Horiver Delta

Тип:
Sticky trap with dry glue
Тип:
Лепкавият Delta капан се използва в комбинация с феромонови дозатори Pherodis
Категория на продукта:
Monitoring
Horiver_Delta_Koppert_Biological_Systems-6.jpg

Използвайте за

Използвайте за

Кога да се използва Horiver Delta?

За наблюдение на мъжки пеперуди/молци или мъжки крилати брашнени бръмбари в оранжерията или извън нея.

Как действа

Как действа

Как действа Horiver Delta?

Horiver Delta е феромонен капан, който се използва в комбинация с феромонови дозатори Pherodis. Капанът е покрит от двете страни със силно лепило за улавяне на насекоми. Лепилото е покрито с хартия със силиконово покритие. Феромоновият дозатор освобождава специфичен за вида полов феромон, за да примами целевите възрастни мъжки вредители в капана. Попаднали върху капана или в него, те се залепват към лепкавата лента и са лесни за откриване, преброяване и идентифициране.

Спецификации на продукта

Спецификации на продукта

5x Лепкави Delta капани в опаковка

За да поръчате отделно:

Сашета с 4 феромонови капсули със специфичен за вида полов феромон (вижте текста на сашето)

Указания за употреба

Указания за употреба

Дозировка

Информацията, дадена по-долу, е само ориентировъчна. Персонализираните съвети изискват подробна информация за местните фактори, като например самата култура, климатичните условия и нивото на заразяване. За да осигурите правилен подход, моля, консултирайте се със специалист на Koppert или с признат дистрибутор на продуктите на Koppert.

Дозировка:

 • Използвайте два или четири капана на хектар за всеки очакван вид пеперуда/молец
 • Използвайте един капан на 500—1000 m² за брашнения бръмбар

Приложение на Horiver Delta

Как да сглобите капана:

 • Свалете хартията със силиконово покритие от едната страна на капана
 • Сгънете Delta капана под формата на триъгълник, като прегъвате по линиите за прегъване така, че залепената повърхност да е от вътрешната страна на капана
 • Използвайте телбод или скоба, за да задържите Delta под формата на триъгълник

Как да монтирате капана:

 • Пригответе желания брой феромонови капани, както е описано в „Сглобяване“.
 • Закачете капаните на около 10 cm над културата, на място където могат лесно да бъдат проверявани (напр. по централната пътека).
 • Поставете желания феромонов дозатор Pherodis вътре, на дъното на капана
 • Разпределете капаните възможно най-равномерно в зоната, за да избегнете смущения
 • Свалете останалата хартия със силиконово покритие от външната страна на капана
 • След като се сгъне под формата на делта, премахнете корицата от външната страна

Боравене с продукта

Боравене с продукта

Боравене

Koppert B.V. не носи отговорност за евентуално влошаване на качеството на продукта, ако той е съхраняван по-дълго от препоръчаното и/или при неподходящи условия.

Приложими са Общите условия на Koppert (Koppert B.V. и/или свързани с него компании). Използвайте само продукти, които са разрешени за вашата държава/област и култура. Проверете местните изисквания за регистрация. Koppert не може да бъде подведена под отговорност за неразрешена употреба. Koppert не носи отговорност за намаленото качество на продукта, ако той е съхраняван по-дълго от препоръчаното и/или при неподходящи условия.

Имате ли нужда от помощ?