така и за хората
  • Уверете се, че кошерът е хоризонтален
  • Защитете кошера срещу конденз и дъждовна вода

Не всички химически агенти могат да се комбинират с бомбусите. Консултирайте се със списъка на страничните ефекти, на хартия или чрез интернет, или се консултирайте със съветник.

За предпочитане не трябва да разполагате повече от три кошера заедно. Уверете се, че изходите на кошерите са насочени в различни посоки, но не и към културата.