Максимално опрашване при доматите

Шмелите играят жизненоважна роля за постигане на оптимални резултати при опрашването на доматените култури. Ако се стремите да оптимизирате процеса на опрашване на културите си и да постигнете изключителни добиви, използването на силата на търговските пчели може да промени правилата на играта. Шмелите са ефикасни и надеждни опрашители, а когато се използват стратегически в комбинация с правилните практики, те могат значително да подобрят залагането и качеството на плодовете. В това ръководство ще ви предоставим ценни сведения, инструкции стъпка по стъпка и експертни съвети за това как успешно да интегрирате търговските пчели в отглеждането на домати. Нека да навлезем в света на опрашването с помощта на пчели-чемари и да разкрием тайните, за да увеличим максимално реколтата си от домати. Нуждаете се от нашите съвети за поставяне на кошери? Изтеглете нашия плакат тук.

Съвети за опрашване на домати

Опрашване с бузи и следи от ухапване

За да започнат опрашването, пчелите използват техника, наречена опрашване с бръмчене. Те се захващат за цвета и предизвикват вибрации, които подпомагат пренасянето на прашеца. В рамките на един до четири часа отпечатъците от челюстите на щурците върху цветето, известни като следи от ухапване, стават кафяви. Тези следи от ухапване служат като индикатор за оценка на опрашването от страна на пчелите. Обикновено за успешното опрашване е достатъчно само едно посещение от страна на един бръмбар. Плодообразуването настъпва, след като цветето е било достатъчно опрашено.

Опрашването трябва да се извърши преди затварянето на цвета. Продължителността на отваряне на цветовете варира от един до три дни в зависимост от условията на околната среда. За да оцените напредъка на опрашването, съберете около 20 затворени цвята от различни области. Важно е всички затворени цветове да имат следи от ухапване. Затворените цветове дават точна представа за състоянието на опрашването. Цветовете, отворени за повече от един ден, обикновено показват от една до пет следи от ухапване.

Редовно наблюдавайте работата на пчелите, като проверявате работата им поне веднъж на всеки два дни. Когато броят на следите от ухапване намалее до една или две на цвят, е препоръчително да се постави нов кошер с пчели.

Съображения за температурата и влажността

Шмелите се развиват в определени температурни и влажностни граници. Те са най-активни между 8 °C и 28 °C, като над 28 °C активността им постепенно намалява. Важно е да се осигурят подходящи условия за пчелите, като се избягват екстремни температури, които могат да затруднят тяхната активност. Освен това поддържането на относителна влажност между 50 % и 80 % осигурява оптимално отделяне на прашец, докато екстремните стойности извън този диапазон могат да попречат на залагането на плодовете.

Поддържане на здравето на растенията

За да постигнете максимален успех при опрашването, е важно да дадете приоритет на здравето на доматените растения. Различни фактори, като недостиг на вода, небалансирано хранене, вируси, болести, вредители, екстремно развитие, климатични условия и химически въздействия, могат да повлияят на здравето на растенията и да намалят броя на здравите цветове. Редовното наблюдение, подходящите грижи и бързите действия срещу потенциалните рискове допринасят за здрава реколта и по-добри резултати при опрашването.

Позициониране и видимост на кошерите

За да се улесни ефективната комуникация между пчелите и хората, е изключително важно кошерът да бъде разположен на видимо място. Това позволява както на пчелите, така и на хората лесно да разпознават кошера и да имат достъп до него. Освен това се уверете, че кошерът е разположен хоризонтално, за да функционира оптимално.

Защита от природни стихии

Защитата на кошера от неблагоприятни метеорологични условия е от съществено значение за поддържане на неговата ефективност. Предпазването на кошера от конденз и дъждовна вода ще помогне да се предотвратят повреди и да се осигури доброто състояние на колонията от пчели. Препоръчва се правилна поддръжка на кошера и редовни проверки, за да се предпазите от всякакви потенциални рискове.

Разположение и количество на кошерите

За постигане на оптимална производителност избягвайте групирането на повече от три кошера. Важно е кошерите да се разположат така, че изходите на кошерите да са насочени в различни посоки, далеч от културата. Това разположение дава възможност за ефективно придвижване и предотвратява пренаселеността, като същевременно насърчава ефективното опрашване.

Химическа съвместимост

Бъдете внимателни при използването на пестициди преди и по време на цъфтежа. Някои пестициди могат да бъдат вредни за щурците, а също така могат да имат дългосрочни последици. Обсъдете въпроса с вашия консултант или се консултирайте с нашето приложение за странични ефекти.

Като прилагате описаните по-горе насоки, можете да оптимизирате опрашването от щурци за вашите доматени култури. Осигуряването на подходящо разположение на кошерите, защитата от неблагоприятни метеорологични условия и поддържането на подходящите фактори на околната среда ще допринесат за доброто състояние на колонията от щурци и ще подобрят резултатите от опрашването.