Контролен списък за опрашване на открито

Контролен списък за опрашване на открито

Бомбусите на Koppert осигуряват естествено опрашване както на култури на закрито, така и на култури на открито. Добро опрашване при култури на открито може да се постигне, като се следват препоръките, показани по-долу. Препоръките също са събрани и публикувани в брошура, доставяна заедно с кошера.

Съвети за позициониране

Въведете бомбусите 4—7 дни преди началото на цъфтежа. След като цветовете се отворят, бомбусите ще започнат да ги опрашват. Поставете кошера в културата веднага след доставката или максимум един ден по-късно, за да позволите на бомбусите да съберат храна.

Разположете кошерите равномерно в целия участък за максимални резултати. Препоръчителният брой кошери зависи от културата и от наличието на други опрашващи насекоми.

Бомбусите и медоносните пчели са в състояние да си допълват работата по опрашване и следователно могат да бъдат пуснати в същите култури. Поставете кошера с бомбуси най-малко на 100 метра от пчелния кошер, далеч от полезрението на медоносните пчели. Това е необходимо, тъй като медоносните пчели могат да бъдат привлечени от захарната вода в кошера на бомбусите, особено ако основната култура все още не цъфти.

След разполагането изчакайте 30 минути преди да отворите малките вратички, за да дадете време на бомбусите да се успокоят отново. Транспортирането и разтърсващите движения могат да направят бомбусите неспокойни.

Защитете кошера на бомбусите от много високите температури в резултат на пряката слънчева светлина, особено в топлите периоди. Осигурете на кошера достатъчно сянка, например като го поставите в сянката на културата.

Уверете се, че долната страна на кошера се поддържа суха. Поддържайте входа на кошера видим за хората и бомбусите през периода на цъфтеж. Например поставете кошера върху щайга или върху купчина камъни. Цъфтящите плевели могат да бъдат посещавани от бомбусите в допълнение към целевата култура. Следователно трябва да окосите или да отсечете всички цъфтящи плевели във и около района, който ще се опрашва.

Предпазете кошера от силен вятър. Поставете кошера на защитено място или претеглете кошера.

Поставете кошера хоризонтално, така че пчелите винаги да имат достъп до захарната вода, доставена с кошера.

Използване на пестициди

Бъдете внимателни, когато използвате пестициди преди и по време на цъфтежа. Някои пестициди могат да бъдат вредни за опрашващите насекоми и могат да имат дългосрочни ефекти. Обсъдете въпроса с вашия съветник. Консултирайте се със списъка на страничните ефекти, на хартия или чрез интернет. Този списък посочва как всеки продукт може да бъде интегриран с използването на бомбуси.