Tripol

Научно наименование:
Bombus terrestris
Категория на продукта:
Pollination
Play

Използвайте за

Използвайте за

Кога да се използва Tripol?

Кошерите за опрашване Tripol (съдържащи три колонии бомбуси) са специално разработени за открити полета. Tripol е устойчив на атмосферни влияния, а отличната изолация и вентилация позволяват на пчелите да се представят още по-добре.

Всяка колония има врата Beehome, която държи пчелите вътре в кошера след завръщането им, докато вратата не се отвори отново. След затваряне на кошера с тази врата могат да се приложат необходимите мерки за защита на културата или кошерът да се премести на ново място за опрашване на различна култура. Tripol може да се използва преди цъфтежа на културата и гарантира период на опрашване от най-малко четири седмици.

Play

Как действа

Как действа

Как действа Tripol?

След освобождаването им, бомбусите-работници започват да опрашват културата. Те са подкрепени от повече работници, родени в седмиците след поставянето им.

Спецификации на продукта

Спецификации на продукта

Един кошер с три колонии бомбуси, включително царица, 350—400 работници, люпило (какавиди, яйца и ларви) и захарна вода

Указания за употреба

Указания за употреба

Приложение на Tripol

Колониите на Tripol могат да бъдат освободени 4—7 дни преди цъфтежа на културата. Това няма никакъв отрицателен ефект върху колониите, нито върху способността им за опрашване.

 • Разположете кошерите Tripol равномерно на полето. Най-доброто разположение е на хоризонтална платформа точно над земята.
 • Изчакайте поне половин час след поставянето на кошерите, преди да отворите входовете за летене. Това позволява на колониите от бомбуси да се успокоят.
 • Защитете кошерите от пряка слънчева светлина и дъжд и укрепете кошера например с камък, за да предотвратите издухването му.
 • При топло време отворете вентилационните отвори на горната част на кошера.
 • Издърпайте бялата плъзгаща се врата на всеки кошер нагоре, докато станат видими два отвора (вход и изход). Не сваляйте малката черна врата под капака.

Най-добри условия за работа с Tripol

Tripol се представя най-добре при температури на околната среда в интервала 10—30 °C

Специални точки на внимание

 • Уверете се, че кошерите и входовете се виждат добре, така че бомбусите лесно да могат да намерят пътя си към дома.
 • Не накланяйте кошера, за да не изтече захарната вода.
 • В случай, че Tripol трябва да бъде преместен на друго място, важно е всички бомбуси да се върнат в кошера. Натиснете бялата плъзгаща се врата, докато един от двата отвора се затвори. Сега бомбусите вече не могат да излетят. След два часа всички бомбуси са се върнали и можете напълно да затворите бялата плъзгаща се врата. Поставете Tripol на новото място и оставете бомбусите да се успокоят поне половин час.

Странични ефекти

Пестицидите могат да имат (не)директен ефект върху биологичните решения. Разберете кои пестициди имат странични ефекти върху този продукт.

Отиди на Базата данни на страничните ефекти

Боравене с продукта

Боравене с продукта

Използване

 • Всеки кошер съдържа храна, за да поддържа бомбусите в добро състояние по време на транспортирането и съхранението.
 • За да гарантирате най-добри резултати от опрашването, започнете да използвате кошера от деня на пристигането му.
 • Започнете да използвате кошера не по-късно от един ден след пристигането му.
 • Поддържайте бомбусите при температура в интервала 15—25 °C.
 • Избягвайте пряката слънчева светлина върху кошера.

Изтегляния

Приложими са Общите условия на Koppert (Koppert B.V. и/или свързани с него компании). Използвайте само продукти, които са разрешени за вашата държава/област и култура. Проверете местните изисквания за регистрация. Koppert не може да бъде подведена под отговорност за неразрешена употреба. Koppert не носи отговорност за намаленото качество на продукта, ако той е съхраняван по-дълго от препоръчаното и/или при неподходящи условия.

Имате ли нужда от помощ?